Duhovnost

PRIGODOM ZLATNOG JUBILEJA KARIZMATSKE OBNOVE: PAPA OHRABRIO KARIZMATIKE U NJIHOVU DJELOVANJU // Papa Franjo karizmaticima: „Držite seminare obnove u Duhu – u svojim župama, u svojim sjemeništima i školama. Govorite o krštenju u Duhu…“ Papa Franjo: „Pedeset godina u životu pojedinca može biti trenutak da se malo stane i razmisli. … A ja vam kažem: to je vrijeme da se ide naprijed s još većom snagom, ostavljajući iza sebe prašinu koja se je s vremenom nakupila, zahvalni na onome što smo primili, suočavajući se s onime što je pred nama s povjerenjem u djelovanje Duha Svetoga!“

Foto: Shutterstock

 

Od 31. svibnja do 4. lipnja u Rimu se obilježavala 50. godišnjica postojanja Karizmatske obnove u Duhu Svetome. Papa Franjo je tom prigodom okupljene karizmatike hrabrio u njihovu radu, potičući na zajedničko djelovanje katoličkih i pentekostalnih pripadnika Obnove. Papa je također govorio o tome što je krštenje u Duhu Svetome i zašto ga trebaju primiti svi članovi Crkve, koja su četiri temelja Obnove, a na kraju je, molitvom, zazvao Duha Svetoga.

Karizmatska obnova je ekumenska: „Hodajte zajedno. Radite zajedno. Ljubite se međusobno“

Karizmatska obnova je „strujanje milosti“, rekao je papa Franjo okupljenima u Rimskom cirkusu (Circus Maximus) u subotu, 3. lipnja, četvrtog dana obilježavanja zlatnog jubileja Karizmatske obnove.

„Je li ona rođena kao katolička? Ne, rođena je kao ekumenska“, i to sa sličnim datostima u raznim denominacijama, dok su pentekostni kršćani upućivali i poučavali katolike koji su prišli karizmaticima. „Rođena je kao ekumenska jer je Duh Sveti taj koji stvara zajedništvo“, kazao je Papa. Duh Sveti zbližava katolike i pentekostalce zajedno da svjedoče da je „Isus Gospodin“ i da „zajedno navijeste Očevu ljubav za svoju djecu“. „Hodajte zajedno. Radite zajedno. Ljubite se međusobno“, poručio je Papa.

„Obnova u Duhu Svetome, poznata i kao Obnova u Duhu, u samoj svojoj biti, u životu u Duhu Svetome, sadrži poziv da gradi kršćansko zajedništvo“, primijetio je pastor Giovanni Traettino. „Pentekostalci i katolički karizmatici nisu se uvijek slagali“, kaže Traettino, ali je „izbor pape Franje nedvosmisleno označio novi početak, posebno u odnosu prema nama“.

„Pođimo zajedno,“ rekao je Papa protestantskim vjerskim vođama, „pomažimo zajedno siromašnima, činimo zajedno djela ljubavi, radimo zajedno u odgoju i obrazovanju.“ Istovremeno, rekao je Papa, teolozi mogu činiti svoje na radu za kršćansko jedinstvo. „Ali uvijek smo na putu, nikada ne smijemo stati, nikada ne smijemo stati – i uvijek smo zajedno.“

Jedinstvo u različitosti, ali usklađenoj različitosti: „Naviještajte zajedno Očevu ljubav za svu njegovu djecu“

Tijekom subotnjeg bdjenja papa Franjo je naglasio važnost „usklađene različitosti“. Zamolio je okupljene da ponove te riječi za njim. Pozvao je sve nazočne: „Naviještajte da je Isus Gospodin – Jesús es el Señor – naviještajte zajedno Očevu ljubav za svu njegovu djecu. Naviještajte radosnu vijest svim ljudima! Pokažite da je mir moguć. Nije lako pokazivati današnjemu svijetu da je mir moguć, ali u imenu Isusovu možemo dokazati da je naše svjedočenje mira moguće. Mir je moguć ako smo u miru jedni s drugima. Ako naglašavamo razlike, onda se sukobljavamo i ne možemo naviještati mir. Mir je moguć zbog našeg ispovijedanja da je Isus Gospodin i naše evangelizacije na tom putu naviještanja. Dok naglašavamo svoje razlike – a očito je da ih ima – ne možemo biti usklađena raznolikost. Nikako ne smijemo zaboraviti taj pojam. Ponovimo ga još jednom: usklađena različitost. A to nije moj izum, ne nije moj. To su riječi našega luteranskog brata.“

U svojoj propovijedi na misi na Duhove, u nedjelju 4. lipnja Papa je rekao da kršćani mogu zapriječiti jedinstvo u različitosti, koje želi Duh Sveti, usmjeravajući se na svoje razlike umjesto na ono što im je zajedničko. „To se događa kada želimo razdvajati, kada uzimamo strane i strančarimo, kada zauzimamo rigidna i zatvorena stajališta, kad se zatvaramo u svoja vlastita razmišljanja i načine kako što treba raditi, možda čak i misleći da smo bolji od drugih“, istaknuo je Papa. „Kad se to događa, onda uzimamo dio umjesto cjeline, odlučimo se pripadati ovoj ili onoj zajednici umjesto Crkvi i oholimo se da smo kršćani koji su na pravoj strani, umjesto da budemo na Isusovoj strani.“ Duh Sveti „silazi na svakoga (od učenika) i sve ih zajedno spaja u zajedništvo“, dajući svakomu dar, na dobro nove zajednice koju je stvorio. „Isti Duh stvara različitost i jedinstvo te tako oblikuje nov, raznolik i ujedinjen narod: opću Crkvu.“ Papa je nastavio: „Prva je napast tražiti različitost bez jedinstva. Suprotna njoj je tražiti jedinstvo bez uvažavanja razlika. Tako jedinstvo postaje uniformnost, kada svi moraju sve raditi isto i na isti način, uvijek isto misleći. Molimo Duha Svetoga za milost da primimo njegovo jedinstvo te da, ostavljajući po strani naša osobna mišljenja, nastojimo prigrliti i voljeti njegovu Crkvu, našu Crkvu. To znači prihvatiti odgovornost za jedinstvo kršćana, prekinuti ogovaranja, koja siju kukolj i razdor, kao i otrov zavisti, jer biti muževi i žene Crkve znači biti muževi i žene zajedništva. Također trebamo tražiti srce koje osjeća da je Crkva naša majka i naš dom, dom otvoren za sve i u kojem su svi dobrodošli, u kojem se dijeli svekolika radost Duha Svetoga.“

Krštenje u Duhu Svetome trebaju primiti svi članovi Crkve: „Držite seminare obnove u Duhu – u svojim župama, u svojim sjemeništima i školama. Govorite o krštenju u Duhu…“

„To je strujanje milosti za cijelu Crkvu, ne samo za neke, jer nitko od nas nije gospodar, dok bi drugi onda bili sluge. Ne. Svi služimo tomu protoku milosti“, rekao je zaključno Papa.

To me je podsjetilo na poruku pape Franje koju je dao na Trećemu svjetskom susretu svećenika, 2015. godine u lateranskoj bazilici: „Tražim od vas, od svakoga od vas, da kao dio struje milosti Karizmatske obnove, držite seminare obnove u Duhu – u svojim župama, u svojim sjemeništima i školama. Govorite o krštenju u Duhu u svojim katehezama, jer ono je djelo Duha Svetoga po osobnom susretu s Isusom, koje mijenja život.“

Na subotnjem bdjenju Papa je govorio o Karizmatskoj obnovi kao o „posebnu djelu Duha Svetoga u Crkvi, koje je započelo prije 50 godina“. „Pedeset godina Katoličke karizmatske obnove. Struja milosti Duha! A zašto je to djelo milosti? Jer nema niti osnivača, niti statut, niti upravljačko tijelo. Naravno, ta se struja, u svim svojim pojavnostima, događa po ljudima, koji su inspirirani Duhom, u različitim karizmama, a sve u službi Crkve. Ali jasno je da ta struja ne može biti prokleta, niti da se Duha Svetoga ne može zatvoriti u kavez.“ Možemo biti ponosni što je upravo Isusova mladež najdivniji izraz Duha Svetoga koji proizlazi iz te struje milosti na službu Crkve.

Papa je rekao neka Obnova malo zastane i onda neka krene naprijed s još većom snagom i žarom. „Pedeset godina u životu pojedinca može biti trenutak da se malo stane i razmisli. To je vrijeme razmatranja – polovica života. A ja vam kažem: to je vrijeme da se ide naprijed s još većom snagom, ostavljajući iza sebe prašinu koja se je s vremenom nakupila, zahvalni na onome što smo primili, suočavajući se s onime što je pred nama s povjerenjem u djelovanje Duha Svetoga!“

Četiri temelja: „Dijelite sa svima u Crkvi krštenje u Duhu Svetome, slavite, hodite zajedno, služite siromahe i bolesnike“

Papa Franjo je naveo četiri temelja prema tekstovima kardinala Suenensa Malinski dokumenti: „1) Dijelite sa svima u Crkvi krštenje u Duhu Svetome, 2) slavite Gospodina neprestano, 3) hodite zajedno s kršćanima iz različitih crkava i kršćanskih zajednica u molitvi i pomoći potrebitima. 4) Služite siromahe i bolesnike. To je ono što Crkva i papa očekuju od vas, Katoličke karizmatske obnove, i to od svih vas – svih vas koji ste primili to strujanje milosti.“

Da bi se naznačio zadnji temelj, na subotnjem bdjenju posebno je mjesto dano rimskim beskućnicima. „Biti kršten u duhu i slaviti Gospodina nije dovoljno ako kršćani također ne pomažu onima u potrebi“, dodao je Papa. „Krštenje u Duhu Svetome, slavljenje, služenje. To su tri stvari koje su međusobno povezane. Mogu slaviti Boga, ali ako ne pomažem potrebitima, to nije dovoljno. ‘Nitko među njima nije oskudijevao’ (Dj 4, 34), kažu Djela apostolska.“

Papa je ustvrdio da je način na koji molimo – pohvale i slavljenje – silan i moćan. „Tim iskustvom stalno podsjećate Crkvu na snagu molitve pohvala. Pohvale su molitva zahvalnosti Gospodinu za njegovu neizmjernu ljubav. Možda se taj način molitve komu ne sviđa, ali sigurno je da je on itekako biblijski utemeljen. Naprimjer, u psalmima. Tako David pleše pred Kovčegom saveza pun radosti. I nemojmo, molim vas, biti oni kršćani koji imaju ‘Mikalin kompleks’ (te se zasrame toga poput Mikale), koja je prezrela Davida zbog toga kako je slavio Boga (plešući pred Kovčegom).“

Jubilej je vrijeme milosti – da se bude zahvalan na izvanrednim Božjim djelima koja je učinio u našim životima po toj struji milosti, da se obnovi snaga i pođe dalje s još većom predanošću, nastavljajući Isusovu misiju u godinama koje su pred nama!

„Duše Sveti Bože, dođi! Trebamo te kao vodu života“

Zaključimo molitvom pape Franje:

„Duh Sveti je vatra ljubavi koja gori u Crkvi i u našim srcima,
a koju često zapretamo pepelom naših grijeha.
Zamolimo ga: ‘Duše Sveti Bože, koji boraviš u mojem srcu i u srcu Crkve,
vodiš ju i ravnaš u različitosti, dođi!
Trebamo te kao vodu života.
Dođi na nas, obnovi nas, pouči nas jedinstvu,
obnovi naša srca i pouči nas kako da ljubimo kao što ti nas ljubiš,
da opraštamo kako ti nama opraštaš. Amen.’“

Autor: Manoj Sunn

Prijevod: Josip Sinjeri (Book.hr)

Najčitanije

Na vrh