Evangelizacija

KARIZMATSKI POKRET U CRKVI

Papa Franjo poziva: „Izađite na ulice i evangelizirajte. Naviještajte Evanđelje!” „Izađite na ulice i evangelizirajte. Naviještajte Evanđelje. Zapamtite da je Crkva rođena „u pokretu”, u jutro one Pedesetnice. Približite se siromašnima i dotaknite na njihovu tijelu ranjeno Isusovo tijelo. Dopustite da vas Duh Sveti vodi u slobodi: i molim vas, ne zatvarajte Duha Svetoga! Budite slobodni!“

Papa Franjo poziva „Izađite na ulice i evangelizirajte. Naviještajte Evanđelje!”

U svom govoru sudionicima 37. nacionalnog susreta Obnove u Duhu Svetom, 1. lipnja 2014. na Olimpijskom stadionu u Rimu, Papa je progovorio o važnosti karizmatskog pokreta u Crkvi, ali, što je još važnije, uputio je poziv koji vrijedi za sve vjernike: „Izađite na ulice i evangelizirajte. Naviještajte Evanđelje!“. Jesi li se odazvao tome pozivu?


U nastavku možete pročitati cijeli govor Pape Franje.

Draga braćo i sestre! Hvala vam od srca na dobrodošlici. Mora da je netko rekao današnjim organizatorima da jako volim himnu „Gospodin Isus živi”. Kada bih slavio misu u katedrali u Buenos Airesu s Karizmatskom obnovom, nakon posvećenja i nekoliko trenutaka slavljenja u jezicima, pjevali bismo ovu himnu s velikom radošću i zanosom, kao što ste vi danas pjevali. Hvala vam! Osjećao sam se kao kod kuće!

Zahvaljujem Obnovi u Duhu Svetom, ICCRS-u i Katoličkom Bratstvu na ovoj prilici da budem s vama, što je izvor moje velike radosti. Zahvalan sam na prisutnosti nekih od prvih članova obnove ovdje, koji su imali snažno iskustvo sile Duha Svetoga. Vjerujem da je Patty ovdje… Vi, Karizmatska obnova, primili ste velik dar od Gospodina. Duh Sveti je htio rođenje vašeg pokreta, da bude „struja milosti u Crkvi i za Crkvu”. To je vaš identitet: da bude struja milosti.

„KAO I U ORKESTRU, NITKO U OBNOVI NE SMIJE MISLITI DA JE VAŽNIJI ILI VEĆI OD DRUGIH, MOLIM VAS!”

Što je prvi dar Duha Svetoga? To je dar njega samoga, onoga koji je ljubav i koji čini da se zaljubimo u Isusa. A ta ljubav mijenja naše živote. Zbog toga govorimo o „novom rađanju u Duhu”. O tome je Isus govorio Nikodemu. Primili ste velik dar raznolikosti karizmi, raznolikosti koje postaju harmonija u Duhu Svetom i u službi Crkvi.

Kada razmišljam o karizmaticima, mislim o Crkvi samoj, ali na poseban način: mislim na velik orkestar, gdje su svi instrumenti i glasovi različiti, a opet svi su potrebni kako bi stvorili harmoniju glazbe. Sveti Pavao o tome govori u dvanaestom poglavlju Prve poslanice Korinćanima. Kao i u orkestru, nitko u Obnovi ne smije misliti da je važniji ili veći od drugih, molim vas! Jer ako mislite da ste važniji ili veći, propast je već blizu! Nitko ne smije reći: „Ja sam glava”. Kao i Crkva, imate samo jednu glavu, jednoga Gospodina: Gospodina Isusa. Ponovite za mnom: Tko je glava Obnove? Gospodin Isus! Tko je glava obnove? [narod:] Gospodin Isus! A to možemo reći u sili koju nam je dao Duh Sveti, jer nitko ne može reći „Isus je Gospodin” osim u Duhu Svetom.

„U PRVIM GODINAMA KO-A U BUENOS AIRESU, NISAM MNOGO MARIO ZA KARIZMATIKE. MISLIO SAM: ‘LIČE MI NA NEKU VRSTU ŠKOLE SAMBE!’

Kao što možda znate – jer se vijesti brzo šire – u prvim godinama Karizmatske obnove u Buenos Airesu, nisam mnogo mario za karizmatike. Mislio sam: „Liče mi na neku vrstu škole sambe!” Nisam dijelio njihov način molitve ili mnoge nove stvari koje su se događale u Crkvi. Kasnije sam ih upoznao i napokon prepoznao sve dobro što je karizmatska obnova činila za Crkvu. A ta priča, koja je počela s „školom sambe”, imala je neočekivan kraj: nekoliko mjeseci prije ulaska u konklave, Biskupska Konferencija me imenovala duhovnim asistentom karizmatske obnove u Argentini.

Karizmatska obnova je velika sila čija je svrha propovijedanje Evanđelja u radosti Duha Svetoga. Primili ste Duha Svetoga i on vam je dao da cijenite Božju ljubav prema svoj njegovoj djeci; dao vam je i da ljubite Božju riječ. I počecima su neki govorili da ste vi karizmatici uvijek nosili Bibliju sa sobom, Novi zavjet… Nosite li je i danas? [narod:] Da! – Nisam siguran! Ako ne, vratite se prvoj ljubavi i uvijek nosite Božju riječ u vašim džepovima ili torbama! I čitajte je pomalo. Držite Božju riječ uvijek uz sebe.

„BUDITE PAŽLJIVI DA NE IZGUBITE SLOBODU KOJU VAM JE DUH SVETI DAO!”

Vi, Božji narod, narod Karizmatske obnove, morate biti pažljivi da ne izgubite slobodu koju vam je Duh Sveti dao! Opasnost Obnove, kao što naš dragi otac Raniero Cantalamessa često kaže, leži u tome da postane previše organizirana: opasnost pretjerana planiranja.

Da, vi trebate organiziranost, no nikada ne gubite milost puštanja Boga da bude Bog! „Ipak, nema veće slobode od dopuštanja da budemo vođeni Duhom Svetim, odričući se pokušaja da planiramo i kontroliramo sve do zadnjeg detalja, a umjesto toga da ga pustimo da nas prosvjetljuje, vodi i usmjeruje, vodeći nas kamo god on hoće. Duh Sveti dobro zna što je potrebno u svakom vremenu i mjestu. To znači biti otajstveno plodonosan!” (Evangelii Gaudium, 280).

Druga opasnost je da postanemo posrednici Božje milosti. Često voditelji (draži mi je naziv „sluge”) neke grupe ili zajednice postanu, možda bez namjere, „upravitelji” milosti, odlučujući tko može primiti molitvu za izljev ili krštenje u Duhu, a tko ne može. Ako netko od vas to radi, molim vas da prestanete; nemojte više! Vi ste djelitelji Božje milosti, a ne njezini posrednici! Ne ponašajte se kao carinarnica za Duha Svetoga!

U Malinskim dokumentima imate smjernice, pouzdan put koji će vas sačuvati od zastranjenja. Prvi dokument su Teološke i pastoralne smjernice. Sljedeći je Ekumenizam i Karizmatska Obnova, koji je napisao sam kardinal Suenens, izvanredan sudionik Drugog Vatikanskog Koncila. Treći je Karizmatska Obnova i društveno djelovanje, koje su napisali kardinal Suenens i biskup Helder Camara.

Ovo je vaš put: evangelizacija, duhovni ekumenizam, briga za siromašne i potrebite, i dobrodošlica marginaliziranih. A sve ovo je temeljeno na slavljenju! Temelj obnove je slavljenje Boga!

ŠTO PAPA OČEKUJE OD KARIZMATSKE OBNOVE

Zamolili su mi da vam kažem što papa očekuje od vas.

OBRAĆENJE K ISUSOVOJ LJUBAVI

Prva stvar je obraćenje k Isusovoj ljubavi koja mijenja naše živote i čini svakog kršćanina svjedokom Božje ljubavi. Crkva očekuje to svjedočanstvo kršćanskog života od nas, a Duh Sveti nam pomaže da živimo Evanđelje potpuno i dosljedno za naš vlastiti rast u svetosti.

SA SVIMA U CRKVI DIJELITE MILOST KRŠTENJA U DUHU SVETOM

Očekujem od vas da sa svima u Crkvi dijelite milost krštenja u Duhu Svetom (rečenica koju nalazimo u Djelima apostolskim).

EVANGELIZIRAJTE RIJEČJU BOŽJOM

Očekujem od vas da evangelizirate riječju Božjom koja proklamira da Isus živi i da ljubi sve ljude.

SVJEDOČITE DUHOVNI EKUMENIZAM

Da svjedočite duhovni ekumenizam svoj našoj braći i sestrama u drugim crkvama i kršćanskim zajednicama koji vjeruju u Isusa kao Gospodina i Spasitelja.

OSTANITE UJEDINJENI…

Da ostanete ujedinjeni u ljubavi kojom nas Isus poziva da ljubimo sve ljude, i u molitvi Duhu Svetom za održanje tog jedinstva koji je nužan za evangelizaciju i Isusovo ime. Sjetite se da je „karizmatski pokret de facto ekumenske prirode… Katolička obnova se raduje zbog onog što Duh Sveti postiže u drugim crkvama” (1 Malinski 5,3)

PRIBLIŽITE SE ONIMA U POTREBI!

Budite blizu siromašnima i onima u potrebi, tako da u njihovu tijelu dotaknemo Isusovo ranjeno tijelo. Molim vas, približite im se!

TRAŽITE JEDINSTVO

Tražite jedinstvo u Obnovi, jer jedinstvo dolazi od Duha Svetoga i rađa se u jedinstvu Trojstva. Tko je izvor podjele? Đavao! Podjele dolaze od đavla. Bježite od svih nutarnjih svađa, molim vas! Neka toga ne bude među vama!

„ČASTITE GOSPODINA BOGA SVOGA. TO JE NAJVAŽNIJE!”

Želim zahvaliti ICCRS-u i Katoličkom Bratstvu, dvjema skupinama s papinskim pravom Papinskog vijeća za laike koji su u službi Obnove za cijeli svijet i kojima je povjereno pripremanje svjetskog susreta svećenika i biskupa u lipnju iduće godine. Znam da su odlučili surađivati i dijeliti uredski prostor kao znak jedinstva, te kako bi bolje iskoristili resurse. To me jako raduje. Također im želim zahvaliti jer već rade na pripravama za veliki jubilej za 2017. godinu.

Braćo i sestre, zapamtite: častite Gospodina Boga svoga. To je najvažnije! Častiti Boga. Tražite svetost u novom životu u Duhu Svetom. Budite djelitelji Božje milosti. Izbjegavajte opasnost pretjerane organizacije.

Izađite na ulice i evangelizirajte. Naviještajte Evanđelje. Zapamtite da je Crkva rođena „u pokretu”, u jutro one Pedesetnice. Približite se siromašnima i dotaknite na njihovu tijelu ranjeno Isusovo tijelo. Dopustite da vas Duh Sveti vodi u slobodi: i molim vas, ne zatvarajte Duha Svetoga! Budite slobodni!

Tražite jedinstvo u obnovi, jedinstvo koje dolazi od Trojstva!

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh