Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

Kada je sablazan teški grijeh?

Kada je sablazan teški grijeh?

Sablazan je stav ili ponašanje koje druge navodi na zlo. Tko sablažnjava, postaje bližnjemu napasnik. Nasrće na krepost i čestitost; brata može uvući u duhovnu smrt. Sablazan je teški grijeh onda kada onaj tko je izaziva djelom ili propustom hotimice navodi druge na veliko zlo.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2284

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh