Duhovnost

Petnaest molitvi sv. Brigite

Foto: Shutterstock

PETNAEST MOLITVI SV. BRIGITE ŠVEDSKE

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
O Bože, dođi i spasi me!
Gospodine, dođi što prije i pomozi mi!
Slava Ocu…

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela , život vječni. Amen.

I. MOLITVA: ISUSOVA MUKA NA MASLINSKOJ GORI I TRNOVA KRUNA

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse Kriste, vječna slasti za sve one koji Te ljube, radosti što nadilaziš svaku drugu radost i svaku želju, spasenje i ufanje svih grešnika! Ti si pokazao da nemaš većega zadovoljstva od toga da budeš među ljudima tako da si u punini vremena uzeo i ljudsku narav iz ljubavi prema njima. Sjeti se svih patnja što si ih pretrpio od časa svojega začeća, a osobito za svoje svete Muke kako je to bilo odlučeno i određeno po Božjem naumu u vječnosti.

Gospodine, sjeti se svoje posljednje Večere sa svojim učenicima kada si im oprao noge, dao im svoje sveto Tijelo i predragocjenu Krv, prorekao im svoju skoru Muku, a uz to ih i blago tješio. Spomeni se žalosti i gorčine što si ih osjetio u svojoj duši, kako si to i sam posvjedočio kada si rekao: „Žalosna je moja duša do smrti!” Isuse dragi, sjeti se strahovanja, tjeskoba i boli što si ih pretrpio u svojemu nježnom Tijelu prije svoje Muke na Križu, kako si se oznojio krvavim znojem za svoje trokratne molitve, kako Te poljupcem izdao Tvoj učenik Juda i uhvatio Te Tvoj narod kojeg si Ti izabrao i uzvisio; kako su Te optužili lažni svjedoci i nepravedno sudila tri suca u cvijetu Tvoje mladosti, a u svečano vrijeme Pashe!

Mili Spasitelju, sjeti se kako si bio lišen svoje vlastite odjeće i za ruglo bio odjeven, najprije od Heroda kao luđak u bijelu haljinu, a zatim od vojnika, na pogrdu, i u crvenu haljinu; kako su Ti smrdljivom krpom pokrili oči i Tvoje Sveto Lice; kako su te ćuškali, krunili Ti glavu trnovom krunom; stavili Ti u ruku trsku i njome Te tukli po glavi; kako su Te privezali uza stup i rastrgali Te udarcima bičeva i još Te obasuli pogrdama i uvredama! Presveti Otkupitelju, po zaslugama svih svojih patnji i boli što si ih pretrpio prije svoje Muke na Križu, podijeli mi prije moje smrti milost da se savršeno pokajem, da se iskreno i potpuno ispovjedim, da učinim dostojnu zadovoljštinu i da zadobijem oproštenje svih svojih grijeha! Amen!

II. MOLITVA: POGRĐIVANJE ISUSA

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, savršena slobodo anđela, rajska naslado, sjeti se strašne žalosti što si je pretrpio kad su Te okružili Tvoji neprijatelji kao bijesni lavovi i vrijeđali Te nebrojenim uvredama, pljuvali Ti u sveto Lice, ćuškali ga i natjecali se tko će Tebe više mučiti drugim nečuvenim zlostavljanjima. Spasitelju moj, po zaslugama tih svojih boli, pogrda i uvreda molim Te da me oslobodiš od svih mojih neprijatelja, vidljivih i nevidljivih i da mi dadeš milost da pod Tvojom zaštitom dođem do savršene punine vječnoga spasenja! Amen!

III. MOLITVA: ISUSOVO RAZAPINJANJE NA KRIŽU

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, neizmjerni i neograničeni Stvoritelju neba i zemlje koji sve obuhvaćaš i sve držiš u svojoj vlasti, sjeti se pregorke boli što si je pretrpio kad su Ti Židovi uz Križ privezali Tvoje svete, nježne ruke i noge i probili ih debelim, tupim čavlima; a kada ih nije zadovoljio Tvoj položaj, da uzmognu ugoditi svojem bjesnilu, raširili su Tvoje Rane, zadavali Ti bol na bol, istegnuli Te na Križu zlobnom okrutnošću, vukli Te na sve strane i iščašili Tvoje udove! Ljubljeni Otkupitelju, usrdno Te molim da mi po zaslugama tih svojih presvetih boli na Križu, punih ljubavi za nas, uliješ strah i ljubav prema sebi! Amen!

IV. MOLITVA: ISUSOVA MOLITVA ZA SVOJE MUČITELJE

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, nebeski liječniče, na Križ podignut da svojim ranama izliječiš naše rane, sjeti se boli i ozljeda što si ih pretrpio na svim svojim udovima od kojih ni jedan nije ostao na svojemu mjestu tako da nije bilo boli slične Tvojoj boli! Od pete do vrha glave ni jedan dio Tvojega Tijela nije bio bez muka. Ali uza sve to trpljenje Ti nisi propustio moliti svojega Oca za svoje neprijatelje: „Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!” Po tom svojem velikom milosrđu i po zaslugama tih svojih boli daj nam milost da spomen na Tvoju pregorku muku probudi u nama savršeno pokajanje da zadobijemo oproštenje svih svojih grijeha! Amen!

V. MOLITVA: ISUSOVO MILOSRĐE ZA RASKAJANE GREŠNIKE

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, ogledalo vječnoga sjaja, sjeti se kako si u svjetlu svojega Božanstva promatrao predodređenje onih što će se spasiti po zaslugama Tvoje svete Muke, ali si istodobno oćutio i žalost i gorko žalio propast i očaj velikoga mnoštva onih nesretnih grešnika što će biti osuđeni zbog svojih grijeha! Po tomu bezdanu svoje sućuti i milosrđa, a osobito po dobroti što si je pokazao prema raskajanom razbojniku kada si mu rekao: „Još danas ćeš biti sa mnom u raju”, molim Te, blagi Isuse, smiluj se i meni u času moje smrti! Amen!

VI. MOLITVA: ISUSOVA OPORUKA NA KRIŽU

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, preljubazni i živo žuđeni Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio kada su Te svukli do gola, kao bijednika, pribili Te i uzdigli na Križ! Svi su Te Tvoji rođaci i prijatelji ostavili na Križu, osim Tvoje ljubljene Majke koja je vjerno ostajala uz Tebe u Tvojoj smrtnoj borbi. Nju si predao svome vjernom učeniku rekavši svojoj presvetoj Majci Mariji: „Ženo, evo Ti sina!”, a svetom Ivanu: „Evo ti Majke!” Spasitelju dobri, molim Te da se po maču boli što je tada probo dušu Tvoje presvete, prežalosne Majke smiluješ meni u svim mojim žalostima i nevoljama, tjelesnim i duševnim i da budeš uza me u svim kušnjama, a osobito u času moje smrti! Amen!

VII. MOLITVA: ISUSOVA ŽEĐ

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, neiscrpivi izvore milosrđa, s dubokim osjećajem ljubavi rekao si na Križu: „Žedan sam!” To je bila Tvoja žeđ za spasenjem ljudskoga roda. Premili Spasitelju, raspali naša srca željom da težimo za savršenstvom u svim svojim djelima! Potpuno ugasi u nama tjelesnu požudu i žar svjetovnih želja! Amen!

VIII. MOLITVA: ISUSOV NAPITAK NA KRIŽU

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, slasti srdaca i naslado duhova, po gorčini žuči i octa što si ih kušao na Križu iz ljubavi prema nama, daj nama milost da dostojno primamo Tvoje Presveto Tijelo i Tvoju Predragocjenu Krv za života i u času svoje smrti da budu lijek i utjeha našim dušama! Amen!

IX. MOLITVA: ISUSOV TJESKOBNI VAPAJ NA KRIŽU

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, svemogući Kralju, najviša duhovna radosti, sjeti se boli što si je pretrpio kada si uronjen u gorčinu bliske smrti, napadan i vrijeđan od Židova, glasno zavapio da si ostavljen od svojega Oca pa si mu se potužio: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” Spasitelju moj, usrdno Te molim da me po zaslugama te svoje smrtne tjeskobe ne ostaviš u gorkim bolima moje smrti! Amen!

X. MOLITVA: ISUSOVE VELIKE RANE NA KRIŽU

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, početniče i posljednji cilju svih stvari, životvorna silo, sjeti se kako si uronio u bezdan boli od pete do glave te po zaslugama svojih velikih rana nauči me da s iskrenom ljubavlju vršim Tvoje zapovijedi kojih je put širok i lagan onima koji Te ljube! Amen!

XI. MOLITVA: ISUSOVE DUBOKE RANE NA KRIŽU

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, duboki bezdane milosrđa, molim Te po zaslugama Tvojih rana, što su prodrle do srži Tvojih kostiju i Tvoje utrobe, izvuci iz grijeha mene bijednika svega ogrezla u opačinama i sakrij me pred svojim rasrđenim licem u svoje rane dok ne mine Tvoja srdžba i pravedna zlovolja! Amen!

XII. MOLITVA: ISUSOVE KRVAVE RANE NA KRIŽU

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, ogledalo istine, pečate jedinstva, svezo ljubavi, sjeti se mnogih rana kojima si bio izranjen od glave do pete, sav rastrgan i crven od prolivene Predragocjene Krvi. O velike boli što si je pretrpio iz ljubavi prema nama na svomu čitavom nevinom Tijelu! Blagi Isuse, što si za nas još mogao učiniti, a da toga nisi već i učinio? Spasitelju predragi, usrdno Te molim utisni svojom Predragocjenom Krvlju sve svoje rane u moje srce da u njima neprestano čitam Tvoje boli i Tvoju ljubav! Daj da se vjerno spominjem Tvoje Muke i da se tako u mojoj duši obnavlja plod Tvojih patnja i da se svakog dana sve više umnoži moja ljubav prema Tebi, sve dok ne stignem k Tebi, dobri Spasitelju, koji si riznica svih dobara i radosti za koje Te molim da mi ih dadeš u vječnom životu! Amen!

XIII. MOLITVA: ISUSOVA SMRTNA TJESKOBA NA KRIŽU

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, jaki lave, besmrtni i nepobjedivi Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio dok su se sve Tvoje sile i Srca i Tijela potpuno iscrpile pa si onda priklonio glavu i rekao: „Svršeno je!” Po zaslugama te Tvoje tjeskobe i boli, molim Te, Gospodine Isuse, smiluj mi se u posljednjem času moga života kada moja duša bude u tjeskobi i duh moj uznemiren! Amen!

XIV. MOLITVA: ISUSOVA SMRT NA KRIŽU

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, jedinorođeni Sine Očev, odsjeve i sliko Njegove Biti, sjeti se kako si se ukratko i ponizno preporučio svome Ocu kada si Mu rekao: „Oče moj, u Tvoje ruke predajem duh svoj!” Tijelo Ti je bilo ranama rastrgano, srce slomljeno i Ti si izdahnuo pun milosrđa za nas, samo da nas otkupiš. Kralju svetaca po zaslugama Tvoje predragocjene smrti ojačaj me i pomozi mi da se oduprem zlom duhu tijela i krvi da umrem svijetu i živim samo Tebi. Molim Te, primi u času smrti moju hodočasničku i prognanu dušu koja se vraća k Tebi! Amen!

XV. MOLITVA: ISUSOVO POSLJEDNJE SVEPROLIĆE KRVI

Oče naš…, Zdravo Marijo…

Isuse, pravi plodni trse, sjeti se kako si obilno i velikodušno prolio svu svoju Krv iz svoga svetoga Tijela kao grožđe pod tijeskom! Od udarca vojnikova koplja potekla je iz Tvojega probodenog srca krv i voda tako da u njemu nije ostala ni jedna jedina kap. Bio si uzdignut na križu kao kitica mirte. Nježno Ti je tijelo uvenulo, sokovi su Tvoje utrobe presahnuli, srž se Tvojih kostiju osušila. Po zaslugama te Tvoje gorke muke i po Tvojoj prolivenoj Predragocjenoj krvi molim Te, dobri Isuse, primi moju dušu kada budem u svojoj smrtnoj borbi! Amen!

ZAKLJUČNA MOLITVA

Moj blagi i vjerni Isuse, raspeti Otkupitelju, rani moje srce da mi pokajničke suze boli i ljubavi budu hranom dan i noć! Svega me obrati k Sebi da Ti moje srce bude vječitim stanom, da Ti se moje vladanje svidi i da Ti kraj mojega života toliko omili da me poslije moje smrti primiš u nebo da Te zauvijek slavim sa svim svetima! Amen!

Pomolimo se! Gospodine Bože, koji si blaženoj Brigiti objavio po svom Sinu nebeske tajne, daj nama, svojim slugama, po njezinu pobožnom zagovoru, da se veselo radujemo pri objavi Tvoje vječne slave! Po istom Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Sveta Brigito, moli za nas!

Zdravo Marijo…

Važnost i obećanje onima koji će moliti petnaest molitvi Brigite godinu dana

Sveta Brigita je svome bratu u pismu napisala: „Predragi moj brate, bila sam u najvećim mukama života. U patnjama, bolesna, siromašna i osjetila sam gorčinu napuštenosti. S ljubavlju sam svake večeri molila ove molitve i moj se život čudesno preobrazio. Gospodin je vjeran svojim obećanjima i ispunio me radošću, doveo do blagostanja i utjehe. Ono što je Isus učinio za mene, bijednu grešnicu, učinit će i za tebe, dragi moj brate. Moli svaki dan ove molitve!”

Sveta Brigita je dugo vremena željela znati broj udaraca koje je Isus primio za vrijeme svoje muke. On joj se jednoga dana ukazao govoreći:

„Dobio sam po Tijelu pet tisuća četiristo osamdeset udaraca (5480) udaraca. Ako ih želite na neki način štovati, izmolite petnaest „Očenaša” i petnaest „Zdravomarija” sa sljedećim molitvama (koje ju je naučio) tijekom cijele godine; na kraju godine počastit ćete svaku od Mojih rana.

Obećao je i svakom drugome tko bude molio ove molitve godinu dana:

– oslobodit ću 15 duša njegove rodbine iz čistilišta
– učvrstit ću i očuvati u milosti 15 pravednika njegove rodbine
– obratit će se 15 grešnika iz njegove okoline
– osoba koja moli ove molitve postići će prvi stupanj savršenstva, te će 15 dana prije smrti primiti dragocjeno Tijelo Isusovo koje će je osloboditi od vječne gladi i dragocjenu Krv koja će joj ugasiti žeđ u vijeke
– 15 dana prije smrti spoznat će u potpunosti sve svoje grijehe i osjetit će gorko pokajanje za njih
– stavit ću pred nju znak svojeg pobjedničkog križa da bih joj pomogao i obranio je od napada njezinih neprijatelja
– prije nego umre doći ću sa svojom preljubljenom i dragom Majkom; primit ću blagonaklono njezinu dušu i odvesti je u vječnu radost
– vodeći je onamo, ponijet ću se prema njoj na poseban način, dat ću joj da pije iz Izvora Moga Božanstva, što neću dati onima koji ne budu molili ove molitve
– treba znati da će svakome tko je živio u smrtnome grijehu tijekom 30 godina, a tko bude pobožno molio ove molitve ili ih bude naumio moliti, Gospodin oprostiti sve grijehe
– branit ću ga od napasti
– sačuvat ću njegovih pet osjetila
– očuvat ću ga od iznenadne smrti
– spasit ću njegovu dušu od vječne muke
– ako je živio po svojoj volji te ako bude morao umrijeti sutra, njegov će se život produžiti
– postići će sve što bude tražio od Boga i Blažene Djevice Marije
– može biti siguran da će se pridružiti zboru anđela
– svaki put kad izmoli ove molitve, dobiva djelomičan oprost
– gdje god se moli i gdje se budu molile ove molitve, tamo će Bog biti prisutan sa svojom milošću
– tko nauči nekoga ove molitve, steći će radost i zasluge koje neće imati kraja, nego će biti postojane i trajati u vijeke. Roditelji i učitelji koji nauče djecu ove molitve osigurat će im time da ona budu sačuvana od svake nesreće.

Sve ove povlastice, obećao je Gospodin Isus Krist sv. Brigiti pod uvjetom da moli ovih 15 molitava svaki dan do smrti. Iste je molitve obećao i onima koji će te molitve moliti godinu dana, a i onima koji druge nauče moliti ove molitve. Ako se koji dan preskoče i ne uspiju izmoliti, drugi dan trebamo izmoliti dva puta, da se nadoknadi.

Nije dovoljno samo čitati, nego treba izgovarati pobožno i s razmišljanjem o tome što se moli.

Petnaest molitava sv. Brigite – pobožnost Kristovoj muci, preuzete su iz knjige „Objava” Spasiteljevih sv. Brigiti Švedskoj. Molitve su odobrene od Kongregacije za širenje vjere (De Propaganda Fide) i pape Klementa XII. Papa Benedikt XIV. piše: „Objave sv. Brigite, bez sumnje, ne zaslužuju status vjerske istine, ali bilo bi ih nerazborito odbaciti, jer počivaju na dovoljnim razlozima da im se pobožno vjeruje.” Papa Pio IX. odobrio je molitve priznavši ih istinitima i korisnima za duše: „One jačaju kršćansku vjeru i ljubav prema Kristovoj muci”. Papa Ivan Pavao II. izjavio je: „Crkva je priznajući Brigiti svetost, prihvatila cjelokupnu vjerodostojnost njezina unutarnjeg iskustva”.

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh