Dnevna misna čitanja

KORIZMENO VRIJEME

Dnevna misna čitanja, subota 1. travnja „MNOGI ŽIDOVI KOJI BIJAHU DOŠLI K MARIJI, KAD VIDJEŠE ŠTO ISUS UČINI, POVJEROVAŠE U NJ.”

ČITANJA

Ez 37,21-28; Otpj. pj.: Jr 31,10-13; Iv 11,45-56

V. korizmeni tjedan, subota, 1. 4. 2023., svagdan

IMENDANI

Dionizije, Timotej, Diogen, Klement

Prvo čitanje

Ez 37,21-28

Načinit ću od njih jedan narod.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovako govori Gospodin Bog: »Evo, povući ću sinove Izraelove iz naroda u koje dođoše, skupit ću ih odasvud i odvesti ih u zemlju njihovu. I načinit ću od njih jedan narod u zemlji, u gorama Izraelovim, i bit će im svima jedan kralj, i oni više neće biti dva naroda i neće više biti razdijeljeni na dva kraljevstva. I neće se više kaljati svojim kumirima, ni svojim grozotama ni opačinama. Izbavit ću ih od svih njihovih nevjera kojima zgriješiše, i očistit ću ih, i oni će biti moj narod, a ja njihov Bog. I sluga moj David bit će im kralj, i svima će im biti jedan pastir. Živjet će po mojim zakonima, čuvajući i vršeći moje naredbe. Boravit će u zemlji koju dadoh sluzi svome Jakovu, u kojoj življahu oči vaši: u njoj će stanovati oni i njihovi sinovi i sinovi sinova njihovih dovijeka. I moj sluga David bit će im knez dovijeka. Sklopit ću s njima Savez mira; bit će to Savez vječan s njima. Utvrdit ću ih i razmnožiti, i postavit ću Svetište svoje zauvijek među njih. Moj će Šator biti među njima, i ja ću biti Bog njihov, a oni narod moj. I kad Svetište moje bude zauvijek među njima, znat će svi narodi da sam ja Gospodin, koji posvećujem Izraela.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Jr 31,10-13

Pripjev: Gospodin nas čuva kao pastir svoje stado.

Čujte, o narodi, riječ Gospodnju,
objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izrael, opet ga sabire
i čuva ga ko pastir stado svoje!«

Jer Gospodin oslobodi Jakova,
izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski,
da se naužiju dobara Gospodnjih.

Djevojke će se veselit u kolu,
mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti,
utješit ću ih
i razveseliti nakon žalosti.

Evanđelje

Iv 11,45-56

Da raspršene sinove Božje skupi u jedno.

Čitanje svetog evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:

Mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj. A neki od njih odu farizejima i pripovjede im što Isus učini. Stoga glavari svećenički i farizeji sazvaše Vijeće. Govorili su: »Što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u nj pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod! « A jedan od njih – Kajfa, veliki svećenik one godine – reče im: »Vi ništa ne znate. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne! « To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod; ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno. Toga dana dakle odluče da ga ubiju.

Zbog toga se Isus više nije javno kretao među Židovima, nego je odatle otišao u kraj blizu pustinje, u grad koji se zove Efrajim. Tu se zadržavao s učenicima.

Bijaše blizu židovska Pasha i mnogi iz toga kraja uziđoše prije Pashe u Jeruzalem da se očiste. Iskahu, dakle Isusa te se stojeći u Hramu zapitkivahu: »Što vam se čini? Zar on ne kani doći na Blagdan? «

Riječ Gospodnja.

Komentar

„Mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj.”

Ovo se je dogodilo kad se je Isus već bližio završetku svoga javnog djelovanja, kada je uskrisio Lazara. Tada je Isus rekao: „Lazare, iziđi!” Da nije pozvao konkretno Lazara, ustali bi svi mrtvi; zato je morao biti jasan u svom pozivu, zato je rekao upravo ovo. To nam govori koliko je velika moć Isusove Riječi. Isus ne samo da je uskrisio Lazara i time pokazao moć svoje Riječi već su iz ovoga događaja mnogi imali veliku korist jer su povjerovali u Njega. Znamo da Isus nije odmah htio otići k Marti i Mariji nakon što su mu javili da je Lazar bolestan, nego je čekao da Lazar umre. Isus iz svake situacije želi izvući maksimum koji će biti na korist ne samo obitelji već i širem krugu ljudi koji se međusobno poznaju. Kao da je znao da će ovim činom još više ljudi povjerovati u Njega. Ovi su ljudi čuli za Isusa kad je već bio javno djelovao, ali mu nisu vjerovali, no ovaj ih je čin razuvjerio. O kako nama danas, kad je zlo uznapredovalo, treba silnih djela Božjih da povjeruje što više ljudi.

Molitva

Gospodine Isuse, tvoja Riječ bijaše silna; Gospodine Isuse, tvoja Riječ je ostala silna. Molim te da je mi danas koristimo i u nju vjerujemo jednako onako kako si je ti koristio: na slavu tvoga Imena. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Creativa Images; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh