Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Današnja misna čitanja, ponedjeljak 11. srpnja

ČITANJA:

vl: Izr 2,1-9; Ps 34,2-11; Mt 19,27-29

Prvo čitanje

Izr 2, 1-9

Obrati svoje srce razboru.

Čitanje Knjige Izreka

Sine moj, ako primiš moje riječi
i pohraniš u sebi moje zapovijedi
i uhom svojim osluhneš mudrost
i obratiš svoje srce razboru;
jest, ako prizoveš razum
i zavapiš za razborom;
ako ga potražiš kao srebro
i tragaš za njim kao za skrivenim blagom —
tada ćeš shvatiti strah Gospodnji
i naći ćeš Božje znanje.
Jer Gospodin daje mudrost,
iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.
On pravednicima pruža svoju pomoć,
štit je onih koji hode u bezazlenosti.
Jer on štiti staze pravde
i čuva pute svojih pobožnika.
Tada ćeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost
i sve staze dobra.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 34, 2-11

Pripjev: Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina, ne trpe oskudice.

Evanđelje

Mt 19, 27-29

Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Petar upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«

Riječ Gospodnja

Komentar

»Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima.«

Postoje doba dana: zora, jutro, prijepodne, podne, poslijepodne, predvečer, večer i noć. Kako bi bilo dobro kad bismo se u svakom od tih dijelova dana sjetili svojega Gospodina i dali mu zahvalu i blagoslivljali ga. Često molitvu ograničimo samo na određeni dio dana ili Bogu damo samo pola sata, ili malo više ili manje. Ali Biblija nas uči, u njoj je zapisano da su mnogi tijekom cijelog dana, u svako doba dana i naći, uzdizali svoje srce, misli, dušu k Bogu i blagoslivljali ga, zahvaljivali mu. Sv. Augustin je molio: „Nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Bože“. Koliko nam život samo donosi nemira, a kako lako možemo svoje srce podignuti prema Bogu i ući u njegovu prisutnost blagoslivljajući ga, hvaleći ga, i tako svoje srce puniti onim što mu je najpotrebnije – živim Bogom.

Molitva

Gospodine, ne postoji doba kad se ne mogu dići srcem prema tebi. Hvala ti za to, blagoslivljam te zbog toga! Amen.

Najčitanije

Na vrh