Duhovnost

KAKO SE MOLI

Devetnica Božjem Milosrđu Od Velikog petka do blagdana Božjeg Milosrđa – koji se slavi u nedjelju nakon Uskrsa – tradicionalno se moli devetnica Božjem milosrđu. Evo molitava koje se tada mole te upute kako moliti

Kako se moli milosrdna krunica book evangelizacija

Foto: Creativa Images, Shutterstock

Devetnica Božjem milosrđu

Sv. Faustina: Devetnica, koju mi je Isus zapovjedio napisati i moliti prije Blagdana Milosrđa. Ona počinje na Veliki petak.

“Ja želim da ovih devet dana dovodiš duše k izvoru Mojega milosrđa, da bi crpile snagu, utjehu i svekolike milosti što su im potrebne za napore života, a posebno u času smrti. Svakog dana Mojem Srcu privodit ćeš drugu grupu duša i uranjati ih u more Mojeg milosrđa. A ja ću voditi sve te duše u kuću Mojeg Oca. To ćeš činiti u ovom i u budućem životu. I neću ništa uskratiti ni jednoj duši, koju ti privodiš izvoru Mojeg milosrđa. Moliti ćeš Mojeg Oca svaki dan za milost tim dušama, po Mojoj gorkoj muci.” Dn 1209-1229

Molitva po danima unutar devetnice

Prvi dan

Isus: „Privedi Mi danas cijelo čovječanstvo, ali posebno sve grešnike i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Time ćeš Me utješiti u gorkoj žalosti, u koju Me utapa gubitak duša.”

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, tvoja osobina jest nama se smilovati i praštati nam. Ne gledaj na naše grijehe, nego na naše pouzdanje što imamo prema tvojoj beskrajnoj dobroti. Primi nas u stan tvojeg milosrdnog Srca i zadrži nas vječno u njemu. To te molimo po tvojoj ljubavi, u kojoj si sjedinjen s Ocem i Duhom Svetim. Vječni Oče, pogledaj svojim blagim okom na cijelo čovječanstvo, ali posebno na jadne grešnike. Ono je spašeno u milosrdnom Srcu Isusovu. Po njegovoj gorkoj muci iskaži nam svoje smilovanje, tako da hvaljena bude svemoć tvojeg milosrđa u sve vjekove. Amen.

Nakon dnevne molitve, moli se milosrdna krunica (prikaz na slici)

Drugi dan

Isus: „Danas Mi privedi duše svećenika i redovničkih osoba i uroni ih u Moje neistraživo milosrđe. One su Mi dale snagu podnijeti gorku muku. Po njima, kao kroz kanale, izlijeva se Moje milosrđe na čovječanstvo.”

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, od tebe dolazi sve što je dobro – umnoži u nama milost, da vršimo dostojna djela milosrđa, da bi oni koji nas gledaju, veličali Nebeskog Oca milosrđa. Vječni Oče, pogledaj svojim dobrodušnim očima na izabrano stado u tvojem vinogradu. Na duše svećenika i redovničkih osoba i daruj im snagu tvojeg blagoslova. Osjećajem srca tvoga Sina, u kojem su spašeni, podari im snagu tvojeg svjetla da bi mogli drugima prethoditi na putu spasenja, da bi zajednički pjevali dovijeka hvalu tvojem neiscrpivom milosrđu. Amen.

Treći dan

Isus: „Danas Mi dovedi sve pobožne i vjerne duše i uroni ih u more Moga milosrđa. Ove su Me duše utješile na Križnome Putu. One su bile kapi utjehe u moru gorčine.”

Molitva s. Faustine: Isuse, samo milosrđe, ti nam svima darivaš bogate milosti iz blaga tvoga milosrđa. Primi nas u stan tvojeg milosrdnog Srca i ne puštaj nas dovijeka iz njega. Zato te molimo po tvojoj neshvatljivoj ljubavi, u kojoj izgara tvoje Srce prema Nebeskom Ocu. Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim očima na vjerne duše, kao nasljedstvo tvojeg Sina. Udijeli im, zbog njegove gorke muke, tvoj blagoslov. I uzmi ih u svoju trajnu zaštitu, da ne izgube ljubav i blago svete vjere, nego da veličaju s četama anđela i svetih tvoje beskrajno milosrđe u sve vjekove. Amen.

Četvrti dan

Isus: „Danas Mi dovedi pogane i one koji Me još ne poznaju. I na njih sam mislio za vrijeme Svoje gorke muke. Njihova buduća gorljivost tješila je Moje Srce. Uroni ih u more Moga milosrđa.”

Molitva s. Faustine: Isuse, samo milosrđe, ti si svjetlo cijelog svijeta. Primi u stan tvojeg Premilosrdnog Srca duše pogana koje te još ne poznaju. Neka ih zrake tvoje milosti prosvijetle, da i oni zajedno s nama proslavljaju čuda tvojeg milosrđa i ne daj im više izlaziti iz stana tvojeg Premilosrdnog Srca. Vječni Oče, pogledaj tvojim milosrdnim očima na duše pogana, koji te još ne poznaju, ali koji su zaštićeni u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Vodi ih do svjetla Evanđelja. Te duše ne znaju, kako je velika sreća ljubiti tebe. Učini, da i oni slave puninu tvojeg milosrđa u sve vijeke. Amen.

Peti dan

Isus: „Danas Mi dovedi duše heretika i odijeljenih i uroni ih u more Moga milosrđa. U gorkim mukama oni su razdirali Moje Tijelo i Srce – to je Moja Crkva. Kada se vraćaju jedinstvu Crkve, zacjeljuju Moje rane i time ublažuju Moje muke.”

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, ti si sama dobrota. Ti ne uskraćuješ prosvjetljenja onima koji te za to mole. Primi u stan tvog Premilosrdnog Srca duše heretika i odmetnika. Vodi ih u tvom svjetlu do jedinstva Crkve. Ne otpuštaj ih iz stana tvog Premilosrdnog Srca i učini da i oni veličaju velikodušnost tvojeg milosrđa. Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na duše krivovjeraca i odmetnika, koji su spiskali tvoja dobra i zloupotrijebili tvoje milosti ustrajući tvrdokorno na svojim pogreškama. Ne gledaj na njihove pogreške, nego na ljubav tvojeg Sina i njegovu gorku muku koju je uzeo na sebe poradi njih, jer i oni su uključeni u Premilosrdno Srce Isusovo. Učini, da i oni slave tvoje veliko milosrđe u svu vječnost. Amen.

Šesti dan

Isus: „Danas Mi dovedi tihe i ponizne duše, i duše male djece i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Ove su duše najsličnije Mom Srcu, one su Mi davale snagu u gorkoj smrtnoj muci. Vidio sam ih kao zemaljske anđele, koji će čuvati Moje oltare. Na njih izlijevam cijele rijeke milosti. Moje milosti može prihvatiti samo ponizna duša. Poniznim dušama darivam Svoje povjerenje. ”

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, ti sam si kazao: „Učite se od mene, ja sam blaga i ponizna srca.“ Primi u stan tvog Premilosrdnog Srca blage i ponizne duše i duše male djece. Te duše očaravaju cijelo nebo i Nebeski Otac nalazi u njima posebno zadovoljstvo. One su kita cvijeća pred Božjim prijestoljem i Bog sam raduje se njihovom mirisu. Te duše imaju u Srcu Isusovu trajan stan i neprestano pjevaju zahvalnu pjesmu ljubavi i milosrđa u sve vijeke. Vječni Oče, pogledaj očima tvojega milosrđa na tihe i ponizne duše i na duše male djece. One su sve primljene u stan  premilosrdnog Srca Isusova. Te duše najviše sliče tvojem Sinu. Miomiris tih duša uzdiže se sa zemlje i dopire do tvojeg Prijestolja. Oče milosrđa, svake dobrote, molim te ljubavlju i zadovoljstvom, koje imaš u tim dušama, blagoslovi cijeli svijet, da bi sve duše zajednički pjevale hvalu tvojem milosrđu u sve vijeke. Amen.

Sedmi dan

Isus: „Danas Mi dovedi duše koje posebno štuju i slave Moje milosrđe i uroni ih u Moje milosrđe. Te duše najčešće su oplakivale Moju muku i one su najdublje prodrle u Moj Duh. One su živo ogledalo Moga Milosrdnog Srca. Te duše svijetlit će u budućem životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih neće dospjeti u oganj pakleni. U času smrti posebno ću braniti svaku od njih.”

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, tvoje Srce je samo milosrđe. Primi u stan tvojeg Premilosrdnog Srca one duše što posebno štuju i proslavljaju veličinu tvojega milosrđa. Te su duše jake samom snagom Božjom u svakoj muci i protivštinama. One prednjače povjerenjem u tvoje milosrđe. Te su duše sjedinjene s Isusom i nose na svojim ramenima cjelokupno čovječanstvo. One neće biti podložene strogom sudu, jer će biti u smrti obavijene tvojim milosrđem. Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na one duše koje veličaju i štuju tvoje najveće svojstvo – neiscrpivo milosrđe. One su uključene u Milosrdno Srce Isusovo. Te su duše živo Evanđelje. Njihova duša, prepunjena radošću, pjeva pjesmu najuzvišenijeg milosrđa. Molim te, Bože, iskaži im milosrđe prema nadi i pouzdanju koje imaju prema tebi. Neka se na njima ostvari Isusovo obećanje: „Duše, koje štuju moje neistraživo milosrđe, branit ću kao svoju vlastitu čast, a posebno u času smrti.“ Amen.

Osmi dan

Isus: „Danas mi dovedi one duše, koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Neka rijeke Moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše Ja posebno ljubim. One ostvaruju zadovoljštinu Mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga Moje Crkve sve oproste i prikaži ih za njih… O, kad bi poznavala njihove muke, neprestano bi prikazivala duhovnu milostinju za njih, i otplaćivala njihove dugove Mojoj pravednosti.”

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, ti si sam kazao da zahtijevaš milosrđe. Uvedi u stan tvog Premilosrdnog Srca duše iz čistilišta koje toliko ljubiš, ali koje se ipak moraju otkupiti iz tvoje pravednosti. Neka rijeke tvoje Krvi i Vode, što su utekle tvome Srcu, ugase žar vatre čišćenja, da se i tamo proslavlja moć tvojeg milosrđa. Vječni Oče, pogledaj tvojim milosrdnim očima na mjesto očišćenja trpećih duša što su spašene Premilosrdnim Srcem Isusovim. Molim te po gorkoj muci Isusa, Sina tvojega i po gorčini, kojom je bila ispunjena njegova Presveta Duša, iskaži svoje milosrđe dušama, što su pred očima tvoje pravednosti. Ne gledaj na njih drugačije nego ranama tvog Preljubljenog Sina, Isusa. Ta vjerujemo, da je tvoja dobrota i tvoje smilovanje neizmjerno. Amen.

Deveti dan

Isus: „Danas Mi privedi ohladnjele duše i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju Moje Srce. U Maslinskom vrtu Moja je duša doživjela najveću odbojnost od ohladnjele duše. Hladne duše bile su razlogom Mojim riječima: Oče, ukloni taj kalež, ali samo ako je to Tvoja volja. Njihovo posljednje sidro spasenja jest bijeg Mojem milosrđu.”

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, ti si čisto smilovanje. Dovodim u stan tvojeg Premilosrdnog Srca ohladnjele duše. Neka se te ledene duše, što sliče mrtvim tijelima i ispunjaju te takvim užasom, zagriju na vatri tvoje čiste ljubavi. O Premilosrdni Isuse, upotrijebi svemoć tvojeg milosrđa i uvedi ih u žar tvoje ljubavi i podari im svetu ljubav, jer ti sve možeš. Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima ohladnjele duše, ali koje su skrivene u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Oče Milosrđa, vapim ti po gorkoj muci tvojega Sina i po njegovom trosatnom umiranju na križu, dopusti da i one slave bezdan tvojeg milosrđa. Amen.

Milosrdna krunica moli se od Velikog petka do blagdana Božjeg Milosrđa kao pobožnost milosrdnom Isusu u času njegove smrti, no može se moliti u bilo koje drugo doba kao zasebna krunicu ili kao devetnica (devet dana zaredom).

Završetak krunice:

Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x)

Zaključna molitva:

O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

Isuse, uzdam se u tebe! (3x)

Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

Zazivi Božanskom milosrđu I.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Božansko milosrđe, ti neshvatljivo tajno Presvetoga Trojstva,…. Uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, ti izrazu njegove najveće moći,…
Božansko milosrđe, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,…
Božansko milosrđe, koje si nas iz ništavila pozvalo u život,…
Božansko milosrđe, koje obuhvaćaš čitav svijet,…
Božansko milosrđe, koji nam daruješ besmrtan život,…
Božansko milosrđe, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,…
Božansko milosrđe, koje nas oslobadaš od bijede grijeha,…
Božansko milosrđe, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje,…
Božansko milosrđe, koje se na nas izlijevaš iz Rana Kristovih,…
Božansko milosrđe, koje nam izvireš iz Presvetog Srca,…
Božansko milosrđe, koje si nam dalo presvetu Djevicu za Majku Milosrđa,…
Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet,…
Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,…
Božansko milosrđe, neograničeno u sakramentu Krštenja i Pokore,…
Božansko milosrđe, neizmjerno u sakramentu Oltara i Svećeništva,..
Božansko milosrđe, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,…
Božansko milosrđe, u obraćenju griješnika,…
Božansko milosrđe, koje usavršuješ svete,…
Božansko milosrđe, vrelo bolesnicima i patnicima,…
Božansko milosrđe, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,…
Božansko milosrđe, ufanje onih koji očajavaju,…
Božansko milosrđe, koje uvijek i svagdje pratiš sve ljude,…
Božansko milosrđe, koje nas ispunjaš milostima,…
Božansko milosrđe, mire umirućih,…
Božansko milosrđe, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,…
Božansko milosrđe, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,…
Božansko milosrđe, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,..
Božansko milosrđe, beskrajno u svim tajnama vjere,…
Božansko milosrđe, neiscrpivi izvore čudesa,…

Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote. Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božanskom.

Pomolimo se: O Bože, čijemu milosrđu nema kraja, čija je samilost neiscrpiva, pogledaj milostivo na nas, umnoži u nama djelo svojega milosrđa da ne očajavamo ni u najvećim iskušenjima, nego da se uvijek u sve većem pouzdanju predajemo Tvojoj svetoj volji, ljubavi i milosrđu! Po Gospodinu našem Isusu Kristu Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vijekova! Amen!

Zazivi Božanskom milosrđu II.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Božja je ljubav cvijet, a Milosrđe plod. Neka duša koja sumnja čita ova razmatranja o Božanskom milosrđu i neka se počne uzdati u njega.
Božansko Milosrđe, koje izvireš iz Očeva krila, …uzdam se u Tebe!
Božansko Milosrđe, ti najveća osobino Božja, …
Božansko Milosrđe, ti neshvatljiva tajno, …
Božansko Milosrđe, izvore koji izvireš iz tajne Presvetoga Trojstva, …
Božansko Milosrđe, nespoznatljivo razumom ljudi i anđela, …
Božansko Milosrđe, iz kojega izviru sav život i sreća, …
Božansko Milosrđe, koje si bolje i od nebesa, …
Božansko Milosrđe, izvore čudesa i tajni, …
Božansko Milosrđe, koje obuhvaćaš čitav svemir, …
Božansko Milosrđe, koje si došlo na svijet u Osobi Utjelovljene Riječi, …
Božansko Milosrđe, koje izvireš iz otvorene rane Srca Isusova, …
Božansko Milosrđe, koje prebivaš u Srcu Isusovu za nas, a posebno za grešnike, …
Božansko Milosrđe, nespoznatljivo u uspostavi Presvete Hostije, …
Božansko Milosrđe, u ustanovljenju svete Crkve, …
Božansko Milosrđe, u sakramentu svetoga Krštenja, …
Božansko Milosrđe, koje nas opravdavaš po Isusu Kristu, …
Božansko Milosrđe, koje nas pratiš cijeloga života, …
Božansko Milosrđe, koje nas naročito prožimaš u času smrti, …
Božansko Milosrđe, koje nam daruješ vječni život, …
Božansko Milosrđe, koje nas pratiš u svakom trenutku našeg života, …
Božansko Milosrđe, koje nas štitiš od paklenoga ognja, …
Božansko Milosrđe, u obraćenju okorjelih grešnika, …
Božansko Milosrđe, koje si čudenje anđela i neshvatljivo svetima, …
Božansko Milosrđe, neizmjerno u svim tajnama Božjim, …
Božansko Milosrđe, koje nas podižeš iz svake bijede, …
Božansko Milosrđe, izvore sreće i radosti, …
Božansko Milosrđe, koje nas pozivaš iz ništavila u život, …
Božansko Milosrđe, koje obuhvaćaš sva djela Njegovih ruku, …
Božansko Milosrđe, koje kruniš sve što nastaje Božjom rukom, …
Božansko Milosrđe, u koje smo svi uronjeni, …
Božansko Milosrđe, slatka utjeho ispaćenih srdaca, …
Božansko Milosrđe, jedina nado očajavajućim dušama, …
Božansko Milosrđe, odmore srdaca, mire usred strahova, …
Božansko Milosrđe, radosti i srećo svetih duša, …
Božansko Milosrđe, koje potičeš nadu usprkos beznadnosti, …

Vječni Bože, čije je milosrđe beskrajno, a blago smilovanja neiscrpivo, pogledaj milostivo na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da niti u teškim trenucima ne očajavamo i ne postanemo obeshrabreni, nego da se s velikim povjerenjem predamo Tvojoj svetoj volji koja je čista ljubav i milosrđe. (Dn 950)

O, neshvatljivo i bezgranično Milosrđe Božansko, tko ti može iskazati dostojnu čast i hvalu? Ti, najveće svojstvo svemoćnoga Boga, ti si slatka nada grešnome čovjeku. (Dn 951)

Milosrdni Isus book evangelizacija

Kristove riječi i obećanje sv. Faustini Kowalskoj:

Obećavam da se duša koja bude štovala ovu sliku neće izgubiti. Već na ovome svijetu obećavam joj pobjedu nad neprijateljima, posebno pak u smrtnom času. Ja, Gospodin, štitit ću je kao svoju čast. Zrake na slici označuju krv i vodu koje potekoše iz dubine mojega milosrđa, u času kad je moje umiruće srce na križu bilo kopljem probodeno.

Kćeri moja, govori cijelome svijetu o mojem neiscrpnome milosrđu. Ja želim da blagdan božanskoga milosrđa bude utočište svih duša, poglavito svih grješnika. Toga dana izlit će se punina mojega milosrđa. Ja ću izliti čitavo more milosti na duše koje se budu približile tomu izvoru. Tko god se toga dana ispovijedi i pričesti, dobit će potpun oprost od grijeha i kazna za grijehe. Neka se nitko ne boji pristupiti k meni, makar njegovi grijesi bili najopakiji. Želim da se blagdan mojega milosrđa svečano proslavi na prvu nedjelju nakon Uskrsa.

Duše koje šire štovanje mojega milosrđa štitit ću cijeloga života kao što majka štiti svoje dijete, a na smrtnome času bit ću im spasitelj, a ne sudac. U tome zadnjem času duša nema druge zaštite osim mojega milosrđa. Sretne li duše koja je već za života bila uronjena u moje milosrđe jer je neće stići pravda!

Prije nego dođem kao pravedni sudac, otvorit ću širom vrata svojega milosrđa. Tko pak ne želi proći kroz vrata milosrđa, morat će proći kroz vrata pravde.

Duše koje mole krunicu Božanskoga Milosrđa, bit će u svojem životu uključene u moje milosrđe, napose u smrtnome času.

Čovječanstvo neće naći mira tako dugo dok se s posvemašnjim pouzdanjem ne obrati na moje milosrđe. Kaži bolesnome čovječanstvu da se mora uteći mojemu milosrdnomu srcu i ja ću ga obdariti mirom.

Spasiteljevo obećanje umirućima

 

Ako se ova krunica bude molila kod nekoga umirućega, ublažit će se gnjev Božji, a beskrajno Milosrđe zagrlit će dušu umirućega, primjenjujući na nju bolne patnje svojega Božanskoga sina.

Pjevana milosrdna krunica

Za Book.hr odabrala A. P.

Beskrajno je Božje milosrđe - razmatranja Križnog puta i Svete krunice s duhovnikom sv. sestre Faustine

PREPORUKA! Knjiga Beskrajno je Božje milosrđe – razmatranja Križnog puta i Svete krunice s duhovnikom sv. sestre Faustine, autor bl. Mihael Sopoćko.

Knjigu možete kupiti ovdje.

Ako se želite osjećati kao dio obitelji Kristofora (onih koji donose Krista), možete skenirati kod za mjesečnu ili za godišnju uplatu ‘timarine‘.

Unaprijed zahvaljujemo i želimo iskrenu dobrodošlicu svim novim članovima obitelji (tima) Kristofori.

 

 Želim donirati mjesečnu ‘timarinu’:

Želim donirati godišnju ‘timarinu’

Podržite naš rad

 

Ako Vam se svidio ovaj članak, podržite nas donacijom! Jednostavno je – samo skenirate kod.

 

Želim donirati 1 EURO:

 

Želim donirati 5 EURA:

 

Želim donirati 10 EURA :

 

 

Na taj način omogućujete nam da nastavimo s radom.

 

Hvala!

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh