Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA

Zašto je važno biti razborit Razboritost neposredno upravlja sudom savjesti. Razborit čovjek odlučuje o svome vladanju i uređuje život slijedeći taj sud

„Blagoslivljanje i slavljenje je potpuno promijenilo moj život. Sada njime vlada razumijevanje, a ne ljutnja”

Foto: Shutterstock

Razboritost je krepost koja upućuje praktični razum da u svim prilikama razlikuje naše istinsko dobro i da izabere prikladna sredstva da ga izvrši. Čovjek »pametan pazi na korak svoj« (Izr 14, 15).

»Budite mudri i budni u molitvama« (1 Pt 4, 7). Razboritost je »ispravna norma djelovanja«, piše sveti Toma slijedeći Aristotela. Nema ništa zajedničkog s plašljivošću ili strahom, ni s dvoličnošću ili pretvaranjem. Nju nazivaju »auriga virtutum« – kormilarem kreposti: jer ravna drugim krepostima pokazujući im pravilo i mjeru. Razboritost neposredno upravlja sudom savjesti. Razborit čovjek odlučuje o svome vladanju i uređuje život slijedeći taj sud. Zahvaljujući toj kreposti mi primjenjujemo moralna načela na pojedinačne slučajeve bez pogreške i svladavamo dvojbe o dobru koje treba izvršiti i o zlu koje treba izbjeći.

Izvor: Katekizam Katoličke Crkve, br. 1806

Za Book.hr priredio L. M.

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh