Duhovnost

PATER MARKO GLOGOVIĆ // Krunica sedam žalosti Marijinih za poštivanje života nerođene djece

Krunica sedam žalosti Marijinih za nerođenu djecu
  1. Znak križa.
  2. Uvodna molitva
  3. Čin kajanja
  4. O Marijo, Presveta Djevice…
  5. Razmatranje i molitva
  6. Oče naš
  7. Sedam Zdravo Marija
  8. Zdravo Kraljice.

UVODNA MOLITVA (samo na početku krunice): Bože moj, Tebi u slavu i hvalu počinjem i prikazujem ovu krunicu, sa željom da počastim Tvoju Presvetu Majku Mariju, razmatrajući Njezine žalosti i trpljenje. Ponizno Te molim da mi udijeliš dar skrušenosti i pokajanja za sve moje grijehe. Daj mi također dar mudrosti i poniznosti, da mogu primiti sve oproste vezane uz ovu molitvu, amen.

ČIN KAJANJA: Bože moj, kajem se iz svega srca što sam Te uvrijedio/la svojim grijesima. Odričem ih se, jer ne želim izgubiti Nebo. Odričem ih se, ne samo u strahu pred ognjem paklenim već prije svega iz velike ljubavi prema Tebi, koji si tako milosrdan i blag nama grešnima. Beskrajno si dobar i samo Ti si dostojan naše bezgranične ljubavi i klanjanja. Ne želim više griješiti i odlučno obećavam da ću se čuvati svake grešne prilike. Vršit ću Tvoju volju, čineći pokoru za svoje grijehe i slabosti. Ljubim Te i zahvaljujem Ti, Bože i Gospodine moj, amen.

Prije svakog Otajstva, moliti: O MARIJO, PRESVETA DJEVICE, PREMILOSRDNA MAJKO, NE DOZVOLI DA IKADA ZABORAVIMO PREGORKU MUKU TVOGA SINA ISUSA KOJU JE ZA NAS PODNIO!

Prvo otajstvo žalosti: Šimunovo proročanstvo

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! – i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: “Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.” Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: “Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!” (Luka 2, 21-35)

Majko Božje Riječi, Prežalosna Gospo, stojiš u hramu i kod radosnog događaja prikazanja svoga djeteta Bogu slušaš teške, tjeskobne riječi: Mač će ti probosti dušu. Mač iz usta i u rukama bezbožnika, koji će svojim grijesima hraniti duha smrti, uništavajući Život u dušama ljudi, Život kojega si Ti donijela na svijet. Što se čini mačem, osim ranjavanje i ubojstvo? Koliko će se puta do kraja svijeta Isus Gospodin raniti i ubiti u Božjoj djeci? Ono što si proživjela u danima Kristova očitovanja; odbacivanje Božjeg Sina, pogrda i klevete, podmetanja i optužbe, urote i zavjere kojima su ustajali na Njega da Ga odstrane i prezru, bit će Tvoj dio sve do posljednjeg čovjeka i sve do posljednjeg dana. Onaj mač, koji Ti je probo srce dok si gledala krvavo Tijelo svoga Jedinca, mučena i razapeta na Golgoti, probadat će Ti srce pri svakom namjernom, svojevoljnom grijehu naroda i čovjeka, stvorenog na sliku Božju. Jer, „grijeh rađa smrću“. U ovome otajstvu razmatram bol koju osjeća Gospodin, Stvoritelj, Gospodar svemira u trenutku kada roditelji osuđuju svoje nerođeno dijete na uništenje pobačajem. Jedan hladan mač ući će u utrobu majke da otme život čudesnom stvorenju, najmanjemu među malenima, tek začetom biću pozvanom da živi i da ljubi. Majko Žalosna, zagrli svojim majčinskim plaštem ljubavi sve majke i sve očeve koji se odriču blagoslova i dara novoga života. O, daj da progledaju! Daj da zavole! Daj da se smiluju! Neka padnu zidovi Jerihona u srcima liječnika, znanstvenika, mladih i starih, učenih i jednostavnih, kršćana i nekršćana: tada, u Jerihonu, pred ulazak u Obećanu zemlju, sedam je svećenika nosilo sedam truba pred Kovčegom Saveza, sedmoga dana nakon sedam puta obilaženih zidina grad je bio pokoren. Sedam je poganskih plemena pobijeđeno da bi se ostvarila slika pobjede nad zlom i grijehom. Dakle, sada i ja molim ovih sedam Zdravo Marija, vapeći da padnu prepreke za sretno rođenje svakog malenog čovjeka, kojemu je planirano usmrćenje abortusom. Molim s vjerom i s ljubavlju.

Molim za dar Duha Svetoga: MUDROST.
Molim za pobjedu nad grijehom: OHOLOST.
Molim za življenje sakramenta: KRŠTENJE.

Oče naš…
7 Zdravo Marija…
O Marijo, Presveta Djevice…

Drugo otajstvo žalosti: Bijeg u Egipat

Pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: “Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi. On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga. Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: U Rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi jer više ih nema. (Matej 2, 13-18)

Prežalosna Majko, i Ti si u svom životu iskusila kako nakon jedne nevolje, brzo dolaze sljedeće. Nije bilo dosta što rađaš u štali, u hladnoći, umorna i iscrpljena od dalekog puta, već odmah po porodu moraš bježati s novorođenim Sinom, u nepoznato. U Betlehemu su vam zatvorili vrata, otvarajući ih tako Zlomu. Tek što ste utekli, dolaze vojnici da pobiju najmanje, nevine. Razmatrajući Tvoju veliku žalost, zbunjenost i zasigurno strah pred nepoznatim, molim za mir svoje duše, jer i meni se problemi nameću jedan za drugim… Molim i za današnje vojnike današnjeg Heroda: ljudski obziri, bogatstvo, strasti, nevjera i nevjernost, lažni bogovi-idoli, ljepota, mladost, zdravlje i moda, stavljaju se i promiču ispred onog najvažnijeg i temeljnog: ispred života! Majko, vapim s Tobom prema Nebu, gledajući u prijestolje Boga živoga i Boga živih, vapim za obraćenjem onih koji u djetetu ne vide dijete i u životu ne vide život. Kako je danas lako riješiti se nerođenog djetešca. Kako je lako poslušati i izvršiti savjete opakih. Kako je lako ne slušati srce i razum, te u ime lažnih sloboda i nečovječnih izbora okrenuti leđa Bogu koji dolazi u malenima, kao što je nekoć došao po Tebi. Žalosna Gospo, zagovaraj one koji promiču, nagovaraju, predlažu, vrše i ismijavaju ubojstvo nerođene djece. Molim za njih. Budi im Ti svjetlo koje će im osvijetliti put ka Bogu, pravoj sreći i pravome Životu.

Molim za dar Duha Svetoga: RAZUM.
Molim za pobjedu nad grijehom: ŠKRTOST.
Molim za življenje sakramenta: POMIRENJE.

Oče naš…
7 Zdravo Marija…
O Marijo, Presveta Djevice…

Treće otajstvo žalosti: Isus se izgubio tijekom hodočašća u Jeruzalem

Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću I odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: “Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj I ja žalosni smo te tražili.” A on im reče: “Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je bi u onome što je Oca mojega?” Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi. (Luka 2, 41-52)

Žalosna Majko Marijo, izgubila si Sina u metežu Jeruzalema. Tri si Ga dana tražila, kao što ćeš jednom tri dana čekati na Njegovo uskrsnuće. Dječak Isus za to je vrijeme boravio u hramu, u domu svoga Oca. Razmatrajući ovo otajstvo žalosti, sam se žalostim i srdačno, žarko i iskreno kajem za svaki put kad sam sâm izgubio Isusa! Međutim, uvijek sam Ga našao na istome mjestu: u crkvi. U svetoj ispovijedi i pričesti, u molitvi. Ova je žalost okrunjena neopisivom radošću; našla si Sina, kao kad i ja, iz grijeha nalazim spasenje u ponovnom pronalasku moga Spasitelja. U ovome ću otajstvu gorljivo molit za hrabrost ljudi Crkve. Za odvažnost propovijedanja života u civilizaciji smrti. Za beskompromisne stavove osude grijeha i ljubavi prema grešnicima. Za svijest Tvojih svećenika i redovnika, koji moraju braniti život. Nema drugog puta, jer Isus je bio nerođeno dijete. Majko Žalosti i Pomirenja, molim Te ponizno, izmoli svojoj Crkvi službenike spremne svime što jesu i svime što imaju stati u obranu najmanjih. Neka zovu i čekaju, traže i vape da oni koji su izgubili milost, po zločinu pobačaja, ponovno zadobe Vječnost pokajanjem i obraćenjem, u crkvi.

Molim za dar Duha Svetoga: SAVJET.
Molim za pobjedu nad grijehom: BLUDNOST.
Molim za življenje sakramenta: EUHARISTIJA.

Oče naš…
7 Zdravo Marija…
O Marijo, Presveta Djevice…

Četvrto otajstvo žalosti: Marija susreće Sina Isusa

na putu prema Kalvariji

Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: “Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom I nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: ‘Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.’ Tad će početi govoriti gorama: ‘Padnite na nas!’ i bregovima: ‘Pokrijte nas!’ Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?” (Luka 23, 27-31)

Majko Boli, zamišljam drhteći taj strašan prizor: susret vaših očiju, rastanak i beskrajnu tugu Tvoga srca, koje zajedno sa Sinom vuče križ ulicama Svetog Grada. Čak i u ovom užasu, Gospodin nalazi snage da izreče nekoliko riječi svoje posljednje propovijedi na ulici kojom je toliko puta hodao i propovijedao. Što li će, zaista, biti sa suhim stablom ovoga svijeta, koji živi grijehom I razapinje Kralja iz dana u dan, sa sve manje sućuti, u potpunom nerazumijevanju i oholosti? Pobačaj vodi u eutanaziju. Uništenje nerođenih, vodi prema usmrćenju starih i nemoćnih, neprikladnih, drugačijih, manje vrijednih, slabijih, nepotrebnih… Ti si Isuse bio kao oni. Ti si Majko pratila Isusa, tako pratiš i sve one koji su opterećeni križem odbačenosti i prijezira. Majko Žalosna, Majko koja hodaš za tragovima krvi svoga Sina, Majko koja očajnički želiš pristupiti svome Djetetu da Mu obrišeš lice svojim poljupcima; zagovaraj bližnje svake trudnice, bližnje koji ju nagovaraju na raspeće djeteta. To su oni farizeji, oni pismoznanci, oni bijesni ljudi na ulici, oni rimski čuvari reda. Sve je isto, sve se ponavlja, krv Tvoga Sina miješa se sa krvlju tolikih nedužnih, obespravljenih, mučenih i usmrćivanih. Silniji udaraju slabe. Moćnici nemoćnike. Bahati ponizne. Majko, trpeća i plačuća: molimo s Tobom Oca nebeskoga, da pošalje kišu milosrđa koja će oprati krv s naših savjesti, iz naših bolnica i tamnica, iz našeg sjećanja i sa naših rana. Moli za nas!

Molim za dar Duha Svetoga: JAKOST.
Molim za pobjedu nad grijehom: LIJENOST.
Molim za življenje sakramenta: SVETI RED.

Oče naš…
7 Zdravo Marija…
O Marijo, Presveta Djevice…

Peto otajstvo žalosti: Majka Marija podno križa svoga Sina Isusa

Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofi na, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje Majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke!” I od toga časa uze je učenik k sebi. (Ivan 19, 25-27)

Majko satrvena pod križem! Kako razmatrati ovu Tvoju bolnu žalost, bez suze pokajanja i usrdnom željom za vlastitim obraćenjem? Koliko sam puta razapeo Tvoga sina, Onoga koji me bezgranično ljubi, uvijek prašta i uvijek zove k sebi, u zagrljaj pravog i ispravnog života. Orošena krvlju, plačeš i moliš. Šutiš iznemogla, jedva stojiš gledajući toliku patnju i toliku okrutnost Božje djece. Ali ipak si ondje, nisi pobjegla. Žalost Te nije slomila, već Te učinila spremnom da sudjeluješ u trpljenju Nevinoga, kako bi Mu Tvoja prisutnost davala snagu u posljednjim trenucima. S ovoga križa i ja čujem: Oče, oprosti im! Oče, smiluj se svijetu! Oče, pomozi palom čovječanstvu! Majko, kako bih htio nasloniti Te na svoje srce, da nađeš utjehu i nježnost. No i moje je srce grešno, često okovano licemjerjem i slabostima. Samo Isusovo Sveto Srce može Ti pružiti toplinu kakvu zaslužuješ. Samo vaša Dva Presveta Srca mogu svojom ljubavlju i milosrđem dotaći srca ranjenih ljudi. Osobito mislim na one ranjene pobačajem i svim ostalim grijesima protiv života. Strašan duh smrti ima razornu moć, ako čovjek surađuje s nečistom silom. Jedino sigurno sklonište pred olujama zavodništva iz pakla, vaša su Ujedinjena Srca. Ona mogu obnoviti porušeno i vratiti izgubljeno. O Prežalosna Djevice Marijo, Ti koja si neizrecivo ranjena zlobom ljudi što su udarili samoga Boga objavljenog u Isusu Tvome Sinu, budi melem ranama onih koji su dopustili da im dijete bude ukradeno i uništeno, još u utrobi. Budi lijek bolesnima koji boluju od uzroka i posljedica pobačaja. Budi zaklon, obrana i utvrda onima koji se u suzama i strahu Božjem nastoje vratiti na put pravednosti i pokorom i žrtvom čine zadovoljštinu za svoju tamnu prošlost. Izmoli im mir srca i spokoj savjesti. Svojom molitvom Sinu, isprosi da se pomire sa sobom. Ti ih ljubiš, Isus ih ljubi, neizmjerno. Ti si za njih molila pod križem. Ja nisam ništa bolji/bolja od najvećih grešnika. Daj da živim u skrušenosti i u djelotvornoj ljubavi, da Ti tako budem radost i kruna Tvoga Prežalosnog Srca.

Molim za dar Duha Svetoga: POBOŽNOST.
Molim za pobjedu nad grijehom: NEUMJERENOST.
Molim za življenje sakramenta: POTVRDA.

Oče naš…
7 Zdravo Marija…
O Marijo, Presveta Djevice…

Šesto otajstvo žalosti: Mrtvo Isusovo tijelo položeno

Majci Mariji u krilo

Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je – kriomice, u strahu od Židova – bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem – koji je ono prije bio došao Isusu noću – i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. (Ivan 19, 38-40)

Majko Marijo, blagoslovljena među ženama, najtužnija među ljudima, najponiženija i najponiznija Službenice Božja, gledam Te satrvenu od žalosti ali slobodnu od bijesa, očaja i osjećaja osvete ili mržnje. U svoj svojoj nepojmljivoj žalosti, prekrivena bolima, zalivena suzama, Ti si Učenica svoga Sina, te ne proklinješ niti ne prijetiš, ne podižeš glasa niti ne želiš krvnicima zlo i sličnu patnju. Ti praštaš. Ti umiruješ bližnje. Ti predaješ svoju bol Sve višnjemu. Ti si prva kršćanka. Ti si Blago vjernika, Uzor trpećih, Pomoćnica bijednika, Slava najmanjih, Sunce tjeskobnih, Blagoslov prognanih. Majko! Majko raspeta Srca! Majko proniknuta bolnom žalošću; tako Te volim, tako Te želim utješiti, tako Te silno želim nasljedovati. Mrtvo Tijelo Isusovo u Tvom majčinskom krilu – ima li tužnije slike? Kolike su majke doživjele isto… Kolikim je majkama Zli oteo djecu iz krila… Ti znaš za tu bol. Ti si prošla stazama ovog sutona patnje i besmisla. Ne zaboravi posljednju volju Krista Isusa: Ti si nam Majka! Mi smo svi Tvoji Ivani! Zbog Tvoje prestrašne žalosti, Marijo, izmoli u Stvoritelja svega živoga djecu onima, koji ih zbog raznih razloga ne mogu imati. Po svom Bezgrešnom Začeću, izmoli potomke onima koji ih goruće žele, a imaju teškoća u začeću. Sjeti se radosti svoga rađanja. Daj da svako dijete bude željeno dijete. Daj da nijedna majka više ne plače nad svojim mrtvim djetetom. Uzdam se u Tvoj zagovor!

Molim za dar Duha Svetoga: ZNANJE.
Molim za pobjedu nad grijehom: ZAVIST.
Molim za življenje sakramenta: BOLESNIČKO POMAZANJE.

Oče naš…
7 Zdravo Marija…
O Marijo, Presveta Djevice…

Sedmo otajstvo žalosti: Isus je položen u grob

A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. (Ivan 19, 41-42)

Prežalosna Bogorodice! Ostavljaš svoga Sina u hladnom mjestu smrti i tišine. Odlaziš od groba, ali ga nosiš nadalje u svom srcu, jer oteto Ti je Dijete Tvoje utrobe, Tvoj mili Sin, Tvoja radost i ponos. Majčice, zaboravi ovaj grob, jer uskoro će ga obasjati svjetlost uskrsnuća! Još malo, još samo jedan cijeli dan i ponovno ćeš ugledati Tijelo svoga Tijela i Srce svoga Srca osjetiti u svom zagrljaju! Pa ipak, toliko je boli u ovom rastanku. Slava Bogu, uza Te su prijatelji, učenici i sljedbenici Pomazanika, Mesije. S njima ćeš dočekati Obećanje, Duha Svetoga, s njima ćeš biti Prva Crkva. Ljubim Te, Prežalosna Gospo. Tješim Te, koliko mogu, u svojem siromaštvu i u borbi s vlastitim bijedama života u kojem često padam i brzo posustajem. Sada Te molim, razmatrajući ovo otajstvo žalosti: pohodi svojom Prisutnošću brakove i obitelji; bolnice i savjetovališta; crkve i svetišta; sva mjesta i sve ljude koji mole i rade za život. To smo mi, branitelji života, maleni i shrvani poteškoćama na koje nailazimo, ali odlučni da slijedimo Raspetu i Uskrslu Ljubav, kao i Tebe, Posrednicu svih milosti. Svojom majčinskom zaštitom obrani naša nastojanja u promicanju svetosti i dostojanstva svakog ljudskog života. Ti, koja si nosila Život i gledala kako ubijaju Život, uči nas živjeti i drugima svjedočiti vrijednost i čudesnost života! Majko Prežalosna, blagoslovi pokret za život i sve njegove članove, sve nas koji neprestano vapimo i s Tobom putujemo, tražeći od Životvorca pobjedu nad nečovječnim zakonima i zatrovanim sustavima. Majko, neka Tvoje žalosti budu naša snaga, jer „kad smo slabi onda smo jaki“ te „trpljenje čini našu vjeru prokušanom i istinitom, savršenom“. Amen.

Molim za dar Duha Svetoga: STRAH BOŽJI.
Molim za pobjedu nad grijehom: SRDITOST.
Molim za življenje sakramenta: ŽENIDBA.

Oče naš…
7 Zdravo Marija…
O Marijo, Presveta Djevice…

Zdravo Kraljice…

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh