Vijesti

POZVANI SMO ŽIVJETI SVETIM ŽIVOTOM // Papa na Twitteru: Crkvi su potrebni sveci svakodnevice! U svom je jučerašnjem tweetu papa Franjo odgovorio na pitanje 'što je Crkvi danas potrebno'

I danas ima mnogo skrivenih svetaca

Crkvi su potrebni sveci svakodnevice, običnih života koji su življeni dosljedno. Papa je o „svecima svakodnevice“ govorio i 14. svibnja 2014. godine u svojoj katehezi posvećenoj jednom od darova Duha Svetoga – daru jakosti. Istaknuo je tada da i danas ima mnogo skrivenih svetaca, kršćana, u raznim krajevima svijeta koji svjedoče i slave svoju vjeru s velikom ozbiljnošću i uvjerenjem i ustrajavaju također kada znaju da to može uključivati najvišu cijenu.

Svi poznajemo ljude koji se bore za boljitak drugih

I mi, svi mi – nastavio je Sveti Otac – poznajemo ljude koji su prošli kroz teške, vrlo bolne situacije. Ali, sjetimo se onih muškaraca i žena koji teško žive, koji se bore za boljitak svoje obitelji, da odgoje i školuju djecu: sve to čine jer postoji duh jakosti koji im pomaže. Koliki samo muškarci i žene, ne znamo im ni imena, služe na čast našem narodu, našoj Crkvi jer su jaki: jaki jer donose boljitak svome životu, svojoj obitelji, svome poslu, svojoj vjeri. Ta su naša braća i sestre sveci, sveci svakodnevice, sveci skriveni među nama – rekao je tada Papa.

„Mučenici su svjedoci koji Crkvu nose naprijed“

No Crkvi su također potrebni i oni koji imaju hrabrosti prihvatiti milost da budu svjedoci do kraja, do smrti – kazao je papa Franjo 22. travnja ove godine za vrijeme posjeta rimskoj Bazilici sv. Bartolomeja na Otoku na Tiberu, gdje je predvodio Službu Riječi sa Zajednicom svetoga Egidija u spomen na „Nove mučenike“ 20. i 21. stoljeća.

Papa je rekao da su mučenici svjedoci koji Crkvu nose naprijed. To su oni koji svjedoče činjenicu da je Isus uskrsnuo, da je živ. Riječ je o onima koji daju svjedočanstvo za Isusa Krista svojim dosljednim životom i snagom Duha Svetoga kojeg su primili kao dar. Živo nasljeđe mučenika daje nam danas mir i jedinstvo – naglasio je Sveti Otac te nastavio: Oni nas uče da se snagom ljubavi, nježnošću može boriti protiv drskosti, nasilja i rata te da se strpljenjem može ostvariti mir.

Najčitanije

Na vrh