Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Kako stvoriti novu budućnost?

Ispovijed (priznanje) grijeha, i sa čisto ljudskog gledišta, oslobađa nas i olakšava naše pomirenje s drugima. Tim priznanjem čovjek se sučeljava sa grijesima zbog kojih se osjeća krivim; preuzima odgovornost za njih i na taj način se ponovno otvara Bogu i zajedništvu Crkve da sebi omogući novu budućnost.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1455

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh