Duhovnost

Molitve Sv. Petru

Molitve svetom Petru

Molitva sv. Petru za ustrajnost u vjeri

Blaženi sveti Petre! Tebe je Isus zbog tvoje žive i velikodušne vjere, te duboke, iskrene poniznosti i oduševljene ljubavi odlikovao posebnim znakovima svoje naklonosti i prvenstvom nad svim apostolima, i predao ti vrhovništvo nad čitavom Crkvom, kojoj si ti postao temeljna stijena. Izmoli mi milost žive vjere i jakost da se nikada ne postidim tu vjeru javno ispovijedati, već da budem spreman i trpljenjem zasvjedočiti Spasitelju svoju vjernost. Isprosi mi sinovsku odanost svetoj Majci Crkvi, iskrenu besprijekornu vjernost Svetom Ocu, koji je nasljednik tvoje vjere i tvoje vrhovne vlasti, i vidljiva glava Katoličke crkve. Daj, da poslušno i ponizno slušamo sve njezine pouke i savjete, te izvršimo sve njezine zapovijedi, da bismo tako uzmogli uživati na zemlji mir i sigurnost, a u nebu zadobiti vječnu sreću. Amen.

Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju.

I vrata paklena neće je nadvladati.

Pomolimo se. Bože, koji si blaženom Petru apostolu predao ključeve kraljevstva nebeskoga i time velikosvećeničku vlast vezanja i odrješivanja, daj, da se po njegovu zagovoru izbavimo od veza naših grijeha. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Litanije sv. Petru

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!

Sv. Marijo, Majko Božja, moli za nas
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas
Kraljice Apostola, moli za nas

Sv. Petre, prinče apostola moli za nas
Sv. Petre, kojemu su dati ključevi Kraljevstva Nebeskog
Sv. Petre, gorljiv za slavu Kristovu
Sv. Petre, čije je srce bilo probodeno jednim pogledom Isusa
Sv. Petre, koji nisi prestao žaliti što je zanijekao Sina Božjega
Sv. Petre, čiji su obrazi bili obliveni suzama koje si lijevao do kraja života
Sv. Petre, koji si plakao „Gospodine, Ti znaš da Te volim”
Sv. Petre, vezan lancima, za Krista
Sv. Petre, oslobođen iz zatvora posredstvom anđela
Sv. Petre, koji si uživao pateći za Krista
Sv. Petre, čija je sjena liječila bolesne
Sv. Petre, čijem se glasu i smrt pokorava

Sv. Petre, da imamo stalno i zajedničko milosrđe jedni za druge
Sv. Petre, da sve više i više kušamo kako je sladak naš Gospodin
Sv. Petre, da budemo revni u odanosti tvom sadašnjem nasljedniku, Svećeniku Kristovu
Sv. Petre, da mognemo pomoći, makar molitvom, u jedinstvu Duha Svetoga, okupljanju raštrkanih ovaca
Sv. Petre, da budemo razboriti i pažljivi u molitvi
Sv. Petre, da mognemo umrijeti blaženom smrću

Neka milosti Gospodina daju slavu Njemu.
I Njegova veličanstvena djela ljudima.

Moli za nas, sv. Petre Stijeno,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

O Gospodine Isuse Kriste, koji si sv. Petru, svom apostolu, udijelio neograničenu moć vezanja i oslobađanja, i dao mu ključeve Kraljevstva Nebeskog, udijeli milost da po njegovu zagovoru mognemo biti oslobođeni iz ropstva grijeha, Ti koji živiš i kraljuješ s Ocem i Duhom Svetim Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Najčitanije

Na vrh