Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, utorak 30. svibnja Primit ćete – s progonima– sada stostruko i u budućem vijeku život vječni.

ČITANJA

Sir 35,1-12; Ps 50,5-8.14.23; Mk 10,28-31

VIII. tjedan kroz godinu, utorak, 30. 5. 2023., svagdan

IMENDANI

Ferdinand, Ivana Arška, Feliks

Prvo čitanje

Sir 35,1-12

Tko vrši zapovijedi, prinosi žrtve pričesnice.

Čitanje Knjige Sirahove

Tko se drži Zakona, umnožava svoje žrtve.
Tko vrši zapovijedi, prinosi žrtve pričesnice.
Tko uzvraća ljubav, prinosi brašneni cvijet.
Tko daje milostinju, prinosi žrtvu zahvalnicu.
Milo je Gospodu kad tko odstupa oda zla,
i okajnicu prinosi tko odstupa od nepravde.
Ne pokazuj se pred Gospodom praznih ruku,
jer to sve biva prema zapovijedi.
Žrtva pravednikova ukrašava žrtvenik,
i miomiris njezin dolazi pred Svevišnjeg.
Ugodna je žrtva pravedna čovjeka,
i njezin se spomen ne zaboravlja.
Vedra oka časti Gospoda,
i ne škrtari prvinama što ih prinosiš.
Za svakoga prinosa neka ti lice sja od veselja,
i s radošću posvećuj desetinu.
Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade,
vedra oka i koliko možeš.
Jer sve Gospod plaća
i vratit će sedmerostruko.
Ne podmićuj ga, jer on ne prima mita.
I ne uzdaj se u žrtvu nepravednu,
jer je Gospod sudac
i ne gleda tko je tko.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 50,5-8.14.23

Pripjev: Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.

»Saberite mi sve pobožnike
koji žrtvom Savez, sa mnom sklopiše!«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu:
on je Bog sudac!

»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti,
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe:
ja, Bog — Bog tvoj!
Ne korim te zbog žrtava tvojih —
paljenice su tvoje svagda preda mnom.«

»Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu,
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu:
i onomu koji hodi stazama pravim —
njemu ću pokazati spasenje svoje.«

Evanđelje

Mk 10,28-31

Primit ćete – s progonima – sada stostruko i u budućem vijeku život vječni.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Petar reče Isusu: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja — i u budućem vijeku život vječni.

A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Tko daje milostinju, prinosi žrtvu zahvalnicu.«

Sveto pismo piše da Isus Krist, premda bogat, radi nas posta siromah, da nas svojim siromaštvom učini bogatima. To je učinio bez ikakve naše zasluge, čisto iz ljubavi i samilosti prema palom stvorenju. Tko je iskusio ljubav i darežljivost Isusa Krista, tko je od njega primio milosti, taj daje milostinju iz zahvalnosti prema njemu, jer ovako razmišlja: „Pa mene je Isus Krist blagoslovio u mnogo područja, bez ikakve moje zasluge! Dajem milostinju iz zahvalnosti prema njemu i onome što mi je učinio, bez ikakve moje zasluge.“ Kad dajemo milostinju, dajemo žrtvu zahvalnicu Bogu. Kad bismo shvatili da kroz milostinju Bogu zahvaljujemo, koliko bi naša milostinja bila drugačija! Milostinja, dakle, ima veze s prinosom žrtve Bogu, a znamo da Bog gleda žrtve koje su čiste, koje su iz srca, koje su iz ljubavi, koje su velikodušne. Tko ne daje milostinju, taj nije Bogu zahvalan, po njemu Bog za njega nije učinio ništa.

Molitva

Gospodine, ti si rekao: „Što god učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste!“ Pomozi mi da ti uzvratim velikodušno dajući njima, onako kako si ti učinio meni, Gospodine! Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Rod Long, Unsplash

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh