Svetac dana

7. RUJNA

Sveti Marko Križevčanin – treći kanonizirani hrvatski svetac Sveti je Marko odlučio postati svećenikom pa je kao kandidat Zagrebačke biskupije primljen u glasoviti rimski kolegij Germanicum et Hungaricum. Svojom je rukom ondje zapisao da je Hrvat, kako je to do danas sačuvano u arhivu toga zavoda.

Sveti Marko Križevčanin

Marko Stjepan Krizin rodio se je u slobodnom kraljevskom gradu Križevcima, u Zagrebačkoj biskupiji. Studirao je najprije u isusovačkom kolegiju u Grazu, gdje je stupio i u Marijinu kongregaciju. Ondje bijaše učenik Petra Pazmányja, kasnije kardinala i ugarskog primasa. Odlučio je postati svećenik pa je kao kandidat Zagrebačke biskupije primljen u glasoviti rimski kolegij Germanicum et Hungaricum. Svojom je rukom ondje zapisao da je Hrvat, kako je to do danas sačuvano u arhivu toga zavoda. Kao student čuvenog rimskoga sveučilišta Gregorijane, odlikovao se bistrinom uma i krepošću. U Rimu je boravio od 1611. do 1615. godine.

Odlazak u središte kalvinizma

Postavši svećenikom, vratio se u svoju zavičajnu biskupiju u kojoj je djelovao kratko vrijeme. Kardinal Petar Pazmány pozvao ga je u Ugarsku, učinio ga ravnateljem sjemeništa u Trnavi i ostrogonskim kanonikom. Kasnije mu je povjerio i upravu benediktinske opatije Széplak kod Košica, koja tada bijaše vlasništvo ostrogonskoga kaptola. Trnava, Košice, sve je to nekoć spadalo pod Ostrogonsku nadbiskupiju, dok su to danas dijelovi Slovačke.

Košice u ono doba bijahu tvrđa ugarskoga kalvinizma. Da bi ojačao položaj malobrojnih katolika, koji su bili lišeni čak i svojih crkava, gradski je upravitelj Andrija Doczy, namjesnik kralja Matije II., pozvao u Košice dva isusovca: Stjepana Pongrácza i Melhiora Grodzieckoga. Smjestio ih je u kraljevsku palaču. Prvi je vodio brigu o vjernicima mađarskoga, a drugi slovačkoga jezika. Njihov je plodonosni rad ojačao svijest katolika, ali i izazvao bijes kalvina. Tada je fanatizam bio jači od kršćanske ljubavi. A fanatizam, kad su mu u pitanju vlastiti interesi, ne bira sredstva.

„Dobit ćeš crkveno imanje samo se odreci katolicizma”

Tako su kalvini potaknuli narod na bunu, optuživši lažno katolike da su 13. srpnja 1619. izazvali požar u gradu. Tada se u Košicama s isusovcima nalazio i sveti Marko. U tim teškim trenucima htjeli su zajedno pomoći katolicima u gradu. No kad je zapovjednik kalvinske vojske, Juraj Rákóczy, 3. rujna 1619., sa svojim hajducima ušao u Košice, odmah su zatvorena trojica katoličkih svećenika. Tri im dana nisu dali ni jesti ni piti. Zapovjednik vojske obećao je Marku Krizinu pokloniti crkveno imanje ako se odrekne katolicizma i postane kalvin. Marko je to najenergičnije odbio.

„Za tako svetu stvar spremni smo odmah u smrt”

Vojnici su 6. rujna uvečer ucijenili svećenike ucjenom kojoj oni nisu mogli udovoljiti. Tada su im rekli: „Kad je tako, onda se spremite na smrt!” Oni su upitali: „A zašto moramo umrijeti?” Dobili su odgovor: „Zato što ste papisti.” Sva trojica mučenika na to rekoše: „E pa dobro! Za tako svetu stvar spremni smo odmah u smrt.” Vojnici ipak još nisu bili ovlašteni pogubiti ih.

Mučenici su se međutim dobro spremili za posljednji boj. Jedan drugome su se ispovjedili, a zatim su molili na glas. Rano ujutro, 7. rujna, kapetan je s hajducima opet došao k mučenicima, a pratio ga je i kalvinski pastor i propovjednik Alvinczi. Isusovce su odmah stavili na muke i to najokrutnije. Bezdušnost je bila na djelu. Kanoniku Marku Krizinu predložiše opet da se pridruži onima koji ispovijedaju „ugarsku vjeroispovijest” i koji se opiru „stranoj tiraniji”, tj. Habsburgovcima, koji su bili izraziti katolici. Kanonik je odgovorio: „Neka me Bog očuva da budem neprijatelj onima koji rade za dobro zemlje.” Tada i njega staviše na muke. Palili su ga bakljama, a zatim su mu odrubili glavu.

Kanonizacija trojice mučenika

Relikvije košičkih mučenika, dakle i našega svetoga Marka, nalaze se u uršulinskoj crkvi u Trnavi.

Kanonizacija ili proglašenje svetima trojice košičkih mučenika: Hrvata Marka Križevčanina, mađarskog isusovca Stjepana Pongrácza te poljskog isusovca Melhiora Grodzieckog, zbilo se 2. srpnja 1995. u Košicama u Slovačkoj. Sveti Otac Ivan Pavao II., samo malo prije toga, 25. svibnja, na svetkovinu Spasova, objavio je encikliku Ut unum sint (Da budu jedno). Ona završava vrlo prikladnim riječima uoči kanonizacije trojice svećenika mučenika:

„Ja, Ivan Pavao, ponizni sluga slugu Božjih, usuđujem se usvojiti riječi apostola Pavla čije je mučeništvo, sjedinjeno s mučeništvom apostola Petra, dodalo ovoj rimskoj katedri sjaj njegova svjedočanstva, i govorim vama, vjernicima Katoličke Crkve, i vama, braćo i sestre drugih Crkava i crkvenih zajednica, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama… Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama (2 Kor 13,11.13)”, (Enciklika Ut unum sint, br. 103).

Molitva sv. Marku Križevčaninu

Bože, sveti Marko Križevčanin revno je propovijedao tvoju Riječ i neumorno branio jedinstvo jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve zbog čega je podnio mučeničku smrt. Molimo te da po njegovu zagovoru i mi pronosimo tvoju Riječ svojim životom i zalažemo se za jedinstvo svih kršćana. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Devetnica (litanije) sv. Marku Križevčaninu

Uvodna molitva

Sv. Marko Križevčanine, dolazimo ponizno k tebi želeći iz svega srca isprositi tvoj zagovor kod Gospodina. Neka ova devetnica bude buđenje ljubavi prema Ocu i Sinu i Duhu Svetomu i napose prema Blaženoj Djevici Mariji. Prikazujemo je za duhovni rast, buđenje i obnovu naših župa. Slavljenje euharistije je istinsko mjesto jedinstva župne zajednice gdje nas Gospodin sjedinjuje u jednom kruhu koji od nas čini jedno tijelo. Ti si, sv. Marko Križevčanine, bio ispunjen ljubavlju prema Isusu i Mariji, život si položio za svoju vjeru. Daj da se, po tvom zagovoru, i mi župljani međusobno ljubimo kao braća i sestre u Kristu i služimo Bogu kroz naše župno i euharistijsko zajedništvo. Prikazujemo ti obitelji u našim župama i molimo te da isprosiš dar života kršćanskim supružnicima, potakneš evanđeoske vrijednosti u odgoju djece i mladih, obiteljsku molitvu i svećenička zvanja. Molimo te, sv. Marko Križevčanine, da se udostojiš primiti ovu pobožnost i isprositi nam potrebne milosti.

Oče naš… Zdravo Marijo…

Litanije sv. Marka Križevčanina

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!

Sv. Marko Križevčanine, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine koji svjedočiš za Isusa Krista, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te mudrost i razum, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te savjet i jakost, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te pobožnost i znanje, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te jakost i ustrajnost, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te srce puno božanske ljubavi, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te ustrajnost u vjeri, ufanju i ljubavi, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te duh molitve, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, mučeniče Božji, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, uzore poslušnosti, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, zvijezdo svetosti, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, čuvaru božanskog nauka, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, mučeniče za katoličku vjeru, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, vjeran Kristovu namjesniku, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, nadvladatelju opačina, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, hrabri borče Kristov, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, branitelju vjere, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, zaštitniče europskih integracija, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, zaštitniče katoličkog tiska, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, obrano svete Crkve protiv vlasti tmine, moli za nas!
Milostiv budi! Oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi! Usliši nas, Gospodine!
Od svakoga zla, oslobodi nas Gospodine!
Od svakoga grijeha, oslobodi nas Gospodine!
Od smrti vječne, oslobodi nas Gospodine!
Po zaslugama sv. Marka Križevčanina, oslobodi nas Gospodine!
Po gorućoj ljubavi njegovoj, oslobodi nas Gospodine!
Po želji njegovoj za mučeništvom, oslobodi nas Gospodine!
Na dan sudnji, molimo te, usliši nas!
Mi grešnici, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu pokoru ganuti, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš sv. Marka Križevčanina za zaštitnika i zagovornika nama darivati, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš po zaslugama sv. Marka Križevčanina pravo nam pokajanje, duboku poniznost i dar svetog razmišljanja udijeliti, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš po zaslugama sv. Marka Križevčanina pomoći nam da đavla, svijet i tijelo uzmognemo potpuno nadvladati, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš zaštititi našu Župu, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš očuvati našu domovinu, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš uslišiti nas, molimo te, usliši nas!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sv. Marko Križevčanine, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Sv. Marko Križevčanine, isprosi vjeru nevjernicima, nadu obeshrabrenima, jakost slabima, hrabrost plašljivima, a svima ljubav prema Isusu. Molimo te, upotrijebi svoj dar čudesa i usliši naše prošnje i po zagovoru Blažene Djevice Marije zamoli Isusa da mi koji tebe častimo, zaslužimo biti dionicima tvoje slave na nebu. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: Župa svetog Nikole biskupa, Jastrebarsko

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Najčitanije

Na vrh