Vijesti

Sveta Stolica: Potrebno je ponovo razmotriti smisao rada Na zasjedanju Međunarodne organizacije rada stalni je promatrač Svete Stolice, nadbiskup Ivan Jurkovič, govorio o budućnosti rada u odnosu na nove izazove globaliziranoga svijeta. Pritom je istaknuo da je potrebno ulagati u mlade te ženama zajamčiti jednako dostojanstvo, prava i plaću…

Sveta Stolica u UN-u Potrebno je ponovo razmotriti smisao rada

Foto: Shutterstock

 

„Vratiti istinsku vrijednost radu kao bitnom izrazu ljudskoga bića i sredstvu za ostvarivanjem sebe; to je put za izgradnju inkluzivnoga društva koje ne mjeri ljudski napredak samo u odnosu na gospodarski rast i gomilanje materijalnoga bogatstva“, rekao je nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi, govoreći na zasjedanju Međunarodne organizacije rada (ILO) održanom prošlih dana, piše Vatikanski Radio.

Svijet rada – promjene bez presedana

Nadbiskup je govorio o budućnosti rada i socijalnoj pravednosti u odnosu na velike promjene današnjega svijeta, što je ujedno jedna od tema kojoj Međunarodna organizacija rada posvećuje pozornost u vidu proslave njezine 100. obljetnice koja će biti 2019. Pojave poput globalizacije tržišta i tehnološke inovacije, ali i svjetska financijska nestabilnost, neuravnoteženost gospodarstva i moći, demografska kretanja i klimatske promjene radikalno mijenjaju svijet rada. „To nameće temeljito razmatranje njegova značenja za gospodarstvo, za društvo i politiku, posebice u odnosu na nove izazove koje postavlja napredak tehnologija a koje imaju snažan društveni, ali i etički utjecaj“, istaknuo je nadbiskup Jurkovič.

Pouzdati se u mlade

„Govoriti o budućnosti rada u takvom kontekstu znači prije svega misliti na mlade. Kako bi se izgradila održiva budućnost, potrebno je uključiti nove naraštaje koje produktivni procesi sve više marginaliziraju“ rekao je nadbiskup. Čini se da svjetski gospodarski rast nije u stanju stvoriti kvalitetna nova radna mjesta, posebice za mlade, koji bi zapravo trebali biti protagonisti procesa koji su u tijeku.

Omogućiti ženama da usklade posao i obitelj

Vatikanski je predstavnik potom rekao kako zajamčiti dostojan i prikladno plaćen posao znači također jamčiti jednaka prava muškarcima i ženama. Jedan od glavnih problema koji u tom smislu valja riješiti jest taj, da se zaposlenim ženama omogući uskladiti obitelj i posao, svjesni da je obitelj temeljna jezgra društva, te ju stoga valja zaštititi. Ako društvo ne prepozna društvenu vrijednost rada i uloge žene u obitelji, neće se nikada nadvladati diskriminacija žena.

Zajamčiti ženama obrazovanje i suzbijati prisilni rad

Još jedan bitan vidik je obrazovanje. Jedino ako se djevojkama i ženama zajamči jednaki pristup obrazovanju, moguće je suzbiti diskriminaciju kojoj su podvrgnute. One su, osim toga, dio društvenih kategorija koje su najviše izložene zlu prisilnoga rada, suvremenih oblika ropstva i trgovine ljudima. Sveta Stolica stoga ponovno ističe da je potrebno boriti se protiv tih sramotnih pojava iz korijena, polazeći od priznavanja da ni jedno ljudsko biće ne smije biti objekt ili sredstvo kako bi se postigao neki cilj.

Promicati jednako dostojanstvo u svijetu rada

Nadbiskup Jurkovič potom je ponovno istaknuo odlučnu osudu Svete Stolice o pitanju seksualnoga zlostavljanja na radnom mjestu, gdje su žrtve većinom žene. „Kako bi se postiglo potpuno poštovanje i jednakost žena u svijetu rada, nije dostatno osuditi diskriminaciju i nepravde. Potrebne su kampanje poradi djelotvorne i inteligentne senzibilizacije za promicanje žena na svim područjima njihova života, počevši od općega priznavanja njihova dostojanstva koje je urođeno svakom ljudskom biću“, zaključio je nadbiskup Jurkovič.

Vedrana Prka; Book.hr

Najčitanije

Na vrh