Razno

FRA MARIO KNEZOVIĆ:

Koje su sotonine zamke i što je egzorcizam? Danas imamo prenaglašeni govor o Sotoni. Ljudi svugdje vide Sotonu, a imamo, s druge strane i one koji misle da ga nema...

Foto: Screenshot


 

„Ako smo u Bogu i Božji smo razumije se da nećemo osjećati da će Sotona imati nadmoć nad nama. Ali, ima trenutaka kada smo slabi u vjeri, kada posustanemo u nasljedovanju Isusa. Zli samo vreba kada smo najnespremniji.“

Danas imamo prenaglašeni govor o Sotoni. Ljudi svugdje vide Sotonu, a imamo, s druge strane i one koji misle da ga nema.

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«

I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. (Mk 1, 21-28)

Sotona postoji. Đavao kao mogućnost da čovjeka opsjedne postoji. Ali nije sve opsjednuće. Fra Mario Knezović u ovom predavanju podučava nas kako Đavao vreba, kako utječe, kako zavarava.

Poslušajte u cijelosti:

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh