Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, ponedjeljak 18. rujna: Blagoslovljen Bog što usliša zazivanje moje! Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve

Foto: Jessica Mangano, Unsplash

ČITANJA

1 Tim 2,1-8; Ps 28,2.6b-9; Lk 7,1-10

XXIV. tjedan kroz godinu, ponedjeljak, 18. 9. 2023., svagdan

IMENDANI

Josip Kupertinski; Ariadna, Senarije

Prvo čitanje

1 Tim 2, 1-8

Neka se za sve ljude upravljaju molitve Bogu koji hoće da se svi ljudi spase.

Čitanje Prve Poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi!

Preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 28, 2.6b-9

Pripjev: Blagoslovljen Bog što usliša zazivanje moje!

Čuj moje zazivanje dok tebi vapijem,
dok ruke uzdižem svetomu Hramu tvojem.

Gospodin mi je zaklon, on štit je moj.
U njega se srce moje pouzdalo, i pomoć mi dođe;
zato mi kliče srce, i pjesmom njega slavim.

Gospodin je jakost narodu svome,
tvrđava spasa svom pomazaniku.
Spasi narod svoj i blagoslovi svoju baštinu,
pasi ih i nosi ih dovijeka!

Evanđelje

Lk 7, 1-10

Ni u Izraelu tolike vjere na nađoh.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.«

Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to!’ – i učini.«

Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.
Riječ Gospodnja.

Komentar

„Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.”

Znamo da muškarac i žena imaju jednako dostojanstvo i prava pred Bogom i da ih Bog jednako ljubi. Ipak se muškarac od žene u mnogočemu razlikuje. Dok su muškarci snažniji, žene su nježnije; dok se muškarci više vode razumom, žene se više vode emocijama itd. Dakle, različiti smo i imamo jednako dostojanstvo pred Stvoriteljem. Ipak, Isus je za apostole izabrao muškarce; većina proroka su bili muškarci. Ne mislim da je Isus time umanjio ulogu žene u Crkvi, već joj je dao ulogu koju ona kao žena može u Crkvi izvršiti. U posljednjih nekoliko desetljeća u Crkvi je vidljiva jedna ‘pojava’: muškarci kao da su nestali sa ‘scene odgovornosti’ pred Bogom. Ženama se prepustilo gotovo sve što se odnosi na vjeru, dok su muškarci negdje po strani. Mislim da upravo zbog toga imamo krizu vjere i obitelji. Znamo da je po biblijskom nauku muškarac glava i autoritet obitelji, zaštitnik, skrbnik. Upravo bi zato on trebao pred Bogom biti glavni voditelj duhovnog boja, jer, po Bibliji, očev je blagoslov po snazi odmah na drugom mjestu. Vidimo da Bog, preko Pavla, muškarcima nedvosmisleno kaže, zapovijeda da su oni ti koji su na prvim crtama duhovnog boja i prenošenja vjere. Muškarci se ostvaruju kroz mnoga postignuća, i postižu zavidne uspjehe na mnogim područjima, ali muškarac na koljenima je pred Bogom najveći.

Molitva

Gospodine Isuse, želim te moliti za nas muškarce: ojačaj nas svojom snagom da se vratimo svom prvotnom pozivu i poslanju koje si nam ti sam namijenio: služiti, moliti, štititi, braniti, ohrabrivati sve one koje si nam ti povjerio. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. Čita ih Lejdi Oreb a komentare i molitve piše Nediljko Jelčić.
ap; Book.hr
Foto: Jessica Mangano, Unsplash 

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

📖 Posjetite naš novi web-shop; pronađite knjigu za sebe: figulus.hr

Najčitanije

Na vrh