Svetac dana

20. LISTOPADA

Sveti Vendelin Činio je velike pokore. Nosio je kostrijet, a neko je vrijeme, oko 590. godine, živio kao pustinjak u šumskoj divljini nedaleko Triera...

Sveti Vendelin

Ime Vendelin skraćenica je od starovisokonjemačkih imena koja počinju s Wendel- (Wendelmar, Wendelbert…). Korijen je zacijelo njemačka riječ wandeln – lutati, skitati se. Jednostavnije je tumačenje da ime Vendelin znači putnik, hodočasnik.


Već se u mladosti odrekao svih svojih dobara i pošao u samoću

Nije lako pisati o tom svetom i inače popularnom pustinjaku jer se njegovi životopisci u mnogim stvarima razilaze pa tako, primjerice, životopisci iz XVI. i XVII. stoljeća njegov životni tijek stavljaju u razdoblje između 400. i 750. godine. Rodom je bio iz Irske, a njegova je obitelj bila bogata jer je bila u srodstvu s kraljevskom obitelji. Kako je Vendelina krasila svaka krepost, već se u mladosti odrekao svih svojih dobara, te je pošao u samoću da bi ondje razmišljao o božanskim stvarnostima.

Činio je velike pokore. Nosio je kostrijet, a neko je vrijeme, oko 590. godine, živio kao pustinjak u šumskoj divljini nedaleko Triera. Kad mu je neki zemljoposjednik prigovorio zbog toga što živi od prosjačenja, a sposoban je zarađivati za život, iz poniznosti je kod njega čuvao svinje, stoku i ovce. I tako je proveo životni vijek ponizno služeći Bogu.

Svetac pomoćnik

Sveti je Vendelin u nekim krajevima veoma popularan. Brojne su tako i legende o njemu koje su njegov prvotni originalni lik posve preokrenule i preobrazile. Vjernici su ga zazivali u pomoć protiv kuge, zatim kao zaštitnika ljetine i domaćih životinja. Još i danas njemu je posvećeno preko 500 kapelica i 160 svetišta, u koja hodočaste brojni hodočasnici.

Svečevo je štovanje 1450. godine službeno odobrio papa Nikola V. Svetac se naročito štuje u Vogezima, Saaru i njemačkoj pokrajini Franken. U XIX. stoljeću to je štovanje prešlo i u istočnu Europu te Sjevernu Ameriku. Sveti se Vendelin ubraja i među četrnaestoricu svetaca pomoćnika, a veoma je zastupljen i u svetačkoj ikonografiji.

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Na vrh