Osobni razvoj

NE BOJ SE

Znamo li kako se možemo osloboditi svakoga straha Ugodne emocije, naravno, lako prihvaćamo, no s, primjerice strahom je druga priča. Kada se pojavi neki strah, to u našoj nutrini odmah prijeti 'raspadom sistema'. Zašto se bojimo?

Foto: Pixabay

Koliko smo samo puta rekli samima sebi: „Ne mogu… Bojim se!“ Čega se to današnji čovjek boji? Zašto uvijek iznova zapinje nogom za taj ‘kamen’ – strah?

Strah

Ljudi smo od krvi i mesa, dakle emocionalna smo bića koja osjećaju ljubav i tugu. Strah i sreću. Ugodne emocije, naravno, lako prihvaćamo, no s, primjerice strahom je druga priča. Kada se pojavi neki strah, to u našoj nutrini odmah prijeti ‘raspadom sistema’. Zašto se bojimo? Psiholozi mogu navesti različite razloge, kao što su problematično djetinjstvo, odbačenost itd. No, što o strahu kaže Sveto pismo?

Ponekad, kada upadnemo u neki strah, ili se bojimo, znamo otkriti samoga Boga!

Riječi „Ne boj se“ susrećemo na samome početku Biblije, točnije u Knjizi Postanka. Bog ih je uputio Abramu (Abrahamu):

„Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ u ukazanju:

‘Ne boj se, Abrame,
ja sam ti zaštita;
a nagrada tvoja
bit će vrlo velika!’“ (Post 15,1)

S ovim se riječima susrećemo i u Knjizi proroka Izaije:

„Ne boj se, jer ja sam s tobom;
ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj.
Ja te krijepim i pomažem ti,
podupirem te pobjedničkom desnicom“ (Iz 41,10).

Bog je s tobom

Ove nam riječi jasno govore da je Bog uz nas, premda je strah pred našim očima velik i jeziv. Bog je tu da sruši svaki zid koji stvara taj strah. Ponekad, kada upadnemo u neki strah, ili se bojimo, znamo otkriti samoga Boga. Bog očituje svoju prisutnost. Očitovao se po Duhu Svetom kada nam ga je poslao:

„Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete. Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.“ (Rim 8,26-28)

Bog zna doista, draga braćo i sestre, što nam je potrebno; tȁ On proniče naša bijedna srca. Bog želi sa svima nama sudjelovati, želi se s nama boriti protiv straha, koji je djelo Sotone. Želi nam biti oslonac kada navale strašne orkanske bure koje odnose sve, samo nas ne – jer je On tu! On nas čuva baš poput dobroga i milosrdnoga Oca.

Zašto se bojimo?

Želi nam biti oslonac kada navale strašne orkanske bure koje odnose sve, samo nas ne – jer je On tu!

Odakle strah?

Sljedeća je dilema, pitanje: „Dolazi li strah od Boga?“ Bog želi sve najbolje za nas, jer smo ljubljeni u njegovim očima. Stvorio nas je s razlogom, „satkao nas od majčine utrobe“. Svakog je čovjeka označio svojim imenom. Bog nikada ne dopušta da čovjek zapadne u strah. Bog spašava, kao što govori i sveti Pavao:

„Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora“ (2 Tim 1,7).

Često čujemo: „Bog nije čuo moje vapaje kada sam bio/bila u strahu ili zabrinut(a)!“ Ali psalmist kaže:

„Tražio sam Jahvu, i on me usliša,

izbavi me od straha svakoga.“ (Ps 34,5)

Bog izbavlja

Ako zaista molimo Boga da nam pomogne, da nam bude štit, tada ćemo biti izbavljeni od straha, jer On uvijek iznova i iznova šalje anđele, svoju desnu ruku, da nam pomognu. On uvijek čuje naše vapaje; naše ponekad bespomoćno zapomaganje. Sve to On čuje, iako mi ponekad nastavljamo govoriti: „Ako je čuo moju molitvu, zašto mi ne pomaže?“ Pomaže On i daje sebe i želi nas uza se; pitanje je želimo li mi Njega uza se? Zapitajmo se!

Znamo li kako se možemo osloboditi svakoga straha – straha od veze, braka, škole…? Ljubavlju prema Bogu:

„Straha u ljubavi nema,
nego savršena ljubav izgoni strah;
jer strah je muka
i tko se boji, nije savršen u ljubavi.“ (1 Iv 4,18).

On uvijek čuje naše vapaje; naše ponekad bespomoćno zapomaganje!

Strah će uminuti!

Naravno svatko od nas teži biti savršen, ali tome trebamo težiti ne radi ljudi, ne radi svijeta, nego samo radi Boga. Prije nekoliko godina bojao sam se, primjerice škole; bio sam nesiguran u Božju dobrotu i njegovu ljubav. Ali tada se u meni nešto dogodilo, nešto neopisivo, nešto što je razbilo okove straha.

Danas govorim: „Nadam se da vršim Njegovu volju, jer želim prebivati samo u Njemu“. U toj ljubavi još nisam savršen, ali znam da mogu biti, ako se predam Njemu. Kada se to dogodi, straha više neće biti. Strah će uminuti poput jezika u Hvalospjevu ljubavi.

Strah možemo pobijediti pomoću vjere. Znamo svi što je Isus rekao u evanđelju: „Idi, vjera te tvoja spasila“. Ženu je spasila vjera, jer je vjerovala. Kada je povjerovala, možda je u njoj nestao i strah. Zato i tu Isus govori tebi i meni: „Ne boj se, tvoja te vjera spasila“. Iako je Isusov Križ bio pretežak, On je ustrajno išao do samoga kraja. Zašto? Zato da nas uvijek iznova dočeka, podigne nam glavu i kaže: „Ne boj se jer ja sam tu!“

Za kraj, pitanje: Znate li koje se riječi u Bibliji ponavljaju 365 puta?

NE BOJ SE!

Tekst je prvotno bio objavljen u mjesečniku Book.

Najčitanije

Na vrh