Duhovnost

TKO SE MOŽE POHVALITI SVOJOM MORALNOŠĆU? // Znate li zašto je Isus rekao da se moramo nanovo roditi?

Foto: Shutterstock

 

„Govorite o svojoj moralnosti. Što imate čime biste se pohvalili Bogu?“

Netko me jednom pitao: „Zašto stalno govoriš: ‘Morate se nanovo roditi!’“?

Rekao sam: „Navest ću dva razloga. D.L.Moody je rekao: ‘Razlog zašto ponavljam: ‘Morate se nanovo roditi!’, taj je – što ‘se morate nanovo roditi!’ Drugi je razlog taj što je Bog tako rekao. I to je to. Nema tu nikakve rasprave oko toga. Gospodin je Isus Krist rekao: ‘Tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!’ A ako riječi mogu jasno i jezgrovito iskazati misao, nitko ne može pogrešno shvatiti što je Isus mislio kad je rekao: ‘Morate se nanovo roditi!’“

„Što imate čime biste se pohvalili Bogu?“

Govorite o svojoj moralnosti. Što imate čime biste se pohvalili Bogu? Grešnik ste i to znate. Ja sam u svom životu činio sve moguće da živim čistim životom. Moji staromodni roditelji učili su me da njihovi sinovi moraju biti čisti kao i njihova sestra, a kad sam s gotovo dvadeset i šest godina vodio svoju ženu do oltara, bio sam jednako moralno čist kao i ona;  jednako čist kao i moja draga majka.

„Ne postoji nitko tko bi se mogao pohvaliti svojom moralnošću“

Ali nakon svega ovoga što sam rekao, pogledam u svoj život i nalazim da je ondje mnogo grijeha. Ne postoji nitko tko bi se mogao pohvaliti svojom moralnošću. Tko bi ovdje volio da mu se život prikaže na zaslonu kako bi ga ova okupljena zajednica vidjela, vidjela najdublje misli i tajne njegova srca i života? To ne biste mogli podnijeti. Nemamo ništa čime bismo se pohvalili Bogu.

Nije čudo da je Izaija rekao: „Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša k’o haljine okaljane“ (Iz 64,6). I mi to možemo priznati. Duboko smo svjesni toga. Ako smo iskreni, priznat ćemo da nam je za naše grijehe potreban Spasitelj. I neka je blagoslovljen Bog, imamo ga. Poslušajte Riječ Božju: „… nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njegovih“ (Mt 1,21). O, kako sam Bogu zahvalan za Isusa!

Autor: Joe Henry Hankins

Izvor: „Put života”

Najčitanije

Na vrh