Duhovnost

MOLITVA I BOŽJA VOLJA

Može li molitva promijeniti Božje mišljenje?

Foto: Pixabay

 

Na ovo pitanje se može najbolje odgovoriti ako se podijeli na dva pitanja:

  1. Mijenja li molitva Božje mišljenje? i
  2. Mijenja li molitva stvari?

Odgovor na prvo pitanje je ne, Bog ne mijenja svoje mišljenje. Odgovor na drugo pitanje je da, molitva mijenja stvari. Pa kako molitva može promijeniti okolnosti bez mijenjanja Božjeg mišljenja?

Može li Božji način razmišljanja imati manu?

Prvo, da bi Bog promijenio svoje mišljenje, On bi se morao poboljšati na neki način. Drugim riječima, ako bi Bog promijenio mišljenje, to bi pokazalo da je Njegov način razmišljanja imao manu, ali zato što smo se molili, On je poboljšao svoj plan povodom naše situacije. Mi mijenjamo vlastito mišljenje kada vidimo bolji način da učinimo nešto. Razmišljali smo o A, ali smo shvatili da je B bolje, pa promijenimo mišljenje. Ali, budući da Bog zna sve otpočetka do kraja (Otk 22,13; Ef 1,4), nije moguće poboljšati nijedan plan koji je napravio. Njegovi planovi su već savršeni (2 Sam 22,31) i On je rekao da će se njegovi planovi ostvariti (Iz 46,9-11).

Sva značenja hebrejske riječi nacha

Što s dijelovima kao što je Izlazak (32, 14), gdje izgleda kao da se Bog ‘pokajao’ za svoje djelo? Hebrejska riječ nacha, koja se često prevodi kao ‘pokajati se’ ili ‘promijeniti mišljenje’, može također značiti i ‘tuga’ ili ‘donijeti utjehu’. U Postanku (6,6) prvi se put ova riječ koristi za Gospodina: „Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.” Izgleda kao da se Bog dvoumio oko svoje odluke da stvori ljudsko biće. Ali, budući da su Božji putevi savršeni, trebamo tražiti alternativu. Ako primijenimo drugi prijevod glagola ‘pokajati se’, možemo shvatiti da je čovjekov prijestup donio veliku tugu u Božje srce, posebno u svjetlu onoga što treba učiniti kako bi ga povratio.

U Joni se (3,10) pronalazi još jedan primjer korištenja heb. riječi nacha: „Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio i ne učini.’’ Drugim riječima, Bog se utješio činjenicom da nije morao uništiti Ninivljane kao što je rekao da će učiniti. Nije promijenio svoje mišljenje; već je znao da će se pokajati.

Bog je imao plan i prije nego li je stvorio svijet

Njegova djela su uvijek dio Njegova šireg plana koji je nastao prije nego što je stvorio svijet. Jeremija nam (18,8) pomaže razumjeti ovaj koncept: „i taj se narod, protiv kojeg sam govorio, obrati od opačina i zloća, tada ću se ja pokajati za zlo koje mu bijah namijenio.” Bog ne mijenja svoje mišljenje; On se tješi istinom da će čovjekovo pokajanje obuzdati posljedice koje je on, u svojoj pravednosti, odredio.

Zašto moliti ako molitva ne mijenja Božje mišljenje?

Pa ako molitva ne mijenja Božje mišljenje, zašto da molimo? Mijenja li molitva naše okolnosti? Da. Bog se raduje u tome da mijenja naše okolnosti kao odgovor na našu molitvu vjere. Isus nas je učio „kako valja svagda moliti i nikada ne sustati” (Lk 18,1). Prva Ivanova (5,14-15) također nas podsjeća da, kada se molimo po Božjoj volji, On čuje i odgovara. Ključna fraza je “po njegovoj volji”. To isto uključuje i Božji ‘timeing’.

Otac zna što je najbolje za njegovo dijete

Možemo ovako razmišljati: otac planira kupiti kćeri auto kada napuni 16 godina. Zna da će tada ona imati posao, biti aktivna u crkvi i školskim aktivnostima, i moći će sama plaćati osiguranje. Ali također planira pričekati s davanjem auta dok ona ne zatraži, jer želi da ona cijeni takav dar. Ali s 11 godina, ona počinje moliti za auto. Moli, preklinje, i ljuti se kada napuni 12,13 i 14 godina, a auta i dalje nema. Ona sazrijeva pomalo i prestaje traži, ali u 16-oj godini prilazi svom ocu na razboritiji način i objašnjava svoju potrebu za autom, izražavajući uvjerenje da će se njezin tata pobrinuti za tu potrebu. Za vrlo kratko vrijeme, on joj radosno daje ključeve. Je li on promijenio svoje mišljenje? Ne, uvijek joj je planirao dati auto. Je li bilo potrebno da ona to traži? Da, to je bio dio njegove odluke.

„On obećava da će poslušati i ispuniti želje našeg srca, kada su naša srca u potpunosti Njegova”

Na sličan način, naš nebeski Otac nas poziva da tražimo od Njega sve što nam je potrebno. On se raduje dati nam to kada je to dio Njegovog plana. Zna da ne razumijemo uvijek Njegov ‘timeing’, ali očekuje da mu vjerujemo i ne sumnjamo (Jak 1,5-6; Mt 6,8). Naše molitve pomažu da se naše srce složi s Njegovim srcem dok Njegova volja ne postane naš najveći cilj (Lk 22,42). On obećava da će poslušati i ispuniti želje našeg srca, kada su naša srca u potpunosti Njegova (Ps 37,4; 2 Ljet 16,9).

Izvor:  (Novizivot.net )

Najčitanije

Na vrh