Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE Zašto za Mariju kažemo da je “milosti puna”?

Zašto za Mariju kažemo da je "milosti puna"?

Da bi bila Spasiteljeva Majka, Marija je “bila od Boga nadarena darovima koji su u skladu s tako uzvišnom ulogom”. Anđeo Gabriel, u času navještenja, pozdravlja je kao “milosti punu” (Lk 1,28). I doista, da bi navještaju svoga poziva mogla dati slobodan pristanak svoje vjere, bilo je potrebno da sva bude nošena Božjom milošću.

Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 490

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh