Duhovnost

PUT ŽIVOTA

UZ DANAŠNJE EVANĐELJE Poznaješ li Duha Svetoga? Isus je došao da otkrije Oca, a Duh Sveti je došao da svijetu otkrije Isusa. Ali tko će svijetu otkriti Duha Svetoga? Tko ako ne ljudi i žene u čijim srcima vlada i upravlja Duh Sveti!

Kako se očitovalo Kristovo pomazanje Duhom Svetim?

Isus je rekao: „Vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama. Odem li, poslat ću ga k vama.”

Duh Sveti prijeko je potreban dar od Boga

„Vama je bolje da ja odem.” Shvaćate li to? Krist je također rekao: „Činit ćete i veća djela od ovih, jer ja idem k Ocu.” Krist je znao da će poslati Duha Svetog. Duh Sveti prijeko je potreban dar od Boga Oca i Boga Sina Crkvi na zemlji te dragim, poslušnim srcima onih koji štuju u duhu i istini. Kad Duh Sveti dođe k vama, znat ćete to. Nakon toga, život više nikada neće biti isti. Život će vam biti puniji, dražesniji, miliji i korisniji nego ikada ranije. Bit ćete upadljiviji kršćani, ako to mogu reći na taj način. Onoga trenutka kad Bog Duh Sveti uđe u ljudsko srce i zauzme svoje mjesto ondje, život je kakav treba biti: miran, plodonosan, čist i sličan Kristu.

Tko će svijetu otkriti Duha Svetoga

Nijedan čovjek ne može čuti Isusa, osim Duhom Svetim…

Isus je došao na zemlju da otkrije Oca. Kakvo divno otkrivenje karaktera i osobina našega dobrog Boga! Duh Sveti došao nam je otkriti Isusa jer njega poznavati život je vječni; došao nam je otkriti njegov um i učiti nas njegovoj volji. Nijedan čovjek ne može čuti Isusa, osim Duhom Svetim. Nijedan čovjek ne može razumjeti Isusa, osim Duhom Svetim. Nijedan čovjek nikada neće vidjeti Isusa ako Duh Sveti ne dotakne njegove oči i ne razbistri mu pogled. Ne možete upoznati svoga Gospodina ni na koji način osim po Duhu Svetom.

Isus je došao da otkrije Oca, a Duh Sveti je došao da svijetu otkrije Isusa. Ali tko će svijetu otkriti Duha Svetoga? Tko ako ne ljudi i žene u čijim srcima vlada i upravlja Duh Sveti!

Kažem, Isus je došao da otkrije Oca, a Duh Sveti je došao da svijetu otkrije Isusa. Ali tko će svijetu otkriti Duha Svetoga? Tko ako ne ljudi i žene u čijim srcima vlada i upravlja Duh Sveti! Kad svojim životom i svojim ponašanjem pokazujete da ste primili Duha Svetog i da u svom životu posjedujete nazočnost i silu ne od ovoga svijeta, kad ljudi i žene prepoznaju u vama sličnost s uskrslim Gospodinom, tada se Duh Sveti otkriva onima koji ga ne poznaju.

Autor: Gipsy Smith; PUT ŽIVOTA

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh