Duhovna glazba

PREPORUČAMO

Na ogrtaču Gospe od Guadalupea otkrivena rajska melodija. Čudesno!

Na ogrtaču Gospe od Guadalupea otkrivena rajska melodija. Čudesno!

Na zvijezdama ogrtača među cvijećem na haljini Djevice od Guadalupea otkrivena je rajska melodija!


Stručnjaci su utvrdili da ako se povuku okomite crte iz svake točke i preko se stavi klavijatura, tada do svake crte dolazi po jedna glazbena nota, a ako se povuče vodoravna crta od gore prema dolje, a potom od dolje prema gore, dodiruje se nota koja pripada svakoj točki koja se nalazi na crti (kao u cilindru glazbene kutije). Rezultat su note i akordi u potpunoj harmoniji.

Vjeruje se da je ovu melodiju čuo sveti Juan Diego kada je 9. prosinca 1531. vidio Našu Nebesku Majku.

Stručnjaci su snimili ovu melodiju, a možete je poslušati  ovdje:

Gospe od Guadalupea- ogrtač s rajskom melodijom

Izvor:  Medjugorje-info.com; Book.hr

Odabrala Emilija Dolenec

  • 42
  •  
  •  
  •  
Na vrh