Svetac dana

3. SVIBNJA // Sveti Filip i Jakov – članovi Isusove Dvanaestorice

Obojica se ubrajaju među dvanaestoricu prvih apostola, premda o njihovu životu ne znamo mnogo.

Apostol Filip

Rođen je u Betsaidi, u današnjem Izraelu a umro u Frigiji, u današnjoj Turskoj, u prvom stoljeću.

Prema Ivanu (Iv 1,43-44) sv. Filip je bio među prvima koji se s Petrom pridružio Isusu i Andriji. Kao sljedbenik Ivana Krstitelja izravnije je bio pripremljen na iščekivanje Mesije te je Mesiju prepoznao u Isusu Kristu. Isusu je doveo Natanaela, koji će postati apostol, sv. Bartolomej. Filip je u čudotvornome događaju kada je Isus nahranio pet tisuća ljudi, jedan od onih koji je pomagao dijeliti hranu mnoštvu. Na Posljednjoj večeri Filip moli Isusa da okupljenim apostolima pokaže Boga Oca. Izmamio je ovdje poduži odgovor u kojem Isus ne samo da otkriva svoje jedinstvo s Bogom Ocem nego svoje učenike umiruje i daje obećanje za budućnost (Iv 14,8-31). Filip je bio prisutan i na Duhove te je primio Duha Svetoga. Propovijedao je i širio Evanđelje. Bio je mučen, ali se ne zna kako. Njegove su relikvije prenesene u Rim i danas se nalaze u bazilici Svetih dvanaest apostola, koja je u početku bila posvećena Filipu i Jakovu.

Zaštitnik je kipara i slastičara, te su mu posvećene mnoge crkve diljem svijeta.

 

Apostol Jakov Mlađi

Jakov Alfejev bio je prvi biskup u Jeruzalemu, što potvrđuje da je imao velik ugled među apostolima. Rođen je u prvom stoljeću u Betsaidi a umro pedesetih, ili šezdesetih godina u Jeruzalemu.

Autor je Jakovljeve poslanice, koja nam svjedoči o konkretnim životnim prilikama u njegovoj zajednici. Bila mu je važna ustrajnost u očuvanju Kristova učenja. Odlikovao se čvrstoćom, opomenama i ukorima, jer je bio postojan u vjeri u Uskrsloga. Jakova, kojemu se dodaje pridjev Mlađi, spominju tri Evanđelja: Evanđelje po Mateju (10,3), po Marku (3,18) i po Luki (6,15). Spominju ga kao sina Alfejeva a ponekad i kao Jakova Pravednika, Isusova brata (Mk 15,40). Spominje se kao jedan od svjedoka Isusova Uzašašća. Navodno ga je židovski sud Sanhedrin osudio na smrt zbog pobune te je bio nasmrt pretučen i bačen niz hridine Hrama.

Zaštitnik je umirućih, ljekarnika…

Najčitanije

Na vrh