Duhovnost

STEPHEN H. HEDGES

Kako primiti krštenje u Duhu Dvije su stvari znakovite u tom tekstu: prvo, morate tražiti dobre darove od Nebeskog Oca da biste ih primili; drugo, ako ne zatražite Duha Svetoga, nećete ga ni primiti.

Kako primiti krštenje u Duhu

Foto: Shutterstock

 

Mt 7, 9 – 11: „Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!“

Lk 11, 9 – 13: Saznalo to mnoštvo pa pođe za njim. On ih primi te im govoraše o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja.

Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: „Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.“ A on im reče: „Podajte im vi jesti!“ Oni rekoše: „Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.“

Ono što je Isus htio reći jest da je nezamislivo da bi ikoji otac to uskratio svojemu djetetu. To su osnovne stvari potrebne za jelo i premda moramo tražiti od oca da nam ih omogući po Duhu Svetome, one su nužne za svakodnevni život. Tako je i Duh Sveti temeljan i neophodan za našu duhovnu hranu

Dvije su stvari znakovite u tom tekstu: prvo, morate tražiti dobre darove od Nebeskog Oca da biste ih primili; drugo, ako ne zatražite Duha Svetoga, nećete ga ni primiti. Zanimljivo je primijetiti da Isus uspoređuje Duha Svetoga s kruhom, ribom i jajem. To je bila osnovna židovska hrana tog vremena i te su tri stvari bile toliko uobičajene da bi se činilo čudnim što bi dijete trebalo moliti za njih. Kruh je bio svakodnevna namirnica, koja se jela uza svaki obrok. Sve do danas religiozni Židovi smatraju neophodnim jesti kruh uza svaki obrok. Ribe je bilo u obilju i bila je sastavni dio prehrane u Isusovu vremenu. Mnogi su učenici bili ribari i ima mnogo priča o ribi, ribarenju i ribarima u evanđeljima. Konačno, svatko tko je odrastao na selu zna sve o kokošima i jajima. Ono što je Isus htio reći jest da je nezamislivo da bi ikoji otac to uskratio svojemu djetetu. To su osnovne stvari potrebne za jelo i premda moramo tražiti od oca da nam ih omogući po Duhu Svetome, one su nužne za svakodnevni život. Tako je i Duh Sveti temeljan i neophodan za našu duhovnu hranu, naš kruh, riba i jaja.

Našli su se usred nadnaravne snage i nazočnosti Božje

Dj 2, 2: I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili.

Podsjećam da su učenici govorili hebrejski. U hebrejskom riječ duh glasi ruah, što je također riječ koja znači i ‘vjetar’ ili ‘dah’.  Kad su dakle čuli zvuk s neba, iako su čuli da je to vjetar, pomislili su na riječ koja je značila vjetar, duh, dah. Čuli su zvuk vjetra i vjetar – dah – duh spustio se s neba. I ispunio je cijelu prostoriju. Našli su se usred nadnaravne snage i nazočnosti Božje. (…)

Iz knjige „Krštenje u Duhu i darovi Duha Svetoga“ Stephena H. Hedgesa. Dopuštenje izdavača za prenošenje ulomka vrijedi isključivo za portal Book.hr.

Knjigu možete nabaviti ovdje.

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh