Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, ponedjeljak 4. prosinca: Mnogi će s istoka i zapada doći u Kraljevstvo nebesko Gospodine Isuse, koliko je samo onih za koje mi nismo držali da su vjernici, ali su ti upravo oni dali slavu svojom vjerom. Pomozi mi da ne gledam i ne prosuđujem svojim ograničenim pogledom, već tvojim, koji vidi srce i živu vjeru. Amen

ČITANJA:

Iz 2, 1-5; Ps 122, 1-9; Mt 8, 5-11

I. tjedan došašća, ponedjeljak, 4. 12. 2023., ili: sv. Ivan Damaščanski; Svagdan

Napomena: 

Na svagdane došašća do 16. XII. može se slaviti ili misa svagdana ili misa svetca ili misa jednoga od svetaca čiji je spomendan, ili pak misa o bilo kojem svetcu koji je na taj dan upisan u Martirologiju (OURM 355b). ▪ U te dane po sebi su zabranjene mise »za razne potrebe« i zavjetne mise. Ali, ako to traži istinska potreba ili pastoralna korist, može se u slavlju s narodom uzeti misa koja odgovara toj potrebi ili koristi, prema prosudbi upravitelja crkve ili samoga svećenika slavitelja (OURM 376). ▪ Zabranjene su »svagdanje« mise za pokojne (OURM 381). ▪ Kroz sve vrijeme došašća orgulje i druga glazbala upotrebljavaju se i oltar se kiti onom umjerenošću koja odgovara naravi ovoga vremena kako se ne bi preduhitrila punina božićne radosti (BC 236). Ista napomena vrijedi i za slavlja sakramenta ženidbe.

IMENDANI

Ivan, Barbara, Sunčica, Melecije, Adolf

Prvo čitanje

Iz 2, 1-5

Gospodin sabire sve narode u vječni mir kraljevstva Božjega.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:
Dogodit će se na kraju dana: Gora doma Gospodnjeg bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, u Dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer iz Siona će Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«
On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima, i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju.
Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 122, 1-9

Pripjev: Obradovah se kad mi rekoše: »Hajdemo u Dom Gospodnji!«

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja!

Po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice Doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim
i spokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih
klicat ću: »Mir tebi!«
Radi Doma Gospodina, Boga našega,
za sreću tvoju ja ću moliti.

Evanđelje

Mt 8, 5-11

Mnogi će s istoka i zapada doći u Kraljevstvo nebesko.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ — i ode, drugomu: ‘Dođi!’ — i dođe, a sluzi svomu:, ‘Učini to’ — i učini.«Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

„A kažem vam: mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.”

Isus je imao i ima drugačije kriterije prema kojima se ulazi u kraljevstvo nebesko od onih kakve su imali i imaju Židovi i kakve imamo mi katolici. Nekako se čini da su Židovi mislili kako će samo oni ući u kraljevstvo nebesko. I mi smo se katolici uljuljali u neki svoj film prema kojem smo mi jedini ispravni, a svi drugi nisu jer nemaju puninu vjere. Ljubav je prva odlika kraljevstva nebeskog, a mi baš i ne volimo protestante; pravoslavne još nekako možemo podnijeti, o drugima previše ne znamo. Kakva je to onda punina ako nam fali ljubavi za braću drugih denominacija, i tko smo mi da drugima određujemo tko će biti spašen, a tko ne? Isus je umro za sve. Knjiga Otkrivenja jasno kaže da su oni u bijelim haljinama iz svakog naroda, puka, jezika, plemena. Iz mnogih denominacija ima ljudi koji kudikamo više ljube Boga nego mi. Možda bismo ih u tome trebali nasljedovati? Nitko se ne spašava time što je na papiru: katolik, pravoslavac, protestant itd., već se spašavamo po vjeri ljubavlju djelotvornoj.

Molitva

Gospodine Isuse, koliko je samo onih za koje mi nismo držali da su vjernici, ali su ti upravo oni dali slavu svojom vjerom. Pomozi mi da ne gledam i ne prosuđujem svojim ograničenim pogledom, već tvojim, koji vidi srce i živu vjeru. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. Čita ih Lejdi Oreb a komentare i molitve piše Nediljko Jelčić.
lm; Book.hr
Foto: udra11; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

📖 Posjetite naš novi web-shop; pronađite knjigu za sebe: figulus.hr

Najčitanije

Na vrh