Osobni razvoj

ODVAJANJE DUHA I DUŠE

Molitva za premorene duše Ova će molitva svaku premorenu dušu nevjerojatno opustiti i donijeti joj slobodu!

Molitva za premorene duše

Kad duhovno nošenje tereta postane zamorno

Nositelji tereta moraju naučiti moliti molitvu iz Poslanice Hebrejima 4,12, koja se odnosi na ispravno odjeljivanje funkcija duše i duha. Naime, na neki nas se način može usporediti s motorom automobila, koji ima zasebne dijelove za benzin, vodu i ulje. Oni moraju ostati odvojeni jer, ako bi se pomiješali, automobil ne bi radio te bi čak moglo doći do eksplozije motora.


Tako i kod nas postoje trenutci: a) kada misli trebaju preuzeti nadzor nad stvarima, b) kada središte pozornice trebaju zauzeti emocije, kao i c) kada stvari trebamo jasno doživljavati duhom (kao što je slučaj s molitvom i pobožnostima).

Ali, Sotona nas je toliko narušio po Adamovu grijehu da um i osjećaji nerijetko međusobno ratuju. Osjećaji se otimaju nadzoru, ili pak um isključuje emocije. Ako nositelji teretâ ne mole za odgovarajuće odvajanje funkcija duše i duha, događa se sljedeće: kada im Gospodin na duh (a upravo tu ih valja nositi) položi neki teret, um i emocije ostaju prekomjerno uključeni. Duhovno nošenje tereta tada poprima vidove tjelesnosti i postaje zamorno jer su nam um i srce uključeni u taj napor te previše razmišljamo i osjećamo ono što bismo trebali nositi pretežito duhom.

Bio sam opterećen… a onda sam naučio moliti za…

Budući da sam i sâm iskusan nositelj teretâ, često sam znao biti tako iscrpljen da sam jedva hodao. Tereti koje sam u duhu trebao dijeliti s Isusom, opterećivali su svaki dio moga bića. Onda sam naučio moliti za odvajanje funkcija duše i duha. Sada mi Gospodin može opteretiti duh teškim i tužnim teretom, a ja i dalje mogu radosno propovijedati ili se igrati s unucima. Iako moj duh ima dioništvo u Gospodinovoj žalosti radi neke izgubljene duše, um i srce time nisu zahvaćeni te se mogu radosno baviti svojim poslom. (…)

Molitva za odvajanje duha i duše je vrlo jednostavna. Predlažem vam da je sada izmolite, ako to još nikada niste učinili. Čak i ako je zasad još ne shvaćate u potpunosti, nikako vam ne može škoditi, već će, naprotiv, vašu premorenu dušu nevjerojatno opustiti i donijeti joj slobodu.

Molitva za odvajanje duha i duše

„Gospodine Isuse,

neka Tvoj mač istine prodre u mene

dijeleći funkcije moje duše i duha.

Umiri mi um i utišaj emocije.

Progovori mirom mome duhu.

Dovedi sve u meni u red.

Okončaj u meni tu borbu između uma i osjećajâ.

Odijeli funkcije moje duše i duha,

kako bi mome umu mogao dati problem

o kojemu treba razmisliti

i pobuditi mi osjećaje,

a da mi duh pritom bude u miru;

ili položiti teret na moj duh,

a da mi srce i um pritom ostanu nepomućeni.

Ne moram više biti rastrgan(a) na sve strane.

Hvala Ti, Isuse.”

Ovu ćete molitvu možda trebati povremeno ponavljati. Bog ju je čuo i prvi put, ali ćete ju možda morati ponavljati kako bi ju vaše unutarnje biće postupno usvojilo, a vi ušli u subotni počinak obećan u Poslanici Hebrejima 4,9–11.

„Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna;

oštrija je od svakoga dvosjekla mača;

prodire dotle da dijeli dušu i duh,

zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.”

(Heb 4,12)

Ulomak iz knjige Johna Lorena i Marka Sandforda Oslobođenje i unutarnje ozdravljenje. Od 8. do 14. siječnja knjigu možete nabaviti po sniženoj cijeni od 84 kune! (Red. cijena iznosi 120 kn.) Popust možete ostvariti ovdje: http://www.figulus.hr/oslobodenje-i-unutarnje-ozdravljenje.html

Autor: J. L. Sanford i Mark Sandford

Priredila Martina Vidaković; Book.hr

  • 277
  •  
  •  
  •  
  •  
Klub prijatelja
Na vrh