Mudrost dana

Kraljevstvo nebesko

Kraljevstvo nebesko

Mt 12,28: „Ali ako ja po Duhu Božjem izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.”


Lk 9,1-2: „Sazva dvanaestoricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti. I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike.”

Lk 10,9: „…i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ʽPribližilo vam se kraljevstvo Božje!’”

Lk 9,62: „Reče mu Isus: ‘Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje’.”

Lk 16,16: „Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navješćuje kraljevstvo Božje i svatko se u nj silom probija.”

Lk 22,29: „Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac.”

Rim 14,17: „Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.”

1 Kor 4,20: „Ta nije u riječi kraljevstvo Božje, nego u sili.”

Mt 11,11: „Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!”

Mt 5,19: „Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.”

Mt 25,21: „Reče mu gospodar: ʽValjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’”

Lk 19,17: „Reče mu: ʽVàljaš, slugo dobri! U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad deset gradova!’”

2 Tim 2,12: „Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati.”

Otk 20,6: „Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.”

Ef 1,19-21: „…koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.”

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh