Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE Zašto Bog sam sebe zove „Ja jesam“?

Božansko ime „Ja jesam“ ili „On jest“ izražava vjernost Boga koji unatoč grešnoj ljudskoj nevjernosti i kazni koju zaslužuje „iskazuje milost tisućama“ (Izl 34,7). Bog objavljuje da je „bogat milosrđem“ (Ef 2,4) te ide dotle da predaje svoga vlastitog Sina. Dajući svoj život da nas oslobodi od grijeha, Isus će otkriti da i on sam nosi to božansko ime: „Kad uzdignete Sina čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam“ (Iv 8,28).

Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 211

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Najčitanije

Na vrh