Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, četvrtak 14. rujna: Htjeli su da Bog riješi njihov problem, ali tako da oni ne sudjeluju Ali Bog kaže da moraju pogledati u mjedenu zmiju, da on neće ništa učiniti bez toga njihova čina. Često molitvu doživljavamo kao sredstvo putem kojeg Bog bez naše suradnje, bez naše dvije ribice, uradi sve. Bog je mogao ukloniti zmije samo jednom riječju, ali nije učinio onako kako je narod tražio, već je tražio čin vjere i onda ih je izbavio

VIDEO Pogledaj kratki film uz današnji blagdan: „Uzdignut je!“

ČITANJA

vl.: Br 21,4b-9 (ili: Fil 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; Iv 3,13-17

XXIII. tjedan kroz godinu, četvrtak, 14. 9. 2023., UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA, blagdan

IMENDANI

Višeslav, Slavko

Prvo čitanje

Br 21,4b-9

Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Čitanje Knjige Brojeva

U one dane: Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: »Sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: »Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.«

Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 78,1-2.34-38

Pripjev: Ne zaboravite djela Božjih!

Poslušaj, narode moj, moju nauku,
prikloni uho riječima usta mojih!
Otvorit ću svoja usta na pouku,
iznijet ću tajne iz vremena davnih.

Kad ih ubijaše, tražiše ga
i opet pitahu za Boga;
spominjahu se da je Bog hridina njihova
i Svevišnji njihov otkupitelj.

Ali ga opet ustima svojim varahu
i jezikom svojim lagahu njemu.
Njihovo srce ne bijaše postojano s njime
nit bijahu vjerni Savezu njegovu.

A on im milosrdno grijeh praštao
i nije ih posmicao;
često je gnjev svoj susprezao
da ne plane svom jarošću.

    –

Fil 2,6-11

Ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Krist Isus: trajni lik Božji,
nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge,
postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato Bog njega preuzvisi
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ.
I svaki će jezik priznati:
»Isus Krist jest Gospodin!« —
na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Iv 3,13-17

Sin Čovječji ima biti podignut.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.
I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji
da svaki koji vjeruje,
u njemu ima život vječni.
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: »Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.«

Promatram ovaj događaj: Izraelci su htjeli da Bog riješi njihov problem, ali tako da oni ne sudjeluju, da ne surađuju svojom vjerom. Ali Bog kaže da moraju pogledati u mjedenu zmiju, da on neće ništa učiniti bez toga njihova čina. Često molitvu doživljavamo kao sredstvo putem kojeg Bog bez naše suradnje, bez naše dvije ribice, uradi sve. Bog je mogao ukloniti zmije samo jednom riječju, ali nije učinio onako kako je narod tražio, već je tražio čin vjere i onda ih je izbavio. Nekako se čini da i mnogim našim molitvama nedostaje taj čin vjere, koji je sastavni dio primanja Božjeg odgovora. U cijeloj Bibliji nema nijednog primjera da bi netko primio bez vjere. Nekako se čini da mi to i znamo, ali da ipak zbog nečega to ne ispravimo. Kao da iz te stare brazde ne možemo izaći ili ne znamo ili nećemo, nego i dalje hodamo po njoj jer nam je još dobro, jer nas još nisu počele ujedati otrovnice.

Molitva

Gospodine, kada u svoje prošnje koje ti upućujem dodam vjeru, otkrivam da je naš odnos živ. Gospodine, želim odnos s tobom pun života! Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh