Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Zašto ne mogu bez ljubavi?

Svaki čovjek već od časa smrti, u posebnom sudu koji mu život stavlja u odnos prema Kristu, prima u svojoj besmrtnoj duši vječnu nagradu ili kaznu: ili treba proći kroz čišćenje, ili će neposredno ući u nebesko blaženstvo, ili će se odmah zauvijek osuditi. Uvečer našega života, bit ćemo suđeni prema ljubavi.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1022

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh