Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA četvrtak, 9. studenoga: Govorio je o hramu svoga tijela Gospodine, moje srce, moja duša, moje tijelo tvoj su Hram! Molim te, Gospodine, pomogni mi da češće čistim Tvoj Hram od svojih trgovačkih namjera i svih drugih oblika idolopoklonstva i da češće ulazim u Svetinju nad Svetinjama da te tamo častim, štujem, klanjam ti se, veličam te, zahvaljujem ti… Amen

Aaron Burden, Unsplash

ČITANJA:

Ez 47, 1-2. 8-9. 12 (ili: 1Kor 3, 9c-11. 16-17); Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9; Iv 2, 13-22

XXXI. tjedan kroz godinu, četvrtak, 9. 11. 2023., POSVETA LATERANSKE BAZILIKE; Blagdan

IMENDANI

Vitomir, Vito, Gabrijel

Prvo čitanje

Ez 47, 1-2.8-9.12 (ili: 1 Kor 3, 9c-11.16-17)

Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku – jer pročelje Doma bijaše prema istoku – i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika. Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I gle, voda izvirala s desne strane. I reče mi: »Ova voda teče u istočni kraj, spušta se u Arabu i teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi; i bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi – kuda god protječe ovaj potok. Duž potoka na obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom jer im voda dotječe iz Svetišta. Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek.«
Riječ Gospodnja.

ili: 1 Kor 3, 9c-11.16-17.

Hram ste Božji.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Božja ste građevina.
Po milosti Božjoj koja mi je dana
ja kao mudri graditelj postavih temelj,
a drugi naziđuje;
ali svaki neka pazi kako naziđuje.
Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja
osim onoga koji je postavljen,
a taj je Isus Krist.
Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 46, 2-3.5-6.8-9

Pripjev: Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, presveti Šator Višnjega.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje

Iv 2, 13-22

Govorio je o hramu svoga tijela.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užetâ te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku!« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Riječ Gospodnja.

Komentar

„Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku!”

Postavlja se pitanje što bi Isus napravio kad bi mogao u našem srcu napraviti reda? Što bi izbacio iz njega? Pismo kaže da smo mi taj Hram u kojem prebiva Bog. Vidimo da je Isus izbacio prodavače volova, ovaca, da je mjenjačima isprevrtao stolove, prodavačima golubova zaprijetio neka izvole izaći jer je Hram Božji mjesto molitve, mjesto štovanja Boga, mjesto klanjanja Bogu, mjesto prinošenja kada i žrtava, mjesto čašćenja Boga itd. Postavlja se pitanje što mi radimo u svom srcu? Trgujemo li s Bogom: „Ja ću tebi napraviti ovo, ti meni daj ovu milost”? Je li naše srce samo mjesto u kojem kupujemo i prodajemo? U kojem samo smišljamo kako uspjeti u svom poslu? Ima li u njemu idola? Tražimo li samo blagoslove za zemaljske uspjehe? Smišljamo li u njemu kako ćemo griješiti itd.? Dolazimo li ikad u Svetinju nad svetinjama i iskazujemo klanjanje, štovanje, zahvale, kad, žrtvu čistu zbog širenja Njegove slave, jer je Pavao pisao Timoteju: „Zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje” (2 Tim 1,8)? Slavimo li Boga zbog njega samoga ili je tu uvijek prisutna neka skrivena potreba?

Molitva

Gospodine, moje srce, moja duša, moje tijelo tvoj su Hram! Molim te, Gospodine, pomogni mi da češće čistim Tvoj Hram od svojih trgovačkih namjera i svih drugih oblika idolopoklonstva i da češće ulazim u Svetinju nad Svetinjama da te tamo častim, štujem, klanjam ti se, veličam te, zahvaljujem ti… Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. Čita ih Lejdi Oreb a komentare i molitve piše Nediljko Jelčić.
lm;Book.hr
Foto: Aaron Burden, Unsplash

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

📖 Posjetite naš novi web-shop; pronađite knjigu za sebe: figulus.hr

Najčitanije

Na vrh