Impressum

Kulturno-vjerski portal Book.hr

 

ISSN 2584-623X

Izdavač: Ustanova Kristofori

Adresa: Ivana Generalića 3, 48 000 Koprivnica

OIB: 26050530608

E-mail: [email protected]

Početna godina postavljanja publikacije na mrežu: 2017.

 

Uredništvo:

Josip Lončar (glavni urednik), kontakt: [email protected]                                    

Ivana Adamić (izvršna urednica)

Anamarija Pranjić, kontakt: [email protected]

Martina Vidaković, kontakt: [email protected]

Danijel Katanović, kontakt: [email protected]

 

 

Suradnici:

Fra Petar Ljubičić

Jelena Topčić (lektorica)

Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? - impressum slogan
Na vrh