Svetac dana

30. TRAVNJA

Sveti Pio V. – papa koji je uveo blagdan Naše Gospe od Pobjede Godine 1571. – nakon pobjede kršćanske vojske u borbi protiv Turaka – uveo je blagdan Naše Gospe od Pobjede, a u Lauretanske je litanije uveo zaziv „Pomoćnice kršćana”

Sveti Pio V. – papa koji je uveo blagdan Naše Gospe od Pobjede

Redu dominikanaca priključio se je sa 14 godina, a zaređen je 1528., u vrijeme kada je reformacija već uzela maha. Studirao je filozofiju i teologiju, a onda je u Bergamu postao jedan od najutjecajnijih inkvizitora. Pod pokroviteljstvom pape Pavla IV. imenovan je biskupom, pa vrhovnim inkvizitorom rimske inkvizicije (1558.). Osam godina kasnije izabran je za papu uz snažnu podršku Karla Boromejskog.

U Lauretanske je litanije uveo zaziv „Pomoćnice kršćana”

Na Pija je pala dužnost da reformira Katoličku Crkvu u skladu s promjenama najavljenima na Tridentskome saboru 1545. godine, što je bio odgovor na prijeteće izazove reformacije. Pio V. je u papinski dvor uveo strogo nadziran red, lišen sjaja i raskoši jer je i sâm bio discipliniran i suzdržan. U Rimu je nastojao ukloniti poroke. Svo njegovo djelovanje bilo je prožeto duhom vjere; pred Bogom se osjećao malenim… Smatrao je da Crkvi nisu potrebni nikakvi topovi ni vojska, nego ovo oružje: suze, post, molitva, Biblija. Godine 1571. – nakon pobjede kršćanske vojske u borbi protiv Turaka – uveo je blagdan Naše Gospe od Pobjede, a u Lauretanske je litanije uveo zaziv „Pomoćnice kršćana”. (Grgur XIII. je promijenio naslov blagdana u blagdan Krunice, i pod tim ga nazivom slavimo i danas.)

Blaženim ga je proglasio papa Klement X. a svetim papa Klement XI. Uz Pija X. i Ivana Pavla II. jedini je papa novoga vijeka koji se slavi kao svetac.

Izvor: Župa svetog Nikole biskupa, Jastrebarsko

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Najčitanije

Na vrh