Vjera i znanost

SIMBOLIKA BROJEVA // Zašto su apostoli ulovili točno 153 ribe?

Traženje skrivenih poruka u Bibliji dosta je’ jalov’ posao, jer Bog u njoj sasvim jasno poručuje svim ljudima da ih voli i da se ne boje prihvatiti njegovu ljubav…

Nakon uskrsnuća, Isus je Petra tri puta upitao voli li ga, ali Petra je to posjetilo na njegovu trostruku izdaju pa se rasplakao. U sjeni tog razgovora apostoli su bacili mreže gdje im je Isus rekao i ulovili su mnoštvo riba. Evanđelist Ivan donosi točan broj riba – njih 153.

Brojevi u Bibliji

Brojevi u Bibliji velika su i zasebna tema. Nekada su očito nevjerodostojni, kao kada se spominju deseci i stotine tisuća izraelskih vojnika pri osvajanju Kanaana, o čemu postoji uvjerljiva teorija koja objašnjava na koji je način došlo do greške u prijepisu (budući da su se brojevi izražavali slovima, a riječ ’tisuću’ piše se isto kao i ‘vojnik’, ‘deset vojnika’ lako mogu postati ‘deset tisuća’).

Drugi su put iskrivljeni na takav način, da se nazire teološka poruka, kao kada se broj pi ne prikazuje kao 3.14, nego kao tri, da bi se i na taj način odala počast Bogu; nekada im nijedno tumačenje ne može stati na kraj, kao kod slavnog broja zvijeri iz Otkrivenja – iako, koliko se meni čini, dobar putokaz bila bi činjenica da se broj 666 rimskim znamenkama piše DCLXVI, tj. to je zbroj svih rimskih znamenki osim M (1000): 500 (D) + 100 (C) + 50 (L) + 10 (X) + 5 (V) + 1 (I) = 666.

Odakle 153 ribe u mreži Isusovih učenika?

Već je ovdje rečeno da su u antici brojevi izricani slovima  što je jako kompliciralo računanje i onemogućavalo razvoj aritmetike. Osim toga, poticalo je na grafičko prikazivanje brojeva, što je onda potaknulo mistični odnos prema njima.

Primjerice, ako se brojevi prikazuju kamenčićima, primijetilo se da se neki mogu složiti u trokut (3, 6, 10, 15, 21,…), a neki u kvadrat (4, 9, 16, 25, 36,…) – pa su se stoga i nazivali trokutnim ili kvadratnim brojevima, te im se pridavalo posebno značenje. Broj 153 jedan je od tih trokutnih brojeva – ako uzmete 153 kamenčića, možete od njih složiti istostraničan trokut, a ta je činjenica privukla pažnju i sv. Augustina.

Nadalje, broj 153 je 17. po redu trokutni broj pa bi, prema takvom tumačenju, broj riba zapravo skrivao brojeve 10 i 7 (10+7=17), broj Božjih zapovijedi i darova Duha Svetoga. Nota bene: i 666 je trokutni broj, 36. po redu.

Skrivene poruke u Bibliji

I sad, tko bi se tu snašao? Prema mišljenju autora ovog članka traženje skrivenih poruka u Bibliji dosta je ‘jalov’ posao, jer Bog u njoj sasvim jasno poručuje svim ljudima da ih voli i da se ne boje prihvatiti njegovu ljubav – u kojem će slučaju i njihove mreže biti pune riba. Na kraju, možda su se zaista sasvim slučajno u mreži zatekle 153 ribe.

Ali zašto je to Ivanu bilo važno?

Autor: Boris Beck (Laudato.hr)

Priredila: Gabriela Jurković (Book.hr)

Najčitanije

Na vrh