Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, nedjelja 10. rujna Gospodine, daj da odbacim od sebe sve ljudske obzire. Gospodine, daj da živim i radim u poniznosti u tvom vinogradu. Gospodine, stavi u moje srce čežnju za izgubljenima, i pomozi mi da se oslobodim svojih udobnosti, da se mogu s Tobom žrtvovati za izgubljene. Amen.

ČITANJA

Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20

XXIII. tjedan kroz godinu, nedjelja, 10. 9. 2023., DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

IMENDANI

Nikola Tolentinski, Sebastijan

Prvo čitanje

Ez 33,7-9
 
Ako bezbožnika ne opomeneš, krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke.
 
Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče, umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta, on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 95,1-2.6-9

Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!
 
Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,
ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

Drugo čitanje

Rim 13,8-10
 
Ispunjenje Zakona jest ljubav.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Mt 18,15-20

Ako te posluša, stekao si brata.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.

Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«
Riječ Gospodnja.

Komentar

„Ako te posluša, stekao si brata.”

Može se jasno vidjeti koliko su sva ova čitanja povezana i kako nam Bog u njima poručuje da smo odgovorni za spas onih ljudi koji idu u pakao. Kad gledamo današnje vrijeme, čini se da mi vjernici imamo više ljudskih obzira, brinemo se hoće li se tko naljutiti na nas, nego što imamo ljubavi prema tim istim ljudima koji gaze u sigurnu propast. Kao da više pazimo na svoj ugled nego na to da govorimo Istinu Božju. Naravno da je jako bitno kako ćemo nekome prići i hoćemo li ga opomenuti svisoka, tj. iz ohola stava, ili pak kao oni koji su i sami bili grešnici i koji su od Boga primili oproštenje. Imamo pravo nekome nešto reći jedino ako pokažemo razumijevanje za njegov život kakav je živio do sad, ako mu iskažemo ljubav, i ne osuđujemo ga zbog njegova načina života, ali s čvrstim uvjerenjem da smo ukorijenjeni u Istini. Čovjek je stvoren za vječnost i nije nimalo svejedno hoće li je provesti u raju ili u paklu. Zato je na nama velika odgovornost za spas nespašenih, pa nas Crkva poziva da se na sve moguće načine bavimo evangelizacijom, bilo pisano, bilo usmeno, da se udružujemo u pokrete, molitvene grupe itd. Da aktivno sudjelujemo u rađanju nove braće po Kristu.

Molitva

Gospodine, daj da odbacim od sebe sve ljudske obzire. Gospodine, daj da živim i radim u poniznosti u tvom vinogradu. Gospodine, stavi u moje srce čežnju za izgubljenima, i pomozi mi da se oslobodim svojih udobnosti, da se mogu s Tobom žrtvovati za izgubljene. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. Čita ih Lejdi Oreb a komentare i molitve piše Nediljko Jelčić.

mv; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

📖 Posjetite naš novi web-shop; pronađite knjigu za sebe: figulus.hr

Najčitanije

Na vrh