Duhovnost

NEBOJŠA ĐURIĆ

UZ DANAŠNJE PRVO MISNO ČITANJE 4 dubine Duha Svetoga Slijedi predavanje Nebojše Đurića, Ez 47, 1-9.12

Današnja misna čitanjaEz 47,1-9.12

Što više upoznajemo, istražujemo istinu Božje Riječi, biblijske istine, to više ulazimo u Njegov vrt.

U knjizi proroka Ezekijela od 40. pa sve do 48. poglavlja čitamo o viziji obnovljenog Jeruzalemskog hrama na zemlji, ispod čijeg praga teče živa rijeka.

Zanimljivo je da ispod Jeruzalemskog hrama nikada ranije u povijesti nije tekla rijeka. Jeruzalem je ustvari jedini grad u drevnom svijetu koji nije bio niti izgrađen niti podignut na rijeci. Oduvijek je tu bilo izvora, pritoka, potoka, ali nikada rijeka. Dakle, nema sumnje da je ovdje riječ o Novom Jeruzalemu, o onom Jeruzalemu koji silazi i koji se spušta s neba na zemlju. Jer znamo da iz tog hrama teče rijeka.

Rijeka u Bibliji predstavlja Duha Svetog

Ivan govori o tome u Otkrivenju, u 21. i 22. poglavlju. Ivan nam također otkriva misterij Nebeskog Jeruzalema. Znate li tko je, ili što Nebeski Jeruzalem na zemlji? Ivan u Otkrivenju kaže da je to Zaručnica, Crkva, mi. Mi smo Nebeski Jeruzalem koji je sišao na zemlju.

Ezekijel je u svojoj viziji bio stavljen u tu veličanstvenu rijeku iz budućnosti – rijeka u Bibliji predstavlja Duha Svetog. Vidimo da je na početku ta rijeka bila duboka do gležnja.

Crkva „potiče posebno sve Kristove vjerne (…) da se učestalim čitanjem božanskih Pisama nauče ‘najizvrsnijem znanju – Isusu Kristu’ (Fil 3, 8)

Ez 47,1-9.12

Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku — jer pročelje Doma bijaše prema istoku — i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika. Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I gle, voda izvirala s desne strane. Čovjek pođe prema istoku s užetom u ruci, izmjeri tisuću lakata i prevede me preko vode, a voda mi sezaše do gležanja. Ondje opet izmjeri tisuću lakata i prevede me preko vode, a voda bijaše do koljena. I opet izmjeri tisuću lakata i prevede me preko vode što bijaše do bokova. Opet izmjeri tisuću lakata, ali ondje bijaše potok koji ne mogoh prijeći, jer je voda nabujala te je trebalo plivati: bijaše to potok koji se ne može prijeći.
I upita me: »Vidiš li, sine čovječji?« I odvede me natrag, na obalu potoka. I kad se vratih, gle, na obali s obje strane mnoga stabla.
I reče mi: »Ova voda teče u istočni kraj, spušta se u Arabu i teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi; i bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi — kuda god protječe ovaj potok. Duž potoka na obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom, jer im voda dotječe iz Svetišta. Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek.«
Riječ Gospodnja.

Svi koji žive uz rijeku imaju plodove Duha Svetog.

Što je rijeka više rasla, to je više bujala i postajala sve dublja, do koljena.

Zatim je ta rijeka došla i bila duboka do bokova.

I nakon bokova su vode prešle preko glave iliti u prijevodu iznad razuma.

Jeste li znali da je u Edenu postojala rijeka koja se granala u četiri kraka; ta četiri kraka su kasnije postala četiri rijeke? Te rijeke predstavljaju četiri ploda Duha Svetoga. Prva rijeka je Pišon što znači istjecanje koje se uvećava i umnožava. Druga je bila Gihon, što znači proboj, šikljanje ili gejzir. Treća rijeka je bila Tigris što znači brzina, okretnost i spretnost. I četvrta rijeka je bila Eufrat što znači konačna plodnost. Svi koji žive uz rijeku imaju plodove Duha Svetog.

Naša preporuka: Škola molitve, doživi snagu i obećanja Božje Riječi za svakodnevni život, jer „doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći“ (Heb 2,18)

Imamo četiri dubine Duha Svetog, imamo četiri ploda Duha Svetog, postoje četiri razine otkrivenja Duha Svetog kroz koje tumačimo Božju riječ i rastemo u istini. Hebrejska riječ „pardes“ je akronim i u prijevodu znači vrt ili raj. Što više otkrivamo istinu iz Božje riječi, to dublje ulazimo u Njegov vrt ili u Njegov raj. Što više upoznajemo ili istražujemo biblijske istine, to više ulazimo u Njegov vrt.

Primijetite da je Bog u Bibliji započeo s vrtom, u Postanku, i da s vrtom završava, u Knjizi Otkrivenja. Između su još dva, tako da imamo i četiri vrta. U svakom od tih vrtova dogodio se izvjestan misterij. Edenski vrt, Getsemanski vrt, vrt svetog Groba u Ivanu 19,41 i na kraju imamo Rajski vrt.

Četiri razine otkrivenja Duha Svetoga (pardesa)

Pašat, remez, draš i sod. U ovo otkrivenje ulazimo isključivo po redu jer nema preskakanja, nemoguće ih je preskakati. U Božjem vrtu postoji red, je Bog je Bog reda. Prvo ulazimo u jednu razinu otkrivenja, kada se utvrdimo u toj razini, prelazimo na drugu razinu, kad se utvrdimo u drugoj razini, prelazimo na treću i tek onda na četvrtu. Pašat, prva razina, to je tumačenje Pisma koje proizlazi iz jednostavnog značenja teksta. Pašat podrazumijeva da poznajemo Bibliju od korica do korica, da poznajemo njezin sadržaj; tko je napisao koju knjigu, kada ju je napisao, zašto ju je napisao i kome. Ne možemo Bibliju tumačiti iz današnje dobi, perspektive i kulture, nego moramo razumjeti tko ju je napisao, kada, zašto i kome ako želimo iščitati poruku za nas. Npr. mogu li žene danas u Crkvi propovijedati? „Apostol Pavao je rekao neka žene šute na sastancima.“ Vidiš da nemaš pojma, nisi završio ni osnovnu školu tumačenja Biblije. Ako to provučeš kroz kontekst Biblije – tko je napisao te riječi, kada ih je napisao, kome i zašto – sve će ti biti jasno. Kad je Pavao rekao neka žene na sastancima šute, svi su u korintskoj i efeškoj Crkvi znali točno kome on to i zašto govori. To nema veze s onim što smo mi danas iz toga iščitali… Remez je dublja razina tumačenja, takozvano alegorijsko tumačenje; i nije nikada u suprotnosti s pašatom, samo se nadograđuje. Treća razina je draš iliti midraš što znači put ili istraživanje; nauka tumačenja biblijskih koncepata i obrazaca, a podrazumijeva ozbiljno, sustavno, predano proučavanje Božje riječi. Sve mora biti i dalje u skladu s pašatom. Mora postojati kontinuitet nadograđivanja – draš mora biti u sklađen s remezom, remez s pašatom ako želimo ostati u Božjem vrtu, pardesu, inače ćemo zalutati u neki strani vrt. Na kraju dolazi sod, misterij, mistično značenje teksta; to je područje u kojem prebiva Duh Sveti; to je dimenzija otkrivenja. Sod najviše privlači nas ljude zbog naše sklonosti k okultizmu, i okultnom. Jako je važno znati da u božanske tajne mogu zaroniti jedino i isključivo duhovno zreli vjernici. Grčki jezik Novog zavjeta to izričito naglašava – tajne ne pripadaju nezrelim ljudima, samo duhovno zreli ljudi mogu zaroniti u tajne…

Psalam 42 kaže: „Dubina zove dubinu“; manja dubina zove veću, veća zove veću dubinu, veća zove još veću i tako idemo iz dubine u dubinu sve dok ne dođemo u duboke vode u kojima nam Bog stvarno želi unutra govori u našem duhu i srcu.

Četiri dubine Duha Svetoga

…do gležnja, do koljena, do bokova, preko glave…

Prva dubina Duha Svetoga, do gležnja, predstavlja uzbuđujuće iskustvo Božje ljubavi, Bog te voli!

Svaki učenik koji bude primio Duha Svetoga, postat će živa rijeka koja teče

To je temelj svih temelja, tu sve počinje. Bog nas voli, po svojoj velikoj ljubavi on nas je u Kristu Isusu spasio, iscijelio i učinio potpunima (to znači riječ sozo – spasenje, u Bibliji), zatim nas je ispunio svojim Svetim Duhom. Iv 7,37-38: „U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: „Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: `Rijeke će žive vode poteći iz njegove nutrine!`“ Aramejski prijevod kaže da je Isus ustvari prorokovao da će svaki učenik koji bude primio Duha Svetoga, postati živa rijeka koja teče. Tako su svi oni koji su bili istinski žedni, čekali 50 dana nakon Uskrsnuća – da se izlije Duh Sveti koji je obećan. Najprije je čekalo njih 500 po svemu sudeći, ali kako to obično biva kad se nešto pokrene, ima nas 500, nakon deset dana, ima nas 250, nakon 20 dana ima nas 200 i na kraju ovdje očito je, ostalo 120 ljudi koji su čekali svih 50 dana. Pedeseti dan, na blagdan Pentekosta, Pedesetnice, Duh Sveti se izlio na vjernike, Crkva je rođena odozgor i živa rijeka je potekla, baš kao što je Isus prorokovao – kad se izlije Duh, rijeka će poteći. Koliko je ta rijeka kada je potekla bila duboka na početku? Pogledajmo prvo čudo koje je uslijedilo odmah nakon izlića Duha Svetog. Djela apostolska 3: Na prekrasnim vratima hrama čovjek koji je cijeloga svog života bio hrom ustao je i prohodao u Isusovu imenu. Gdje je bio hrom? U gležnjevima. Ta rijeka kada je potekla bila je na početku duboka do gležnja. Povežite to s Ezekijelovom vizijom i tko može shvatiti, neka shvati.

Što idemo dalje, to rijeka postaje dublja.

Ako ste pod pritiskom da morate moliti, a ne da vam se moliti, ili nemate vremena, to vam je znak da još uvijek niste zakoračili u rijeku do koljena, tj. još uvijek niste naučili kako se zadobivaju Božje pobjede

Vode su do koljena. Iskustvo koljena tiče se molitve. Ne religiozne molitve, ne molitve naklapanja, moljakanja već molitve koja je nadahnuta i koja teče iznutra. Ako ste pod pritiskom da morate moliti, a ne da vam se moliti, ili nemate vremena, to vam je znak da još uvijek niste zakoračili u rijeku do koljena, tj. još uvijek niste naučili kako se zadobivaju Božje pobjede. Što mislite, kako se zadobivaju Božje pobjede? Revolucijom, štrajkom? O čemu ti pričaš? Još ti nisi pao na svoja koljena. Ljudi koji imaju iskustvo rijeke do koljena, ti ljudi padaju na svoja koljena jer znaju da se Božje pobjede mogu zadobiti jedino molitvom, i onda poticajem koji dolazi iz te molitve, ili kroz te molitve. Ljudi koji još nisu zakoračili u vodu do koljena, stoje u plitkoj vodi do gležnja, lupaju nogama po tom plićaku i pjevaju svoju pjesmicu: Bog me voli, ja sam spašen… U redu, Bog nas voli, spašeni smo, ali pozvani smo ići dublje; ne možemo vječito biti pelenaši. Ime Ezekijel znači „Bog me jača / osnažuje“. Kako je Bog ojačao Ezekijela? Poveo ga je dublje u rijeku, do koljena. Duh Sveti nas želi uvesti u tajnu molitve. Molitva nije dosadna.

Nekoliko aspekata molitve

Molitva osluškivanja. Želite li čuti Boga svaki dan? Važno je da čitamo Njegovu riječ, da čujemo Boga svaki dan. Npr. Abraham je čuo Boga kad mu je rekao, idi i prinesi mi svoga sina Izaka. Odlučio je biti poslušan, skupio je drva, uzeo Izaka, otišao na brdo Morija, to je trajalo nekoliko dana; kad je htio prinijeti Izaka, Bog je rekao: Stop, stani, nemoj mi ga prinijeti. Što bi se dogodilo da je Abraham slijedio ono što je čuo jučer? Ubio bi Izaka. Svaki dan moramo čuti Boga!

Molitva posta. Kaže Isus da postoje vrste zlih duhova koje se mogu izgoniti samo postom i molitvom.

Predavanja iz Evanđeoske pentekostne Crkve Hosana iz Pule pratimo na njihovu kanalu na Youtubeu, ovdje.

Stranica Hosane > EPC Hosana Pula

VIDEO Novi MES u Dugom Selu održat će se u nedjelju 17. ožujka.
Slavljenje predvode Amorose. Predavači: Josip Lončar i Nebojša Đurić.
Detaljnije > ovdje.

Novo predavanje pastora Nebojše:

mv; Book.hr

Foto: Arek Socha; Pixabay 

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh