Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

Vjera – Božji dar čovjeku

Vjera - Božji dar čovjeku

Vjera je milost, koju Bog daje čovjeku kao čisti dar. Mi možemo ovaj neprocjenjivi dar izgubiti. U tom pogledu, sveti Pavao opominje Timoteja: “Bij boj plemeniti, imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere” (1 Tim 1,18-19). Da bismo živjeli, rasli i u vjeri do kraja ustrajali, moramo se hraniti riječju Božjom i moliti Gospodina da nam vjeru uveća. Ona treba biti “ljubavlju djelotvorna” (Gal 5,6), podržavana nadom i ukorijenjena u vjeri Crkve.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 162

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh