Duhovnost

Sedam molitvi svete Brigite

Sedam molitvi svete Brigite book evangelizacija

Važnost i obećanje onima koji će moliti sedam molitvi svete Brigite punih 12 godina

Isus je objavio svetoj Brigiti da je za vrijeme svoje muke dobio gotovo šest tisuća udaraca i da je za nas prolio više od trideset tisuća kapljica svoje Presvete Krvi dodajući: „Znaj da ću udijeliti sljedećih pet milosti svakome tko bude svaki dan častio moju Presvetu Krv tijekom dvanaest godina, moleći sedam Očenaša i sedam Zdravomarija s molitvama koje ti objavljujem!” Isus dalje svetici nabraja obećane milosti:

„Osoba koja bude molila ove molitve:

  1. neće ići u čistilište
  2. u nebu će biti pridružena mučenicima kao da je prolila svoju krv za vjeru
  3. onaj tko moli ove molitve može izabrati tri osobe iz svoje obitelji ili rodbine i ja ću ih po ovim molitvama dovesti i održati u stanju posvetne milosti
  4. nitko iz obitelji osobe koja izmoli ove molitve neće u sljedeće četiri generacije propasti u paklu
  5. osoba će mjesec dana ranije imati spoznaju o svojoj smrti.”

Foto: Wikipedia, digitalcollections.nypl.org

 

Bože, u pomoć mi priteci.

Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

Vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela , život vječni. Amen.

UVODNA MOLITVA

Gospodine Isuse, želim sedam puta uputiti ovu Tvoju molitvu Ocu, sjedinjujući se s ljubavlju s kojom si je Ti posvetio u svome srcu i izgovorio svojim usnama. Prenesi je s mojih usana u svoje srce. Usavrši je i dopuni na savršen način, tako da može iskazati Presvetom Trojstvu svu čast i radost koje si mu ti iskazao moleći je na zemlji. Neka čast i radost prožmu Tvoju svetu ljudsku narav na proslavu tvojih svetih rana i Tvoje svete krvi koja je iz njih potekla.

PRVA MOLITVA

Isusovo obrezanje

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti prve rane, prve boli i prvu krv koju je On prolio kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe iz mladosti i grijehe svih ljudi te kao zaštitu protiv prvih smrtnih grijeha, osobito mojih srodnika po krvi.

Oče naš…, Zdravo Marijo…

DRUGA MOLITVA

Isusova muka u Getsemanskom vrtu

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti užasne muke Srca Isusova u Getsemanskom vrtu i prikazujem Ti svaku kaplju njegovog krvavog znoja kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga srca i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za širenje ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Oče naš…, Zdravo Marijo…

TREĆA MOLITVA

Bičevanje Isusovo

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti tisuće udaraca, strašne boli i predragocjenu krv Isusovu, koju je prolio za vrijeme bičevanja, kao naknadu i zadovoljštinu za moje tjelesne grijehe i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za očuvanje nevinosti, posebno mojih srodnika po krvi.

Oče naš…, Zdravo Marijo…

ČETVRTA MOLITVA

Krunjenje trnovom krunom

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti rane, boli i Predragocjenu krv, koja je istekla iz Isusove glave kad je bio okrunjen trnovom krunom, kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga duha i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za ostvarenje Božjeg Kraljevstva na zemlji.

Oče naš…, Zdravo Marijo…

PETA MOLITVA

Isusov križni put

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti boli i trpljenja koja je Isus proživio noseći križ na Kalvariju. Na poseban Ti način prikazujem njegovu Presvetu Ranu na ramenu i predragocjenu krv koja je iz nje istekla, kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe pobune i odbacivanja križa te grijehe svih ljudi, za grijehe mrmljanja i odbijanja Tvojih svetih planova, za sve druge grijehe govora i jezika, kao zaštitu protiv tih grijeha te za pravu ljubav prema svetome križu.

Oče naš…, Zdravo Marijo…

ŠESTA MOLITVA

Isusovo razapinjanje

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti Tvoga sina pribijena i uzdignuta na križu, njegove rane na rukama i nogama te Presvetu Krv koja je iz njih istekla, njegovo krajnje siromaštvo i savršenu poslušnost, njegove strašne boli tijela i duše, predragocjenu smrt i nekrvno obnavljanje njegove žrtve u svim svetim misama slavljenima na zemlji. Prikazujem Ti sve ovo kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe i grijehe svih ljudi, za bolesnike, umiruće, svećenike, laike, za nakane svetoga oca Papu, za obnovu kršćanskih obitelji, za jedinstvo u vjeri, našu domovinu, jedinstvo svih naroda u Kristu i u svetoj Crkvi te za one koji su izvan nje.

Oče naš…, Zdravo Marijo…

SEDMA MOLITVA

Rana Presvetog Srca Isusova

Vječni Oče, udostoj se primiti krv i vodu što potekoše iz Presvetog Srca Isusova i beskrajne zasluge koje iz njega proizlaze, za potrebe svete Crkve te kao naknadu i zadovoljštinu za grijehe svih ljudi. Molimo Te, budi nam blag i milosrdan. Krvi Kristova, zadnji sadržaju Presvetog Srca Isusova, očisti me i očisti svu moju braću od svakoga grijeha! Vodo iz Presvetog Srca Isusova, oslobodi me od svake zaslužene kazne za moje grijehe i ugasi čistilišnu vatru za mene i za sve duše u čistilištu! Amen.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Svim dušama u čistilištu i svima koji će danas umrijeti, pokoj vječni daruj, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima. Počivali u miru! Amen!

Najčitanije

Na vrh