Dnevna misna čitanja

DNEVNA MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Današnja misna čitanja, petak 24. lipnja Presveto Srce Isusovo, svetkovina

IMENDANI

Ivan, Ivana, Ivanko, Krsto, Simplicije

▪ Svetkovina Presvetog Srca Isusova

ČITANJA:

Ez 34,11-16; Ps 23,1-6; Rim 5,5-11; Lk 15,3-7

Prvo čitanje

Ez 34, 11-16

Sam ću pasti svoje ovce i dati im počinka.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin Bog: »Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Izvest ću ih iz narodâ, skupit ću ih iz zemalja i dovesti ih u zemlju njihovu da ih pasem na gorama izraelskim, po svim dolinama i travnjacima. Pâst će ih na izvrsnim pašama, ovčinjaci će im biti na visokim gorama izraelskim; ondje će počivati u dobrim ovčinjacima i pâst će na sočnim pašama, po gorama izraelskim. Sâm ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka – govori Gospodin Bog. Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – pâst ću ih pravedno. «

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 23,1-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje

Rim 5, 5-11

Bog pokaza ljubav svoju prema nama.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nada ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Lk 15, 3-7

Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima i pismoznancima ovu prispodobu: »Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ’Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro.«

Ovu rečenicu ne bismo nikad trebali zaboraviti. Često na svom duhovnom putu zaboravljamo da je Isus umro za nas još prije nego što smo pošli za njime ili, preciznije: dok smo još bili njegovi neprijatelji. Koliko nas vjernika primi milost oproštenja, pomirenja s Kristom a onda neko vrijeme nakon toga pokušava tu milost kupiti svojim djelima?! Pokušavamo svojim životom dobiti ono što smo dobili već na početku, dok za Krista još nismo učinili ništa. Koliko smo puta proslavili današnji blagdan Srca Isusova, a još nismo ni blizu tajne te ljubavi? Koliko bi nas poniznima trebala činiti ova istina? Koliko bismo se sada trebali još više otvoriti Srcu Isusovu iz Nazareta? A mi ga uporno pokušavamo kupiti, nagovoriti, namoliti za razne milosti! Jednostavno trebamo priznati da još uvijek ne poznajemo dobrotu Sina Božjega.

Molitva

Hvala ti, Gospodine Isuse, jer da ti nisi dobar, milosrdan i da rado ne praštaš, naše bi nade bile vječno izgubljene. Hvala ti. Amen.

Najčitanije

Na vrh