Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE // Ne vidim problem u tome ako odem i kupim nešto u nedjelju…

Ne vidim problem u tome ako odem i kupim nešto u nedjelju…

Poštujući vjersku slobodu i opće dobro sviju, kršćani se moraju truditi da nedjelje i blagdani Crkve budu zakonski priznati kao neradni dani. Oni treba da svima javno pruže primjer molitve, poštovanja i radosti, i da svoje predaje brane kao dragocjen prilog duhovnom životu ljudskog društva. Ako zakonodavstvo dotične zemlje ili drugi razlozi obvezuju na rad nedjeljom, taj dan ipak treba da bude življen kao dan našeg oslobođenja, koji nam omogućuje udjela u “svečanom skupu”, u “Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu” (Heb 12,22-23).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2188

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh