Dnevna misna čitanja

DNEVNA MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Današnja misna čitanja, srijeda 22. lipnja

IMENDANI

Paulin, Ivan Fisher i Toma More

ČITANJA:

2Kr 22, 8-13; 23,1-3; Ps 119,33-34.36-37.40; Mt 7,15-20

Prvo čitanje

2Kr 22, 8-13; 23, 1-3

Kralj pročita narodu sve riječi Knjige Saveza koja je nađena u Domu Gospodnjem i sklopi pred Gospodinom Savez.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane: Veliki svećenik Hilkija reče tajniku Šafunu: »Našao sam Knjigu Zakona u Domu Gospodnjem. I Hilkija dade knjigu Šafanu, koji ju je pročitao. Tajnik Šafan dođe kralju te ga izvijesti: »Tvoje sluge — reče on — pokupile su novac, koji se našao u Domu i predale su ga poslovođama, postavljenim u Domu Gospodnjem.« Tada tajnik Šafan obavijesti kralja: »Svećenik Hilkija dade mi jednu knjigu.« I Šafan je poče čitati pred kraljem.

Čuvši riječi Knjige Zakona, kralj razdrije haljine svoje. I naredi svećeniku Hilkiji, Šafanovu sinu Ahikamu, Mikinu sinu Akboru, tajniku Šafanu i kraljevu sluzi Asaji: »Idite i upitajte Gospodina o meni i o narodu, i o svoj Judeji zbog ove knjige što je nađena, jer je velika Gospodnja jarost što se izlila na nas zato što naši očevi nisu slušali riječi ove knjige, nisu vršili što nam je u njoj napisano.«

Tada kralj posla da se saberu kod njega sve judejske i jeruzalemske starješine. Kralj potom uzađe u Dom Gospodnji s Judejcima, Jeruzalemcima, svećenicima i prorocima, i sa svim narodom, od najmanjega do najvećega. I pročita im sve riječi Knjige Saveza koja je nađena u Domu Gospodnjem. Kralj, stojeći na svome mjestu, sklopi pred Gospodinom Savez da će slijediti Gospodina i držati se njegovih zapovijedi, pouka i uredaba svim srcem i svom dušom, da bi ispunio sve stavke toga Saveza zapisane u ovoj knjizi. Sav je narod stupio u Savez.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

119, 33-37.40

Pripjev: Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih!

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih,
i ja ću je čuvati do kraja.
Pouči me da se tvoga držim Zakona,
i čuvat ću ga svim srcem.
Uputi me stazom svojih zapovijedi,
jer ja u njoj uživam.
Prikloni mi srce propisima svojim,
a ne k pohlepi!
Odvrati moje oči da ne vide ništavost,
život mi čuvaj na putu svojemu!
Evo, čeznem za naredbama tvojim:
pravdom me svojom poživi.

Evanđelje

Mt 7, 15-20

Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuvajte se lažnih proroka
koji dolaze k vama u ovčjem odijelu,
a iznutra su vuci grabežljivi.
Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.
Bere li se s trnja grožđe
ili s bodljike smokve?
Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima,
a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.
Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova
niti nevaljalo stablo dobrih plodova.
Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom
siječe se i u oganj baca.
Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«

Riječ Gospodnja.

Komentar


„Našao sam Knjigu Zakona.”


Nedavno sam čuo što se je dogodilo jednom obiteljskom čovjeku. Taj je čovjek bio priznati radnik, koji se je brinuo za svoju obitelj, marljivo štedio, nije rasipao, uvijek je bio dobar, redovito je išao u crkvu… Kad je otišao u mirovinu, slučajno je uzeo Sveto pismo, počeo ga čitati i jednostavno se oduševio. Tada je počeo drugima govoriti o Svetom pismu, oduševljen prepričavati što sve unutra piše; Božja je riječ za njega postala živa. Vjerujem da već znate kako se priča nastavlja, što slijedi takvima koji otkriju Pismo. Da, ni obitelj ni prijatelji više nisu imali dobro mišljenje o njemu, počelo se čak pričati da je prolupao. Kao da nije normalno kad netko zaista pronađe Pismo Božje ljubavi!
Postavlja se pitanje događaju li se i u nama promjene kad čitamo Pismo, ima li između nas i Boga, kako se kaže, kemije? Zapaljuje li nas Riječ, ima li vatre u našim srcima?
Jesam li ja pronašao Pismo? Ako me ljube ljudi ovoga svijeta, još uvijek nisam pronašao Pisma; ako sam još dobar s grijehom, još uvijek nisam pronašao Pisma itd.

Molitva


Gospodine, dolaze mi u pamet tvoje riječi: Luđače, znaš li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Gospodine, neka me tvoja pronađena riječ učini tvojim prijateljem, a neprijateljem prolaznog svijeta. Amen.

Najčitanije

Na vrh