Impressum

Kulturno-vjerski portal Book.hr

 

ISSN 2584-623X

Izdavač: Figulus d.o.o., izdavačka kuća u vlasništvu Ustanove Kristofori

Adresa: Ivana Generalića 3, 48 000 Koprivnica

OIB: 26050530608

E-mail: [email protected]

Početna godina postavljanja publikacije na mrežu: 2017.

 

Uredništvo:

Gabriela Jurković (glavna urednica)

Ivana Adamić (zamjenica glavne urednice)

Martina Vidaković

Danijel Katanović

Mihael Lončar

 

Suradnici:

Fra Petar Ljubičić

Jelena Topčić (lektorica)

Ana Marija Lončar

Na vrh