Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE
Molitva je boj! No, prvenstveno protiv koga?

Molitva je boj! No, prvenstveno protiv koga?
Molitva je boj! No, prvenstveno protiv koga?

Molitva je milosni dar i odlučan odgovor s naše strane. Ona uvijek podrazumijeva napor. Veliki molitelji Staroga saveza prije Krista, kao Majka Božja i sveti s Njim uče nas: molitva je boj. Protiv koga? Protiv nas samih i protiv Napasnikovih zamki, koji sve čini da čovjeka odvrati od molitve, od jedinstva s njegovim Bogom. Čovjek moli onako kako živi, jer i živi onako kako moli. Ako neće postojano djelovati po Duhu Kristovu, ne može ni postojano moliti u njegovo ime. “Duhovna borba” novoga života kršćana nedjeljiva je od molitvene borbe.

Izvor: Katekizam Katoličke Crkve, br. 2725

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Ponuda

1.8964910507202