Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Nepoznavanje Pisama jest nepoznavanje Krista

Nepoznavanje Pisama jest nepoznavanje Krista

Crkva “potiče posebno sve Kristove vjerne (…) da se učestalim čitanjem božanskih Pisama nauče `najizvrsnijem znanju – Isusu Kristu’ (Fil 3,8). Jer `nepoznavanje Pisama jest nepoznavanje Krista’ (Sveti Jeronim)”.

Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 133

Najčitanije

Na vrh