Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, srijeda 1. studenoga: Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima Hvala što ćemo poslije ove nevolje biti utješeni od tebe samoga, što ćeš obrisati svaku suzu s naših lica

Aaron Burden, Unsplash

ČITANJA

vl.: Otk 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1Iv 3,1-3; Mt 5,1-12a

XXX. tjedan kroz godinu, srijeda, 1. 11. 2023., SVI SVETI, svetkovina

NAPOMENA:
▪ U Republici Hrvatskoj državni blagdan, neradni dan.

IMENDANI

Svetislav, Dobroslav

Prvo čitanje

Otk 7, 2-4.9-14

Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika!

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih.
Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa:
»Spasenje Bogu našemu
koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu!«
I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći:
»Amen! Blagoslov i slava,
i mudrost, i zahvalnica,
i čast i moć i snaga
Bogu našemu
u vijeke vjekova. Amen.«
I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 24, 1-6

Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Drugo čitanje

1Iv 3, 1-3

Vidjet ćemo ga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Predragi! Gledajte
koliku nam je ljubav darovao Otac:
djeca se Božja zovemo, i jesmo.
A zato nas svijet ne poznaje
što ne poznaje njega.
Ljubljeni, sad smo djeca Božja
i još se ne očitova što ćemo biti.
Znamo:
kad se očituje, bit ćemo njemu slični
jer vidjet ćemo ga kao što jest.
I tko god ima tu nadu u njemu,
čisti se kao što je on čist.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Mt 5,1-12a

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«
Riječ Gospodnja.

Komentar

„Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.”

Svi koji su došli u nebo sad su sveti, ma kakav da su put prošli – preko čistilišta ili izravno. Često imamo pogrešno mišljenje o postignućima svetosti; često mislimo da su sveci bili privilegirani ljudi kojima je Bog dao posebne milosti da postignu svetost. Ali ovaj nas redak demantira: svi smo krenuli s iste polazišne točke a ta je: »Oni dođoše iz nevolje velike!«
Da, svi mi dolazimo iz velike nevolje, jer đavao i grijeh i svijet sa svojim požudama ljuti su protivnici čovjeka. Sve nas to mami i zavodi, nudi se kao nešto dobro, ali iza toga stoji smrt. Svi smo mi u jednom dijelu svoga života pristali na taj grijeh, povjerovali đavlu i grijehu, ali milost Božja, spasiteljica svih ljudi, po krvi nam se Jaganjčevoj smilovala. Mi se danas bavimo sa svim i svačim, dok su se sveci najviše bavili samima sobom: kako da sebe ukore, posvete, uljepšaju, kako da nauče moliti tako da ih molitva mijenja, kako da koriste Božje darove i milosti tako da od toga imaju što veću korist. Sveci su se često družili s Bogom pa su mu postali slični. To je put za sve koji se žele jednom naći u tom velikom mnoštvu, jer bi bila velika, još veća nevolja ne naći se s tim velikim mnoštvom.”

Molitva

Gospodine Isuse, hvala ti za tvoju krv, hvala ti za tvoje svjedoke! Hvala što ćemo poslije ove nevolje biti utješeni od tebe samoga, što ćeš obrisati svaku suzu s naših lica! Gospodine, ne daj da nas ni nevolja, ni progonstvo, ni glad niti mač odvoje od tvoje ljubavi! Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. Čita ih Lejdi Oreb a komentare i molitve piše Nediljko Jelčić.
ap; Book.hr
Foto: Aaron Burden, Unsplash

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

📖 Posjetite naš novi web-shop; pronađite knjigu za sebe: figulus.hr

Najčitanije

Na vrh