Vijesti

POZIV I POSLANJE KRŠĆANA // Sveti Otac: Budite sol i svjetlo za druge, slaveći Boga svojim životom!

Poziv je i poslanje kršćana: biti sol i svjetlo za druge, slaveći Boga svojim životom – sažetak je današnje Papine propovijedi u Vatikanu

Njoj su nazočili i članovi Vijeća C-9. U svojoj propovijedi Papa je istaknuo ključnu evanđeosku poruku koja je bez kompromisa i ‘prijelaza’.


Bog je u Isusu ispunio sve što je obećao

„DA”, „SOL” i „SVJETLO” su tri snažne riječi iz Evanđelja, na kojima je Papa gradio svoju propovijed. Prije svega je naglasio da je Evanđeoska poruka „odlučna”; ne postoje „oni prijelazi” između „da“ i „ne“ koji te na kraju „dovedu do traženja „umjetne sigurnosti”, kao što je to slučaj s „kazuistikom” – rekao je.

Ove tri riječi – koje sveti Pavao predlaže u Drugoj poslanici Korinćanima, „ukazuju na snagu Evanđelja” koja vodi prema „svjedočenju i proslavi Boga.” U ovom „DA”, nalazimo „sve Božje riječi u Isusu, sva Božja obećanja. ”U Isusu„ je ispunio sve što je obećao i zbog toga je On ‘punina’” – objasnio je Papa.

Duh će nam Sveti pomoći da postanemo ‘sol’ i ‘svjetlo’

„U Isusu ne postoji ‘NE’; nego uvijek ‘DA’ – na slavu Očevu. Ali i mi također sudjelujemo na tom Isusovu „DA”, jer On nas je pomazao, opečatio nas je i dao nam „polog” Duha. Sudjelujemo jer smo pomazani i opečaćeni i posjedujemo sigurnost – „polog” Duha. Duh koji će nas dovesti do konačnoga „DA“ te i do naše osobne punine. Isto tako, Duh će nam pomoći da postanemo svjetlo i sol, to jest Duh će nas dovesti do kršćanskoga svjedočenja” – smatra Sveti Otac.

To kršćansko svjedočenje” je „sol i svjetlo”. „Svjetlo kako bismo svijetlili – jer onaj tko svjetlost zastire, daje protu-svjedočanstvo” utječući se onom „malo da” i „malo ne”. Tko ima svjetlo, ali ga ne daje i ne pokazuje, ne slavi Oca koji je na nebesima.” Ima pak i onih koji „imaju sol, ali je koriste za sebe, a ne daju je drugima, kako bi se izbjeglo kvarenje”. „Da – da” i „Ne – ne” odlučne su riječi, kao što nas to uči Gospodin jer „više od toga, dolazi od Zloga”. To je ‘ona sigurnost i svjedočenje koje je Gospodin povjerio Crkvi i svima nama krštenicima’ – kazao je papa Franjo.

„U Kristu je sve ispunjeno”

„Sigurnost u puninu obećanjâ u Kristu: u Kristu je sve ispunjeno. Svjedočanstvo u odnosu na druge; dar primljen od Boga u Kristu, koji nam je dao pomazanje Duha za svjedočanstvo. A ovo znači biti kršćanin: svijetliti, pomoći da se ni poruka, a ni ljudi ne pokvare, kao što to čini i sol. No, ako se svjetlo zastre i sol obljutavi, bude bez snage i oslabi – svjedočenje će biti slabo. No, to se događa kada ne prihvatimo pomazanje; kad ne prihvatimo ni pečat ni „polog” Duha, koji je u meni. A to se događa kad ne prihvaćam „DA” u Isusu Kristu” – obrazložio je Sveti Otac.

Kršćanski je prijedlog tako jednostavan; „tako zahtjevan, a tako lijep; i daje nam veliku nadu.” Možemo se zapitati: „Jesam li ja svjetlo za druge? Jesam li za druge sol, koja životu daje okus i čuva ga od kvarenja? Držim li se Isusa Krista, koji je „DA”? Osjećam li se pomazanim, opečaćenim? „Znam li da imam sigurnost koja će se ispuniti na nebu, a kojoj je sada „polog”, Duh?” – zapitao je sebe i nazočne Papa.

„Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca”

U svakodnevnom govoru, „kada je osoba puna svjetlosti, reći ćemo ‘da svijetli’”

To je odraz pomazanja Duha koje svi imamo. A radi čega ga imamo? To nam kažu oba današnja čitanja. Pavao kaže: ‘A za to, po Kristu, Bogu uzlazi naš ”Amen“ „njemu na slavu’”, kako bismo slavili Boga. Isus kaže svojim učenicima: „Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca”. Sve to, radi proslave Boga. Kršćaninov život je takav” – rekao je Papa.

Molimo za ovu milost: „da se grčevito držimo (Isusa); da budemo ukorijenjeni u punini obećanja u Kristu Isusu, koji je u potpunosti ‘DA’ te da donosimo ovu puninu soli i svjetlosti svoga svjedočenja drugima, kako bismo podali slavu Ocu, koji je na nebesima“ – zaključio je svoju propovijed papa Franjo.

Izvor:  (Vatikanski radio)

Priredila: Gabriela Jurković (Book.hr)

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh