Duhovnost

POTICAJ DA SE SVAKOG DANA PRIBLIŽAVAMO RIJEČI // dr. Ivan Macut: Isus Riječ i naše riječi

„Isus ima povjerenja u čovjeka i snagu njegove riječi. Naime, Isus je poslao učenike propovijedati evanđelje po cijelom svijetu. … Kao Isusovi učenici pozvani smo ponajprije sami živjeti po primjeru Riječi, a onda i biti navjestitelji te Riječi”

Foto: Pixabay

Isus vječna Riječ

Sv. Ivan evanđelist u svom nas evanđelju poučava i Isusa prikazuje kao Riječ: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog” (Iv 1,1). Razlog za ovakav naziv za Isusa nalazi se utkan duboko u Ivanovoj teologiji. Naime, upotrebljavajući ovaj pojam za Isusa, prikazuje ga kao onoga koji je od samoga početka postojao u Bogu te je i sam Bog. S ovih nekoliko riječi Ivan nam daje duboku i neiscrpnu teološku misao o Bogu Sinu, koji je od vijeka te je po njoj i sve postalo. Osim što je Riječ bila u Bogu, ona se, također, i utjelovila i kao takva ušla u ovaj svijet: „I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine” (Iv 1,14).

Osim što je Riječ Bog i osim što je ta Riječ tijelom postala, imamo i treći vid ove stvarnosti. Naime, Riječ je, utjelovljujući se i boraveći na zemlji, govorila ljudima i naviještala im otajstva kraljevstva nebeskoga. Upravo preko svojih riječi, Riječ je ozdravljala, oživljavala, opraštala grijehe, hrabrila i štitila grešne i bolesne, itd.

Riječ je, utjelovljujući se i boraveći na zemlji, govorila ljudima i naviještala im otajstva kraljevstva nebeskoga

Iako su se na prvi pogled činile kao da su to samo obične riječi jednog od mnogih proroka koje je Bog poslao na zemlju da u Božje ime propovijedaju ljudima i da ih opominju da promijene svoj život, tj. da se obrate, ipak, Isusova se riječ itekako razlikovala od svih ranije izgovorenih riječi, ali i od svih onih riječi koje će kasnije biti izgovorene, pa i od onih riječi koje drugi izgovaraju o njemu. Čak i vojnici, tj. stražari koji su ga slušali, a poslani su da ga uhvate i dovedu pred vijeće, svjedoče o Isusu: „Nikada nitko nije ovako govorio” (Iv 7,46). Doista, nitko nikada prije, a ni nakon Isusa nije i niti će na taj način govoriti, a razlog je u tome što je taj Isus vječna Riječ, Sin Božji. Sve ljudske riječi pred Bogom Riječi postaju nemoćne, blijede i slabe jer ih izgovaraju slabi i grešni ljudi, tj. oni koji su i sami potrebni Božje riječi da ih vodi kroz životne oluje te da ih snaže za duhovnu borbu u ovozemaljskom životu.

Utjelovljena Riječ također poziva svakog čovjeka da odgovori na njezin poziv

Uz to što je utjelovljena Riječ boravila ovdje na zemlji, pozivala ljude na promjenu života, pomagala unesrećenima od raznih bolesti, što je poučavala bilo učenike u samoći bilo široke mase ljudi, što se suprotstavljala farizejskoj dvoličnosti, ona, također, poziva svakog čovjeka da odgovori na njezin poziv. Čovjek na poziv i poticaj Riječi treba odgovoriti na dvostruki način: prvo, promjenom vlastitog života, tj. nutarnjim obraćenjem srca koje će se kasnije jasno pokazati i u njegovu izvanjskom očitovanju, tj. svima će biti očito da se radi o osobi koju je dotakla Riječ i ona ju je u potpunosti promijenila; te, drugo, vlastitim riječima svjedočiti o Riječi i njezinim velikim djelima u našem životu. Ovo dvoje ide zajedno, ali mi se ipak želimo zaustaviti na ovoj drugoj stvarnosti i vidjeti što je potrebno učiniti da naše riječi poprime barem približno snagu Isusovih riječi te da i mi možemo svjedočiti o Bogu i njegovim velikim djelima u povijesti i u našem životu.

Važnost vjerodostojnih riječi

Vjerujemo da će se svi složiti s tvrdnjom kako su riječi važne, one nam pomažu da se međusobno možemo sporazumjeti, da možemo izraziti svoje najdublje osjećaje i misli, da možemo druge utješiti i voditi itd. Vidimo da je mnogostruka korist riječi u našem životu. Koliko su riječi važne za naš život najbolje možemo vidjeti kada se nađemo oči u oči s nekim tko ne razumije jezik ili jezike koje govorimo. U tim situacijama ne možemo se ni jasno izraziti niti sporazumjeti, pa upotrebljavamo sve što nam je pri ruci kako bismo se mogli izraziti i sporazumjeti s drugom osobom jer očito da naše riječi to ne mogu ostvariti.

Kada usporedimo Isusove riječi koje je izgovorio za vrijeme svog ovozemaljskog života, ali i nakon uskrsnuća do uzašašća Ocu na nebo, s našim riječima koje izgovaramo, onda možemo vrlo lako uvidjeti koliko ispraznih, lažnih, loših i pogrešnih riječi izgovaramo i to gotovo u svakodnevnoj komunikaciji s drugima. Umjesto da se i u tome ugledamo u Isusa, mi, nažalost, svojom nepromišljenom i bespotrebnom upotrebom mnogih riječi umanjujemo važnosti riječi uopće, a pogotovo onih riječi koje mi osobno izgovaramo te tako naše riječi postaju nevjerodostojne i isprazne. Ljudi se ne mogu na njih osloniti jer su često popraćene ispraznim obećanjima koja nismo u stanju ili, pak, ne želimo ispuniti te onda riječ biva poput balona koji pukne i od njega nema nikakve kasnije koristi.

Jednom od Isusa izgovorena riječ, zauvijek ima svoju vrijednost i svaki čovjek u bilo kojem vremenu može se na nju bez straha i oklijevanja osloniti

Isusova je riječ bila praćena i konkretnim činima, tj. ono što je Isus rekao, to je i učinio i zato je njegova riječ prije svega vjerodostojna. Budući da je vjerodostojna, onda se možemo sa sigurnošću i bez bojazni na njih osloniti jer ono što je rekao to će, prije ili kasnije, i ispuniti. Upravo se u ovoj vjerodostojnosti nalazi snaga Isusovih riječi i danas. Naime, tko god povjeruje Riječi i prihvati je u svom životu, može očekivati da će se ispuniti sve ono što je ta Riječ obećala i rekla. Čitajući evanđelja o Isusovu životu, i sami se možemo uvjeriti da je to doista i bilo tako. Jednom od Isusa izgovorena riječ, zauvijek ima svoju vrijednost i svaki čovjek u bilo kojem vremenu može se na nju bez straha i oklijevanja osloniti te biti siguran da ga neće iznevjeriti. Ovom idealu i mi trebamo težiti. Trebamo se truditi da i naše riječi budu poput Isusovih, vjerodostojne i da iza njih stoje čini koji ih potvrđuju i daju im snagu i za budućnost. Svijet je prepun ispraznih riječi koje ništa ne znače. Svaki se dan izgovara bezbroj riječi koje imaju vrijednost dok se čuju, a čim utihnu, nestane i njihova vrijednost. Zato nije čudno da čovjek današnjice traži vjerodostojnu riječ; riječ iza koje će stajati osoba i koja će za nju jamčiti. Isus je stajao iza svake svoje izgovorene riječi i nije dopustio da ijedna njegova riječ bude besplodna i uzaludna. To su tako jednostavne, ali tako duboke riječi da samo jedna ima snagu promijeniti živote milijuna ljudi. Istina je da su naše riječi daleko od Isusovih riječi, ali ne smijemo se obeshrabriti. Naime, dopuštajući da Bog Riječ uđe u naš život, i naše će se riječi mijenjati i suobličavati Riječi. Postajat će svaki dan sve vjerodostojnije i imat će snagu mijenjati tuđe živote.

Uočavajući koliku preobražavajuću snagu imaju naše riječi, možemo vidjeti koliko smo blizu Riječi. Neka nam ovo bude mjerilo, ali i snažan poticaj da se svakodnevno približavamo Riječi

Isus ima povjerenja u čovjeka i snagu njegove riječi. Naime, Isus je poslao učenike propovijedati evanđelje po cijelom svijetu. To propovijedanje nije potpuno ako nije praćeno čovjekovom riječi. Kada iza kršćanske riječi stoji i dosljedan život, onda imamo snažni kršćanski navještaj, kao što je to bio i Isusov navještaj. Kao Isusovi učenici pozvani smo ponajprije sami živjeti po primjeru Riječi, a onda i biti navjestitelji te Riječi. Nemojmo dopustiti da te dvije stvarnosti odvojimo jedne od drugih, ili, pak, da se jedna drugoj suprotstavljaju. Za moći govoriti vjerodostojno, potreban je vjerodostojan život. Uzor nam je Isus Krist, Riječ. Kada usporedimo Isusove riječi i snagu koje su one imale i naše riječi, odmah je jasno da smo daleko od ideala. Međutim, kršćanski život i nije ništa drugo nego svakodnevno približavanje Bogu, iz dana u dan strpljivo se mijenjati, obraćati i iz dana u dan postajati sve sličniji Isusu Kristu. Što smo mu bliže, to su i naše riječi vjerodostojnije i snažnije. Najbolji su nam primjer toliki svetci u Crkvi čije su se riječi slušale, čije su riječi imale veću snagu od riječi koje su izgovarali obični kršćani, jer su oni bili bliže izvoru, Riječi. Uočavajući koliku preobražavajuću snagu imaju naše riječi, možemo vidjeti koliko smo blizu Riječi. Neka nam ovo bude mjerilo, ali i snažan poticaj da se svakodnevno približavamo Riječi i dopuštamo da nas promijeni, kako bi onda i naše riječi postale vjerodostojne i druge približavale Isusu Kristu – Riječi.

Najčitanije

Na vrh