Razmišljamo o evanđelju

MARIA VALTORTA

TALIJANSKA MISTIČARKA Čula je što Isus govori učenicima o svom drugom dolasku Razmišljamo o nedjeljnom evanđelju uz viđenje talijanske mističarke Marije Valtorta

Foto: Screenshot


 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«

Riječ Gospodnja. (Mk 13, 33-37)

 

Sin čovječji pri svom drugom dolasku bit će sličan munji koja izlazi od istoka i bljesne do zapada u kraćem vremenu nego što je potre­bno da trepneš vjeđama. I preletjet će nad ‘velikim Tijelom’ koje će odjednom postati Lešina, u pratnji blistavih anđela i sudit će

Stojte u Gospodinu i u njegovoj Istini. Ja sam Istina i naučavam istinu.
Stoga vam još ponavljam: ma što vam rekli o Meni ne vjerujte. Ja sam jedini rekao istinu. Ja vam kažem da će Krist doći, ali kada bude svršetak. Stoga ako vam reknu: “U pustinji je” ne idite. Ako vam kažu: “U onoj je kući” ne obazirite se na to. Jer Sin čovječji pri svom drugom dolasku bit će sličan munji koja izlazi od istoka i bljesne do zapada u kraćem vremenu nego što je potre­bno da trepneš vjeđama. I preletjet će nad ‘velikim Tijelom’ koje će odjednom postati Lešina, u pratnji blistavih anđela i sudit će.

I tada će se na pomračenom svodu pojaviti sjajni znak (križ) Sina čovječjega, i proplakat će svi narodi Zemlje i ljudi će ugledati Sina Čovječjega kako dolazi na oblacima Nebeskim s velikom Moći i Slavom

Tamo, gdje-god bude strvina, skupljat će se i orlovi. I odmah nakon nevolje onih posljednjih dana, što vam je bilo rečeno – govorim već o svršetku vremena i svijeta i o uskrsnuću kostiju, o kojim stvarima govore proroci – sunce će pomračati i mjesec neće više dati svjetlosti i zvijezde će s neba padati kao bobice s prezrelog grožđa kojeg olujni vjetar stresa i sustavi Nebesa će se potresti. I tada će se na pomračenom svodu pojaviti sjajni znak (križ) Sina čovječjega, i proplakat će svi narodi Zemlje i ljudi će ugledati Sina Čovječjega kako dolazi na oblacima Nebeskim s velikom Moći i Slavom. I On će zapovijedati svojim anđelima da žanju, beru i da odijele kukolj od pšenice, te da bace grožđe u badnjeve, jer će doći vrijeme velike berbe sjemena Adamova i neće više biti potrebno čuvati paljetka ili sjemenja, jer nikada više neće biti ovjekovječena ljudska vrsta na mrtvoj Zemlji.

I naredit će svojim anđelima da s velikim glasom truba sakupe izabrane s četiri vjetra, s jednog do drugog kraja nebesa, da budu uz Božanskog Suca, da sude s Njim posljednje žive i uskrsnule.

Od smokve naučite prispodobu: kad vidite da njezina grana omekša i potjera lišće vi znate da je blizu ljeto. Tako i kad budete vidjeli sve ove stvari, znajte da je čas da Krist dođe

Od smokve naučite prispodobu: kad vidite da njezina grana omekša i potjera lišće vi znate da je blizu ljeto. Tako i kad budete vidjeli sve ove stvari, znajte da je čas da Krist dođe. Zaista vam kažem: neće proći ovaj (ljudski) naraštaj koji Me neće prije, nego što se sve To dogodi. Moja riječ ne pada. Ono što kažem bit će. Srce i misao ljudi mogu se mijenjati, ali ne mijenja se moja riječ. Nebo i zemlja proći će, ali moje riječi neće proći.

Kao u vrijeme Noino, tako će se dogoditi pri dolasku Sina čovječjega

A što se tiče dana i točnog sata njih nitko ne zna, niti anđeli Gospodnji, nego samo Otac ih zna. Kao u vrijeme Noino, tako će se dogoditi pri dolasku Sina čovječjega. U dane pred potop ljudi su jeli, pili, ženili se i udavali, ne obazirući se na znak sve do dana, kad Noa uđe u korablju i dok se ne otvoriše sustavi nebeski i dok potop ne potopi sve živo i sve stvari. Tako će biti i pri dolasku Sina čovječjega.

Tada će dva čovjeka biti na polju jedan pored drugoga i jedan će biti uzet, a drugi ostavljen i dvije će žene biti na poslu oko žrvnja i jedna će se uzeti, a druga ostaviti; … (uzet se) od neprijatelja (na Zemlji) za (vječnu) domovinu, a još više od anđela koji će odvajati dobro sjeme od kukolja i neće imati vremena da se priprave za sud Kristov.

…bdijte i molite se, stojeći uvijek pripravni na dolazak, a da vaša srca ‘ne otrome’ zbog zloporaba i zbog pretjeranog jela i neumjerenosti svake vrste i da vaši duhovi ne postanu rastreseni i otupljeni za stvari Neba zbog pretjeranih briga za stvari Zemlje i da vas zamka smrti ne pobere iznenada kada ste ne spremni

Bdijte, dakle, jer ne znate u koji će čas doći vaš Gospodin. Razmislite o ovome: kada bi kuće-domaćin znao u koji će čas doći lupež, bdio bi i ne bi dopustio opljačkati svoje kuće. Stoga bdijte i molite se, stojeći uvijek pripravni na dolazak, a da vaša srca ‘ne otrome’ zbog zloporaba i zbog pretjeranog jela i neumjerenosti svake vrste i da vaši duhovi ne postanu rastreseni i otupljeni za stvari Neba zbog pretjeranih briga za stvari Zemlje i da vas zamka smrti ne pobere iznenada kada ste ne spremni.

Svi ljudi koji su rođeni, moraju umrijeti, i ta je smrt i sud koji slijedi jedan pojedinačni dolazak Kristov i dok će ponovljeni sveopći
sud biti za svečanog dolaska Sina čovječjeg

Jer, upamtite, svi morate umrijeti. Svi ljudi koji su rođeni, moraju umrijeti, i ta je smrt i sud koji slijedi jedan pojedinačni dolazak Kristov i dok će ponovljeni sveopći sud biti za svečanog dolaska Sina čovječjeg. Što li će biti od onog vjernog i razboritog sluge, što ga je po­stavio gospodar da daje hranu ukućanima za vrijeme njegove od­sutnosti? Imat će blaženu sudbinu, ako ga njegov gospodar pri iznenadnom povratku, nađe da brižno, pravedno i s ljubavlju čini ono što je dužan. Zaista vam kažem da će mu reći: “Dođi slugo dobri i vjerni ti si zaslužio moju nagradu. Evo: upravljaj svim mojim dobrima”. Ali ako on nije dobar i vjeran, nego je samo tako izgledao i u nutrini svojoj bio zao, kao što je izvana bio licemjer i kad je gospodar otišao rekao u srcu svome: “Gospodar će kasniti s povratkom! Zabavljajmo se!” pa počeo tući i zlostavljati druge sluge prikraćujući ih u hrani i svakoj drugoj stvari, da bi imao više novaca za bančenje s izjelicama i pijancima, što će se dogoditi? Da će se Gospodar iznenada vratiti, kad sluga ne bude mislio da je blizu i bit će otkriveno njegovo zlo postupanje, oduzet će mu se položaj i novac i bit će protjeran gdje pravednost hoće. I tamo će ostati.

I tako će biti s nepokajanim grješnikom, koji ne misli kako smrt može biti blizu i blizu njegov sud, nego uživa i zlorabljuje govoreći: “Kasnije ću se pokajati”. Zaista vam kažem, da on neće imati vremena da to učini i bit će osuđen da bude vječno u mjestu strahovitog užasa gdje je jedino psovka i plač i mučenje i odande će izaći jedino za opći Sud, kada će ponovno obući uskrslo tijelo da se potpun predstavi na posljednjem Sudu kao što je potpun i griješio za vrijeme zemaljskog života, s tijelom i dušom će se predstaviti pred Sucem Isusom kojega on nije htio za Spasitelja.

Svi će biti tamo sakupljeni pred Sinom čovječjim. Beskrajno mnoštvo tjelesa što ih je povratila zemlja i more i koja će biti ponovno sastavljena nakon što su bila prah kroz toliko vremena. I duhovi u tijelima. Svakom tijelu vraćenom na svoj kostur odgovarat će vlastiti duh, onaj koji ga je nekoć oživljavao. I stajat će uspravni pred Sinom čovječjim, sjajnim u svojem Božanskom Veličanstvu, koji će sjediti na prijestolju svoje slave podržavan od svojih anđela.

I On će odvojiti ljude od ljudi stavljajući s jedne strane dobre, a s druge zle, kao što pastir odvaja ovčice od kozlića i stavit će svoje ovce zdesna, a jarce slijeva

I On će odvojiti ljude od ljudi stavljajući s jedne strane dobre, a s druge zle, kao što pastir odvaja ovčice od kozlića i stavit će svoje ovce zdesna, a jarce slijeva. I reći će blagim glasom i dobrostivim izgledom onima što će ga miroljubivi i lijepi od proslavljene ljepote u sjaju svetog tijela gledati sa svom ljubavlju svoga srca:

“Dođite, blagoslovljeni od Oca moga, uzmite u posjed Kraljevstvo pripravljeno za vas: još od postanka svijeta. Jer bio sam gladan i dali ste mi jesti, bio sam žedan i dali ste mi piti, bio sam putnik i ugostili ste me, bio sam gol i zaodjenuti ste me, bolestan i posjetili ste me, zatvorenik i došli ste me utješiti.” A pravedni će ga pitati: “Kada smo te, Gospodine, ikad vidjeli gladnog i dali ti jesti, žednog i dali ti piti ? Kad smo te vidjeli kao putnika i primili te u goste, gola i odjenuli te ? Kada smo te vidjeli bolesna i utamničena i došli te posjetiti ?” A Kralj kraljeva reći će im: “Zaista vam kažem: kada ste jednu od tih stvari učinili jednome od ovih najmanjih između
moje braće, tada ste to Meni učinili.”

A onda će se okrenuti onima koji će biti Njemu slijeva i reći će im strog u licu, a njegovi pogledi bit će kao strijele što gađaju proklete i u njegovu glasu zagrmjet će srdžba Božja: “Odlazite odavde ! Nosite se od Mene, prokleti ! U vječnu vatru pripravljenu od srdžbe Božje za đavla i anđele tame i za one koji su slušali njihove glasove, trostruke i besramne požude. Bio sam gladan i niste me nahranili, žedan i niste me napojili, bio sam gol i niste me odjenuli, putnik i odbili ste me, bolestan i utamničen i niste me posjetili. Jer ste imali samo jedan zakon: zadovoljiti svoje ”ja”.

Ali ste ipak poznavali moju riječ i imali ste siromašne među sobom, gladne, žedne, gole, bolesne i utamničene. Zašto niste učinili njima što biste možda bili učinili Meni?

I oni će mu reći: “Kada smo te vidjeli gladna, žedna, gola, putnika, bole­sna, utamničena… Doista, mi te nismo poznavali: Nije nas bilo kad si Ti bio na Zemlji.” A On će im odgovoriti. “Istina je. Niste me poznavali, jer niste bili kad sam Ja bio na Zemlji. Ali ste ipak poznavali moju riječ i imali ste siromašne među sobom, gladne, žedne, gole, bolesne i utamničene. Zašto niste učinili njima što biste možda bili učinili Meni? Jer, zar nije već rečeno da bi oni koji bi me imali pored sebe i bili milosrdni sa Sinom čovječjim (posjedovali Boga). Zar ne znate da sam Ja u mojoj braći i gdje je jedan od njih koji trpi da sam tamo Ja i da ono što niste učinili jednome od ove moje najmanje braće, da to niste učinili ni Meni, Prvorođenom od ljudi?“ „Idite i izgarajte u svojoj sebičnosti. Idite i neka vas obaviju tmine i led, jer tmine i led bijaste, iako ste znali gdje je bilo Svjetlo i Oganj Ljubavi.”

I ovi će otići u vječnu muku, dok će pravedni ući u život vječni.

——————————–

Nauka o pojedinačnom Sudu, neposredno poslije smrti, ne treba brkati s općim Sudom na kraju svijeta.
Ona je prikrivena ili jasno izražena na nekoliko mjesta u Bibliji, među kojima: Lk 23,43; 2 Kor 5,1-10;
Fil 1,21-26; Heb 9,27-28; Okt 14,13.

——————————–

To su buduće stvari … Sada idite. I nemojte se razdvajati jedni od drugih. Ja idem s Ivanom i bit ću kod vas u polovini prve straže, za večeru i da zatim pođemo
na naše pouke.« »Zar i ove večeri? Zar ćemo to svake večeri činiti? Ja sam se sav ukočio od velikih rosa. Zar ne bi bilo bolje sada već ići u koju gostoljubivu kuću?Uvijek pod šatorima ! Uvijek budni i u noćima koje su svježe i vlažne …«
– jadikuje Juda. »To je posljednja noć. Sutra … bit će drukčije.«

»Ah! Mislio sam da si htio odlaziti u Getsemani svake noći. Ali ako je to posljednja …« »Nisam rekao to, Judo. Rekao sam da će biti posljednja noć da idemo na polje Galilejaca svi zajedno. Sutra ćemo pripremiti Pashu i blagovati janje, a zatim ću ići Ja sam moliti se u Getsemani. A vi ćete moći raditi što želite.«

“Ali mi ćemo doći s Tobom, Gospodine ! Kada smo te to ikada htjeli ostaviti ?« – reče Petar.

»Ti šuti, jer si kriv. Ti i Zelota samo oblijećete tamo i amo čim vas Učitelj ne vidi. Držim vas na oku. U Hramu … preko dana … tamo gore pod šatorima …« – reče Iškariot zadovoljan što ih je mogao potkazati.

»Dosta ! Ako to čine, dobro čine. Ali ipak ne ostavljajte me samoga … Ja vas molim za to …« »Gospodine, ne činimo ništa zla. Vjeruj to. Naši čini poznati su Bogu i njegovo se oko ne odvraća od njih s odvratnošću« – kaže to Zelota. »Znam to. Ali je uzalud. A to što je uzalud, može uvijek biti štetno. Budite što je više moguće zajedno«.

Zatim se okrene Mateju: »Ti moj dobri kroničaru, ponovit ćeš ovima prispodobu o deset mudrih i o deset ludih djevica i onu o gospodaru koji daje talente trima slugama da s njima zarađuju, od kojih dvojica zaradiše dvostruko, a lijenčina ih zakopava u zemlju. Sjećaš li se?«

»Da Gospodine moj, točno.«

Onda ih ponovi ovima. Ne znaju ih svi. Pa i onima koji ih znaju bit će drago ponovo ih čuti. Provodite tako u pametnim raz­govorima vrijeme sve do mog povratka

»Onda ih ponovi ovima. Ne znaju ih svi. Pa i onima koji ih znaju bit će drago ponovo ih čuti. Provodite tako u pametnim raz­govorima vrijeme sve do mog povratka. Bdijte! Bdijte! Držite bu­dnim svoj duh. Ove parabole su prikladne i za ovo što rekoh. Zbogom. Mir bio s vama.«

Uzima Ivana za ruku i udaljuje se s njim prema gradu, a ostali se upućuju prema Polju Galilejaca …

Ulomak iz knjige Marije Valtorta „Spjev o Bogočovjeku”. Izvor

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh