Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, petak 3. veljače Herod govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.« Evanđelje po Marku

ČITANJA

Heb 13,1-8; Ps 27,1.3.5.8b-9c; Mk 6,14-29

IV. tjedan kroz godinu, petak, 3. 2. 2023., ili: sveti Blaž, biskup i mučenik; sveti Oskar, biskup, svagdan

IMENDANI

Blaž, Oskar, Vlaho, Tripun, Tripo, Šimun i Ana

Prvo čitanje

Heb 13,1-8

Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke!

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Bratoljublje neka je trajno!
Gostoljublje ne zaboravljajte:
njime neki, i ne znajući, ugostiše anđele!
Sjećajte se uznika kao suuznici;
zlostavljanih—ta i sami ste u tijelu!
Ženidba neka bude u časti u sviju
i postelja neokaljana!
Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.
U življenju ne budite srebroljupci,
zadovoljni onim što imate!
Ta on je rekao:
Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.
Zato možemo pouzdano reći:
Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem:
što mi tko može?
Spominjite se svojih glavara
koji su vam navješćivali riječ Božju:
promatrajući kraj njihova života,
nasljedujte njihovu vjeru.
Isus Krist jučer i danas isti je —
i uvijeke!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 27,1.3.5.8b-9c

Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Nek se vojska protiv mene utabori,
srce se moje ne boji;
nek i rat plane protiv mene,
i tada pun sam pouzdanja.

U sjenici svojoj on me zaklanja
u dan kobni;
skriva me u skrovištu Šatora svoga,
na hridinu on me uzdiže.

Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene!
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti!

Evanđelje

Mk 6,14-29

Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dočuo za Isusa i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« A drugi govorahu: »Ilija je!« Treći opet: »Prorok, kao jedan od proroka.« Herod pak na to govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.«

Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.

I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«

Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Braćo!
Bratoljublje neka je trajno!
Gostoljublje ne zaboravljajte:
njime neki, i ne znajući, ugostiše anđele!
Sjećajte se uznika kao suuznici;
Zlostavljanih ‒ ta i sami ste u tijelu!
Ženidba neka bude u časti u sviju
i postelja neokaljana!
Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.
U življenju ne budite srebroljupci,
zadovoljni onim što imate!«

Vidimo koliko su ovi reci iz Svetoga pisma jednostavni, nisu neka ‘velika mudrost’, nisu komplicirani i možemo ih razumjeti, pa ipak mi i oko njih mudrujemo, ne provodimo ih u konkretan život. Nekako se čini da smo spori na izvršavanju tako jednostavnih stvari; često se naša tvrda šija, zatvorene uši, okorjelo srce, ne žele podvrgnuti Bogu naših duša. Ne želimo se potruditi izvršavati ih. Često ne želimo biti zadovoljni onim što imamo, nego samo sebično pristupamo Bogu tražeći još milosti da ih u strastima potrošimo, mislimo da ćemo ako to dobijemo, biti zadovoljni. Izgleda da se oko ovih jednostavnih stvari nekada treba svojski potruditi da ih izvršimo, ako hoćemo dobiti nešto više. Jer, tko je vjeran u malome, vjeran je i u velikome, kaže Učitelj naš, Gospodin Isus.

Molitva

Gospodine, često maštamo o velikim stvarima a ove, tako jednostavne, zanemarujemo. Gospodine, svaka tvoja riječ je važna i pred tobom jednako vrijedna. Daj da pazim na svaku tvoju riječ. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Romolo Tavani; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh